27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Festival Identity

Festival Identity je platformou pro zástupce festivalů, kteří se zde mohou setkávat, sdílet myšlenky a nápady a rozvíjet mezinárodní síť festivalových komunit.

Festival Identity

Ústředním tématem letošního setkání byla etika a festivalová dramaturgie. Válka na Ukrajině a výzva Ukrajinské filmové akademie k bojkotu ruské kinematografie opět otevřela otázku etiky a odpovědnosti filmových festivalů a také politický rozměr festivalové dramaturgie.

Setkání se konalo 26. října a jeho účastníci se byli poté moci zúčastnit programu speciálně určeného pro festivalové zástupce zahrnující pitching nových českých, evropských a amerických dokumentárních filmů, účast v programu Matchmaking Accelerator a další.

PROGRAM FESTIVAL IDENTITY 2022

středa, 26. října 2022

10.00–16.00 | zahájení a diskuse ve skupinách
17.00–18.30 | prezentace Czech Joy in the Spotlight následovaná industry drinkem

čtvrtek–sobota, 27.–29. října 2022

Ji.hlava New Visions Forum (Europe + U.S. Docs) & Market 2022 a Matchmaking

 

Festival Identity se koná za podpory

     

 

HISTORIE

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy