28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Podoby virtuální reality

Sekce Překrásné nové světy představí audiovizuální formáty vykračující z promítacího plátna

Letos jme vedle již tradičního LaboratoriaGame Zone připravili také rozšířenou VR Zone, jejíž program je rozdělen na kinoinstalace. Zatímco v kině se posadíte na otočnou židli a budete sledovat svět kolem sebe z třistašedesáti různých úhlů, instalace vám umožní pohybovat se v prostoru a stát se součástí interaktivního světa.

„Vybírali jsme taková díla, která se různými způsoby vztahují k realitě. Na jedné straně bychom rádi návštěvníkům zpřehlednili typické tendence v tvorbě pro prostředí virtuální reality, na straně druhé však vřazením i náročnějších, hybridních či abstraktnějších děl program ukazuje razantní estetický vývoj a rozrůzněnost způsobů vyprávění i konstrukce světů ve virtuální realitě,“ říká kurátorka Andrea Slováková.

Zurich 2.0

Ve VR kině uvidíte 360° filmy, od populárně-vědeckých po vyhraněně poetické až lyrické, které postupy dokumentárního, animovaného i hraného filmu zobrazují aktuální příběhy a témata, i pohledy do historie. Ponořit se můžete do hloubek oceánů nebo vesmíru, ale také do unikavého prostředí namalovaného vodovými barvami, proměnlivě úderné animace ztvárňující boj feministického hnutí na začátku 20. století, slyšet krásné i brutální příběhy z různých koutů světa, sledovat zpřítomnění vzpomínek či naší kultuře vzdálených rituálů. Mezi instalacemi pak můžete prozkoumávat světy, které počítají i s fyzickým pohybem diváka, jemuž je umožněno poznávané a vnímané ovlivňovat. V instalaci Unrest tak například můžete zažít pocit pacienta se svalovou atrofií.

Unrest

V rámci VR Zone uvidíte také selekci švýcarských VR projektů pod hlavičkou Swiss Fascinations, které se zabývají vztahem člověk a prostředí, ve kterém se pohybuje.

Umělkyně Mélodie Mousset vás ve své instalaci HanaHana zavede na metaforickaou cestu uvědomování si vlastního těla v postapokalypticky vyhlížejícím světě. Projekt Beyond the Typhoon z dílny studia Encor pomocí dokumentárních fotografií vytváří rekonstrukci krajiny ostrova Gulangyu, která byla v roce 2016 zničena tajfunem Merantiena. A interaktivní video Zurich 2.0 režiséra Dirka Koye skrze 3D scany ulic a budov konstruuje nadreálný výlet mezi fragmenty švýcarského města Curych, které divák sleduje z perspektivy volně poletující v prostoru, zatímco město se rozpadá a zase skládá do působivých kompozic.

HanaHana

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms