Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

24. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Ji.hlava Academy

Ji.hlava Academy je vzdělávací, networkingová a inspirační platforma určená všem talentovaným profesionálům se zkušenostmi s různými aspekty současného nonfikčního filmu.

Ji.hlava Academy

Ji.hlava Academy se po dobu pěti dnů stane tvůrčí laboratoří pro všechny, kteří se věnují výrobě současných filmů nebo současnou kinematografii reflektují: pro režiséry, kameramany, střihače, producenty, vizuální umělce, ale i filmové a umělecké kritiky a festivalové dramaturgy. Pro všechny, kteří se zabývají hranicemi vizuálního stylu, autorského přístupu a diváckého vnímání a jejich případným posouváním.

Program sestává z přednášek, rozhovorů, debat a projekcí. Některých bodů programu se budou moci zúčastnit všichni přihlášení, jiné, v závislosti na povaze filmu/projektu, budou přístupné pouze pečlivě vybraným účastníkům.

Kritéria výběru

Přihlásit se můžete s dokončeným filmem, s filmem v produkci nebo postprodukci, nebo s uskutečněným či neuskutečněným vizuálním uměleckým projektem. Přihlášku můžete podat jako jednotlivec, nebo jako filmový štáb (režisér, střihač, kameraman, producent – max. tři účastníci na jeden film/projekt). Přihlásit se můžete také v případě, že působíte jako festivalový dramaturg nebo filmový kritik se zájmem podělit se o zkušenosti a prohloubit si schopnost reflexe uměleckého díla.

Program je otevřen i pro studenty, přestože přednost budou mít zkušenější zájemci.

V případě filmařů/vizuálních umělců dáváme přednost těm, kteří po dokončení filmových/uměleckých studií úspěšně zrealizovali alespoň jeden film/projekt.

V případě festivalových dramaturgů upřednostníme ty, kteří mají minimálně dvouletou zkušenost s kurátorskou prací, a v případě filmových kritiků dostanou přednost ti, kteří spolupracují s tištěnými nebo internetovými médii nejméně po dobu dvou let.

Hlavní přednášející pro rok 2019

Anja Salomonowitz / Rakousko
filmová režisérka a scenáristka

Anja Salomonowitz, vídeňská filmová tvůrkyně, ve svých dílech používá specifický výtvarný jazyk, v němž kombinuje prvky dokumentární tvorby, klasické narace a konfrontace týkající se společnosti a politiky. Za své filmy získala mnohá ocenění i mezinárodní uznání a lze na ně nalézt odkazy v literatuře o dokumentární tvorbě.


Khavn De La Cruz / Filipíny
experimentální filmař

Khavn De La Cruz je výrazný experimentální filmař disponující nezastavitelnou touhou zkoumat a překračovat hranice filmového vyjadřování. Většina z jeho díla byla uvedena na zahraničních filmových festivalech a získala řadu ocenění. Je prezidentem nezávislé filmové společnosti Filmless Films, v minulosti byl ředitelem festivalu .MOV, prvního festivalu digitálního filmu na Filipínách. Vedle své filmařské činnosti se Khavn také věnuje psaní beletrie, poezie a skládání hudby.

 

DOC.STREAM Academy

DOC.STREAM Academy je workshop propojující vzdělávací instituce - Nordland Art and Film School a Filmovou, televizní fakultu Akademie múzických umění v Praze a Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně.

 

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Evropská unie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt