28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Platforma na 26. MFDF Ji.hlava

Platforma současného umění a audiovize je nový multioborový projekt MFDF Ji.hlava a Ji.hlava Industry slučující festivaly a instituce napříč kulturním spektrem, jehož cílem je vytvořit volnou platformu těchto institucí a ve dvoufázovém projektu řešit problémy, se kterými se dlouhodbě potýkají nebo problémy, které vyvstaly během pandemie COVID-19, setkávání, sdílení zkušenosti a know-how.

Platforma na 26. MFDF Ji.hlava

Mohli*y se těšit na diskusi témat spojených s:

 • financováním a proměnou sponzorských vztahů
 • přesunem kulturních událostí do online prostoru
 • udržením a získáním publika v online prostředí
 • post-covidovými návyky publika
 • managementem týmů v době zoom meetingů
   

První fáze se odehrala na 26. MFDF Ji.hlava 2022 ve dnech 27. a 28. října a byly to dva dny nabité panelovými diskuzemi, přednáškami a setkáními s odborníky*cemi na vybraná témata, s možností one-to-one setkání s profesionály*kami účastnících se Ji.hlava Industry Programu.

Druhá fáze projektu proběhne na jaře 2023 v Praze a její součástí bude jednodenní konference s odborníky*cemi na fundraising, workshop zaměřený na prezentační dovednosti při shánění donorství a sponzorství zakončený fundraisingovým eventem.

Zkrátka budete mít šanci potkat se s dalšími institucemi na jednom místě, sdílet své poznatky a zkušenosti, a inspirovat se.

PROGRAM PLATFORMY NA 26. MFDF JI.HLAVA
U Mincovny 6, 8

Čtvrtek, 27. října 2022

9:30–10:00 | Ranní uvítání, prezence

10:00–11:15 | Co se pro nás po pandemii změnilo?
MFDF Ji.hlava, Jatka 78, Metropol, Luhovaný Vincent, Telegraph

Krátká povídání zástupců vybraných organizací, co jim pandemie dala a vzala a jak se s tím vypořádali.

11:30–13:00 | Nová síť - servisní organizace pro živou kulturu
Adriana Světlíková

Co dělat, když je umělec*kyně v tísni? Jak na síťování v praxi? A jaká je hodnota práce v kultuře v dnešní době? Na tyto otázky a mnohem více Vám dá odpověď Adriana Světlíková, která působí jako konzultantka, lektorka a mediátorka v oblasti živého umění. Spoluiniciovala ceny Česká divadelní DNA, konferenci Culture Get-Together, program VARP-PA na podporu rezidenčních tvůrčích pobytů v rámci zemí V4, Czech Dance Showcase Edinburgh, a mnoho dalších. Je členkou kulturních grantových komisí a členkou prezidia Českého střediska ITI. Mimo jiné je ředitelkou Nové sítě. Její hlavní pole zájmu je networking v rámci českých regionů a změna společenského klimatu skrze kulturu.

14:30–15:45 | Covid-19: Co trápí profesionální umění?
Jakub Grosman

Během roku 2020 realizovala katedra Arts managementu VŠE spolu s DAMU a IDU dotazníkové šetření mapující dopad první vlny pandemie Covid-19 na oblast divadel, hudby a galerií. Na tento projekt navázal kvalitativní výzkum zkoumající odolnost kulturních organizací na možné krize v oblasti obchodních modelů. K jakým závěrům došel výzkum? Co nejvíce trápilo kulturní organizace? Jak se kulturní organizace změnili během proběhlé krize? Jaký to bude mít dopad na jejich další fungování? Výsledky výzkumu Vám představí Jakub Grosman, letitý doktorand katedry Arts management VŠE specializující se na řízení a ekonomiku kulturních organizací. Zakladatel a pořadatel hudebního festivalu Spectaculare a pražského butikového kina Přítomnost.

16:00–18:00 | Nové návyky publika v post-covidové době
Jan Hanzlík, Blanka Marková, Daniela von Vorst

Tři experti z oblasti rozvoje diváctva se rozpovídají o tom, jaký měla pandemie dopad na chování diváků, co je v současné době formuje, jak je přilákat a následně zapojit, a to nejen v online prostředí.

Jan Hanzlk působí na katedře Arts managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze a věnuje se ekonomice filmového průmyslu a sociologii filmu. V současné době je řešitelem výzkumného projektu „Český filmový divák v době COVID-19: Redukce dopadů krize a nové příležitosti pro filmovou distribuci“.

Blanka Marková je strategickou konzultantkou organizace Vize Tance a organizátorkou mezinárodní interdisciplinární konference Rozvoj publika s podtitulem: Vytváření komunit a spolupráce s ambasadory.

Daniela von Vorst je divadelní lektorkou v Národním divadle a zároveň předsedkyní rady Asociace divadelních lektorů.

18:00–19:00 | Síťování se sklenkou vína

Pátek, 28. října 2022

10:00–11:00 | Vedení týmů nejen v online prostředí I.
Alena Zborníková

Postoje a práce s nimi:

 • Projevy jednotlivých postojů a práce s nimi
 • Základ k neverbální komunikaci
 • Diagnóza protistrany

11:15–13:45 | Vedení týmů nejen v online prostředí II.
Alena Zborníková

Komunikace s jednotlivými postoji:

 • Jak lze daný postoj detekovat, jak s ním mluvit
 • Čeho se při komunikaci vyvarovat
 • Motivační faktory a jednotlivé postoje
 • Praktiky „zakázané rétoriky“
 • Vhodná slova, vhodné asociace

15:00–17:00 | Vedení týmů nejen v online prostředí III. – praktický workshop
Alena Zborníková

MODUS OPERANDI rozhovoru:

 • Příprava – MENTÁLNÍ PŘÍPRAVA, argumentační
 • Stanovování cílů rozhovoru – maximální a minimální cíl

 

Projekt je financován z Fondů EHP a Norska.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms