ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum
češtinaenglish

27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Soutěž festivalových plakátů

Soutěž o nejkrásnější festivalový plakát je doprovodným projektem workshopu pro filmové profesionály*ky Festival Identity, jenž se soustředí na vytváření společné platformy pro zástupce*kyně festivalů, kteří*ré se zde mohou setkávat, sdílet myšlenky a nápady a rozvíjet mnohonárodnostní a multikulturní síť festivalových komunit.

Soutěž festivalových plakátů

Na 27. MFDF Ji.hlava se již počtrnácté uskuteční workshop Festival Identity. Doprovodnou akcí tohoto setkání filmových profesionálů*ek bude soutěžní výstava festivalových plakátů z let 2022–2023. Každoročně jsou udělovány dvě ceny. Cena publikaCena Poroty, jež je složena ze zástupců filmových festivalů účastních se setkání Festival Identity.

Vítězné plakáty 2022

CENA PUBLIKA

Taiwan International Documentary Festival 2022

CENA FESTIVAL IDENTITY

DokuFest, International Documentary and Short Film Festival 2022
ver. 1 / ver. 2 / ver. 3

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Creative Europe Media
Dafilms