28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Ji.hlava po třiadvacáté: s ekologickou stopou!

Výtvarník Juraj Horváth píše v tradiční básni k plakátu, který byl na konci června představen veřejnosti, o „planetě rozžhavené doruda“. A ředitel Ji.hlavy Marek Hovorka dodává: „Dosud jsme sledovali především filmovou a myšlenkovou stopu festivalu. A nyní přidáme třetí: důraz na životní prostředí.“
 

oči se dívají
doleva
doprava
nahoru
a dolů
tečka
vidíš
rychle načrtnuté tvary
představuješ si
všechny možné transparenty
planetu rozžhavenou do ruda
tečka
jenom to zasyčelo
řekla
byla celá pokreslená
počmáraná
i popsaná
tečka
viděl jsem známé oko
volně plující
padající hvězdy
tající tvary
kouřící vzkazy
tečka
tečky
vykřičník
v dálce

Juraj Horváth

Vizuální koncepci letošní Jihlavy dominuje dvoubarevný soutisk s výraznou kresbou. „Rozhodli jsme se Ji.hlavě vtisknout hravý tón. Náš dvorní grafik Juraj Horváth plánuje festivalové tiskoviny zaplnit dalšími kresbami, plakát je tak jen první z nich,“ přibližuje grafický koncept Hovorka. „Přestože jsme obklopeni apokalyptickými zprávami, do budoucnosti se díváme s mírným optimismem. Věříme, že pokud se budeme jako lidstvo chovat zodpovědně, situaci zvládneme,“ dodává.

A právě proto bude letošním ji.hlavským leitmotivem ekologie. „Vždycky jsme se snažili být citliví k životnímu prostředí. Když jsme se ale na ekologicky šetrný přístup skutečně zaměřili, zjistili jsme, jak velké máme rezervy. Chceme být důslední a promýšlet kroky v souladu s nejnovějšími informacemi, hledat úspory v systému a třeba být i inspirací pro ostatní,“ říká Hovorka.

Novinkou na třiadvacáté Ji.hlavě bude ekologický ombudsman, který se podle ředitele festivalu „stane přímou spojkou mezi festivalem a návštěvníky: bude zprostředkovávat ji.hlavské ekologické postupy veřejnosti. A bude také sbírat další návrhy a podněty. Nejde o jednorázový krok, ale o dlouhodobý závazek. Některé věci nezměníme hned, ale důslednější ekologický přístup chceme proměnit v přirozený a samozřejmý.“ Co to znamená v praxi? Žádné jednorázové plasty, posílení dopravy hostů autobusy namísto auty nebo upřednostňování přímých letů.

Inspirační fórum: Čína a klimatické změny

Letošní Ji.hlava nabídne podruhé rozšířenou verzi Inspiračního fóra. To poběží po celou dobu festivalu, obsáhne šest aktuálních společenských témat a představí desítky odborníků z celého světa. „Fórum letos koncipujeme futurologicky. Vytipovali jsme společenská témata, která mají globální dosah, ale dotýkají se každého z nás. Debatovat se bude třeba o vlivu současné Číny na světovou politiku a ekonomiku, nebo o stavu západní demokracie,“ přibližuje programovou skladbu dramaturgyně Tereza Swadoschová.

V Inspiračním fóru zazní i ekologický leitmotiv Ji.hlavy: „Tématu klimatických změn věnujeme celý den. Podle řady odborníků je tempo snižování emisí pomalé a na odvrácení nové planetární krize rozhodně nestačí,“ pokračuje Swadoschová. A dodává: „Smyslem fóra je intenzivní dialog. Nechceme problémy pouze analyzovat, chceme společně hledat cesty, jak je řešit a také inspirovat k aktivitám osobním, občanským i politickým.“

Festival i v ulicích

Letošní Ji.hlava má v rukávu ještě jednu novinku. Architektonické řešení festivalu má po deseti letech nové autory. Jsou jimi architekti Jiří Mašek, Miroslav Kukrál a Lukáš Výtisk. „Velmi si vážíme desetileté spolupráce s Josefem Čančíkem a Vítem Šimkem, jejichž ji.hlavské instalace se dokonce dostaly i do prestižní české architektonické ročenky,“ říká za Ji.hlavu Iveta Černá. „Letos jsme hledali řešení, které je nápadité i udržitelné a zároveň zohledňuje návštěvnický komfort v kinosálech i v otevřeném prostoru města,“ dodává.

Vítězný návrh zároveň rozvíjí ideu dočasného náměstí před DKO, které reaguje na původní urbanistický koncept manželů Machoninových. „Prostě bychom rádi nehostinný prostor stávajícího parkoviště proměnili v místo, kde se budou lidi rádi potkávat,“ zdůrazňuje Černá. Takový koncept platí ostatně pro celý jihlavský festival.

Třiadvacátá Ji.hlava proběhne v osmi kinosálech. Děti od tří do čtrnácti let se mohou už teď těšit na bohatý program „Ji.hlava dětem“.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms