28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum


Akademický pohled: Etické kontexty práce s nepůvodním materiálem

Akademický panel představí několik příspěvků zástupců českého a slovenského akademického světa z univerzit i uměleckých škol, kteří se pokusí zmapovat téma práce s archivem či s nalezeným materiálem v jeho komplexnosti, a to i ve vztahu k novým výzvám umělé inteligence či institucionálnímu kontextu.

Moderuje: Jan Motal

13:00 – 13:10 | Etické otázky práce s převzatým materiálem

PhDr. Mgr. Andrea Slováková, PhD. MBA (FAMU)

13:10 – 13:20 | Archeologie všedního dne

doc. Mgr. MgA. Jan Gogola ml. (UTB)

13:20 – 13:30 | Etika sprítomňovania neprítomných pomocou umelej inteligencie

Mgr. Mário Homolka (VŠMU)

13:30 – 13:40 | Zásady a etika přístupu v Národním filmovém archivu (NFA)

MgA. Matěj Strnad (NFA)

13:40 – 14:15 | Diskuze

Vstup bez rezervace s platnou festivalovou akreditací. Kapacita sálu je omezená.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms