28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

East West Index

Prezentace exkluzivního průzkumu mezi klíčovými evropskými festivaly dokumentárních filmů zaměřená na počty filmů reprezentujících jednotlivé regiony.

East West Index

Výchozím impulzem k tomuto průzkumu byla dlouhodobá nízká reprezentace kinematografií zemí východní Evropy na západoevropských festivalech. Ale zjištěná data kladou mnohem širší otázky o roli filmových festivalů a cílech jejich programové dramaturgie. Je skutečnost, že v programech mnohých festivalů převládají západoevropské a severoamerické filmy, dána kvalitou vybraných filmů, nebo jde o komplexnější systém vzájemně se podporujících vazeb? Součástí tohoto průzkumu je zřízení webového portálu eastwestindex.com a závazek ji.hlavského festivalu tyto proporce v programech jednotlivých festivalů dále sledovat.

East West Index 2023
East West Index 2022
East West Index 2021
East West Index 2020
East West Index 2019

---

East West Index 2023

Díky EWI jsme zjistili, že pandemie v roce 2020 vedla ke snížení počtu filmů o 20 % ve srovnání s rokem 2019, kdy chybělo celkem 600 filmů. Jakkoli jsou aktuální údaje radostné, 14 sledovaných festivalů stále uvedlo téměř o 150 titulů méně než v roce 2019.

Index East West spustil MFDF Ji.hlava, aby zjistil, kolik filmů ze západní a východní Evropy uvádějí evropské festivaly. V obecných statistikách se obojí skrývá pod kategorií "evropský film", ale je pozoruhodné, že u festivalů v západní Evropě je v průměru jen každý sedmý z východní Evropy. Naopak u východoevropských festivalů je v průměru každý druhý film ze západoevropské země. Na tomto poměru se za posledních pět let nic nezměnilo.

  • East West Index 2022 ke stažení ve formátu pdf ZDE.

---

East West Index 2022

Zatímco předchozí East West Index poukázal v roce 2021 na dramatické snižování filmů uváděných jednotlivými festivaly, v uplynulých 12 měsících 12 ze 14 filmových festivalů uvedlo v meziročním srovnání více filmů. Na úroveň před pandemií se ale ještě nevrátily. Nejdrastičtěji do svých programů v roce 2020 kvůli pandemii zasáhly IDFA a Dokufest Kosovo, kdy amsterdamský festival uvedl o 91 filmů méně a kosovský dokonce o 145 filmů méně. V uplynulých ročnících rozšířila IDFA program o 46 a Dokufest o 98 titulů. Pouze 2 festivaly uvedly méně filmů než v minulém roce, kdy především krakovský festival omezil svůj program z finančních důvodů omezil téměř o 30 % titulů (ze 171 na 124 filmů).

Ze 14 sledovaných dokumentárních filmových festivalů 10 proběhlo hybridním způsobem.

Podíl evropských filmů v programu představuje v průměru 66 procent titulů, u východoevropských festivalů je to dokonce 71 %, naopak u západoevropských 63 procent. Zastoupení evropských filmů je tak podobné. Pokud se ale podíváme blíž, zjistíme, že zatímco o festivalů ve východní Evropě se uvedené filmy dělí celkem rovnoměrně (56 % tvorba zemí východní Evropy, 44 % ze západní Evropy), u západoevropských festivalů zaujímá tvorba z východní Evropy jen 15% ( 15 % tvorba z východní Evropy, 85 procent západoevropská produkce).

  • East West Index 2022 ke stažení ve formátu pdf ZDE.

---

East West Index 2021

  • Výsledky průzkumu East West Index, který reflektuje vývoj situace během pandemického roku 2020, byl prezentován jako součást programu Doc Talk, který organizoval MFDF Ji.hlava v rámci Marche du Film / Cannes Docs v pondělí 12. července od 16.00.
  • East West Index 2021 ke stažení ve formátu pdf ZDE.
  • Tisková zpráva: "East West Index Survey: Pandemic wiped out one in four films from festivals in 2020" (v angličtině) ke stažení ZDE.
  • V rámci programu byli také oficiálně představeni noví účastníci workshopu EMERGING PRODUCERS 2022.

East West Index 2020

East West Index 2019

  • Výsledky průzkumu East-West Index prezentované na 23. MFDF Ji.hlava v říjnu 2019 ke stažení ZDE
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms