28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Konference Fascinace 2018

4. ročník konference o distribuci a prezentaci experimentálních filmů

Konference Fascinace 2018

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava pořádá již počtvrté konferenční setkání distributorů, galeristů, kurátorů a festivalů experimentálních filmů.

V návaznosti na Konferenci Fascinace 2015, kde se potkali a představili ředitelé nejvýznamnějších distribučních společností experimentálních filmů z celého světa, na konferenci 2016, kdy se hosté zaměřili na kurátorský aspekt ve vztahu ke specializovaným festivalům a na způsob poskytování, oceňování a šíření děl v galeriích, a konferenci 2017, kde zástupci filmové i galerijní scény mluvili o kurátorském, mediálním i institucionálně-ekonomickém aspektu prezentace této části kinematografie ve vztahu ke hledání a prosazování nových talentů, a jedna z diskusí byla věnována i umění v prostoru virtuální reality. Čtvrtý ročník konference se zaměří na způsoby šíření a prezentace děl vyhotovených rozličnými technologiemi a na různorodých médiích – od filmového pásu po interaktivní filmy a umělecká díla v prostředí VR. Na téma se podíváme z kurátorské, technologicko-produkční a vzdělávací perspektivy.

V rámci doprovodných projekcí se významní světoví distributoři v roce 2015 seznámili s českou experimentální scénou, v roce 2016 s historickou etapou komunistické totality a undergroundového a experimentálního filmu ve Východní Evropě, v roce 2017 se galeristi, distributoři i dramaturgové festivalů seznámili s experimentální tvorbou ve stejné etapě v balkánských zemích. Letošní projekce budou věnovány experimentální tvorbě v pobaltských zemích během komunistického režimu.

Konference se uskuteční v rámci 22. ročníku MFDF Ji.hlava (25. až 30. října 2018) a hlavními tématy jsou možnosti distribuce, prezentace a prezervace experimentálních filmů a různé možnosti jejich zpřístupňování kurátorům a publiku.

Zástupcům distributorů, festivalů a galerií budou rovněž prezentovány české experimentální filmy (soutěžní sekce Exprmntl.cz) a zároveň speciální program experimentálních filmů z vybraného teritoria. MFDF Jihlava se stal první platformou pro systematickou prezentaci českých experimentálních filmů (především těch s referencí k realitě a dokumentárními rysy) a zároveň se dlouhodobě věnuje kinematografiím východní Evropy; jeho ambicí tedy je pomoct mezinárodnímu rozšíření východoevropských a českých děl a umožnit spolupráci se zkušenými zahraničními distributory, galeriemi a festivaly.

 

Program Konference Fascinace 2018

26. října 2018 / Industry Zone/Maják / Masarykovo náměstí, Jihlava / ​moderuje Andrea Slováková


* všechny diskuse se konají v angličtině

10:00 - 10:10 zahájení

10:10 - 11:20 | pětiminutové prezentace distributorů, festivalů a galerií

CFMDF (distribuční společnost) / Genne Speers (Distributor, Kanada, www.cfmdc.org)
Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris (filmový festival) / Frederic Tachou ( ředitel, France, www.cjcinema.org)
We Are Cinema (společnost poskytující VR) / Corine Oschwald (Spolu-zakladatelka, Ředitelka, Švýcarsko, www.wearecinema.ch)
Eye Experimental (distribuční společnost) / Edith van der Heijde (Distributorka, Nizozemsko, www.eyefilm.nl)
CCA Tel Aviv (muzeum) / Nicola Trezzi (Ředitel, Vedoucí kurátor, Izrael, cca.org.il/en/)
WRO Center (kulturní centrum, galerie) / Krzysztof Dobrowolski (Kurátor, Polsko, wrocenter.pl)
25FPS festival (filmový festival) / Marina Kožul (Kurátorka programu, Chorvatsko, www.25fps.hr)
LaborBerlin (film lab) / Bjorn Speidel (Člen, Německo, laborberlin-film.org)
Nanolab (film lab) / Richard Tuohy (Zakladatel, Ředitel, Austrálie, nanolab.com.au)
Argentum Vivum (film lab) / Jakub Halousek (Kurátor, Česká republika)
Centre Pompidou (kulturní centrum, muzeum) / Charlene Dinhut (Ředitelka oddělení kulturního rozvoje, Francie, www.centrepompidou.fr)

11:30 – 12:30 | diskusní panel I.
Kurátorský aspekt: Jak galerie a festivaly vybírají VR/AR projekty k prezentaci, jaká kritéria jsou při výběru důležitá? Galerie, které vystavují i film – vystavují film výhradně v digitalizované podobě (příklad úžasného filmového muzea EYE Nizozemsko) anebo vystavují pořád i film? Jak tato díla vybírají a jaké možnosti mají autoři oslovit je a své dílo nabídnout a jak?
(moderuje Andrea Slováková)

Panelisté: 
Charlene Dinhut / Ředitelka oddělení kulturního rozvoje (Centre Pompidou, Francie)
Nicola Trezzi / Ředitel, Vedoucí kurátor (CCA Tel Aviv, Izrael)
Frederic Tachou / Ředitel (Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris, Francie)
Genne Speers / Distributorka (CFMDF, Kanada)


14:00 – 15:00 | diskusní panel II.
Prezentačně-technologicko-organizační aspekt: Jak se vystavuje film a jak se vystavuje VR/AR? Jak v galeriích a jak na festivalech? Různé příklady a popis jejich instalace (tvůrčí stránka prezentace), technologického řešení a vstřícnosti vůči návštěvníkům/divákům. Jak jsou tyto instalace nákladné a jak obtížné je zajistit technické zázemí? Jakou údržbu si taková expozice vyžaduje?
(moderuje Andrea Slováková)

Panelisté: 
Sebestyén Kodolányi / Distributor (distribution company Collectif Jenude du Cinema, Francie)
Marina Kožul / Kurátorka programu (festival 25FPS, Chorvatsko)
Edith van der Heijde / Distributorka (Eye Experimental, Nizozemsko)


15:10 – 16:10 | diskusní panel III.
Filmové laby: V různých zemích na všech kontinentech existují sdružení, které se věnují tvůrčí práci s filmovým materiálem, půjčují filmovou techniku, učí, jak s filmem natáčet, jak ho vyvolávat a stříhat a následně se starají taky o distribuci projektů na filmu. Jak tyto filmové laby fungují, co všechno dělají, jak jsou financovány? A především: jaké jsou dnes možnosti prezentace filmu z filmu? Jak je možné film vystavovat v prostoru galerie (které praxe z minulosti jsou přenositelné a jaké nové praxe v posledních letech vznikly)?
(moderuje Andrea Slováková)

Panelisté: 
Bjorn Speidel / Člen (LaborBerlin, Německo)
Richard Tuohy / Ředitel (Nanolab, Austrálie)
Jakub Halousek / Kurátor (Argentum Vivum, Česká republika)


16:20 – 17:20 | diskusní panel IV.
Film, výtvarné umění, audiovizuální instalace a interaktivní instalace ve virtuální realitě anebo v podobě augmentované reality: příklady dobré praxe, jak je možné tento různorodý obsah prezentovat v galeriích a na filmových festivalech? Jak vytvořit prostředí, v němž může díla vnímat více diváků? Jak přistupovat k instalacím, které zahrnují i senzorickou zkušenost anebo inscenační či performativní aspekt ve „vnějším“ světě díla (v posledním roce je právě toto výrazný trend)? Jaké trendy a směřování vývoje VR/AR uměleckých instalací jsou teď viditelné a na co se festivaly/galerie musí připravit (po stránce organizační, kurátorské i technologické)? Jaký je typický ekonomický model uvádění těchto děl (liší se pro galerie anebo site-specific uvedení vs. filmové festivaly).
(moderuje Andrea Slováková)

Panelisté: 
Corinne Oschwald / Spoluzakladatelka, Ředitelka (We Are Cinema, Švýcarsko)
Charlene Dinhut / Ředitelka oddělení kulturního rozvoje (Centre Pompidou, Francie)
Krzysztof Dobrowolski / Kurátor (WRO Center, Polsko)
Juraj Čarný / Zakladatel, Ředitel (Crazycurators Biennale − AR, Slovensko)
Robin Pultera / Spoluzakladatel (Brainz VR, Česká republika)

 

NÁSLEDUJÍCÍ DEN
27. října 2018 / Matchmaking Accelerator / Press & Guest Centre / Komenského 10, Jihlava

10:00 – 12:00 | one-to-one meetingy
» představení tvorby autorů experimentálních filmů z Východní Evropy přímo jednotlivým distributorům, festivalům a galeristům při osobních setkáních
» každý z 10 tutorů poskytuje 3 x 15minutové konzultace tvůrcům experimentálních filmů, videoartu a instalací
» letos budou konzultovat i zástupci filmových labů a experti na VR (ve vztahu k filmu i galeriím)

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms