28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Soutěž festivalových plakátů

Soutěž o nejkrásnější festivalový plakát je doprovodným projektem workshopu pro filmové profesionály*ky Festival Identity, jenž se soustředí na vytváření společné platformy pro zástupce*kyně festivalů, kteří*ré se zde mohou setkávat, sdílet myšlenky a nápady a rozvíjet mnohonárodnostní a multikulturní síť festivalových komunit.

Soutěž festivalových plakátů

Na 27. MFDF Ji.hlava se již počtrnácté uskutečnil workshop Festival Identity. Doprovodnou akcí tohoto setkání filmových profesionálů*ek byla soutěžní výstava festivalových plakátů z let 2022–2023. Každoročně jsou udělovány dvě ceny. Cena publikaCena Poroty, jež je složena ze zástupců filmových festivalů účastních se setkání Festival Identity.

Vítězné plakáty 2023

CENA PUBLIKA

Visions du Réel 2023
ver. 1 / ver. 2 / ver. 3

CENA FESTIVAL IDENTITY

Trieste Film Festival 2023

GALERIE SOUTĚŽNÍCH FESTIVALOVÝCH PLAKÁTŮ 2023

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms