27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Soutěž festivalových plakátů

Soutěž o nejkrásnější festivalový plakát je doprovodným projektem workshopu pro filmové profesionály*ky Festival Identity, jenž se soustředí na vytváření společné platformy pro zástupce*kyně festivalů, kteří*ré se zde mohou setkávat, sdílet myšlenky a nápady a rozvíjet mnohonárodnostní a multikulturní síť festivalových komunit.

Soutěž festivalových plakátů

Na 26. MFDF Ji.hlava se již potřinácté uskutečnil workshop Festival Identity. Doprovodnou akcí tohoto setkání filmových profesionálů*ek byla soutěžní výstava festivalových plakátů z let 2021–2022. Každoročně jsou udělovány dvě ceny. Cena publika a cena poroty, jež je složena ze zástupců filmových festivalů účastních se setkání Festival Identity.

Vítězné plakáty

CENA PUBLIKA

Taiwan International Documentary Festival 2022

CENA FESTIVAL IDENTITY

DokuFest, International Documentary and Short Film Festival 2022
ver. 1 / ver. 2 / ver. 3

---

Soutěž festivalových plakátů 2022: GALERIE

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy