28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Festivalová znělka 25. Ji.hlavy

Znělku 25. MFDF Ji.hlava připravil básník a filmař Khavn, který díky touze překračovat hranice filmového vyjadřování patří mezi nejvýraznější postavy filipínské kinematografie. Přehlídku jeho tvorby představila dokumentární Ji.hlava v roce 2006 v sekci Průhledná bytost.

„Khavn patří k výrazným postavám současné filipínské nezávislé scény, ji.hlavský festival sleduje jeho často provokativní a překvapivou tvorbu již patnáct let. A Khavn s Ji.hlavou i spolupracuje: v současné době vede ji.hlavský workshop Ji.hlava Academy pro začínající filmaře, v minulosti byl například porotcem nebo autorem festivalového deníku,“ říká ředitel festivalu Marek Hovorka k letošní volbě.

DÉŠŤ KAMENÍ

prší kamení
nejprve si toho ani nevšimnete
ne drobná zrnka nádherného oslepujícího písku
kameny o velikosti pěsti, jež drtí lebky
staří opustili mladé
postarejte se o sebe sami
a ať je váš život co nejkratší
hranice království prachu vyznačená psí močí
nepřekročíš ji, jinak zhyneš
kameny nerozeznají jména světců
nejtvrdší hlava obdrží nejtvrdší úder
střepy z lahví od nasládlého piva
je těžké utíkat na jediné noze
rezavá ostří nabroušená tak, aby se vlezla
do hladových útrob
není paradoxní, že ten, jemuž jste předtím
poskytli pomoc
právě zabil vašeho přítele

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms