28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Švankmajerova Kunstkamera ve světové premiéře na 26. Ji.hlavě

K radosti z objevování vybízí filmová novinka Jana Švankmajera Kunstkamera, jejíž dvouhodinovou režisérskou verzi uvede letošní Ji.hlava ve světové premiéře. Film představuje výjimečnou uměleckou sbírku, kterou známý surrealista, výtvarník, filmař, ale i literát Švankmajer shromáždil na svém zámku v Horním Staňkově.

„Historická zkušenost říká, že všechny kunstkamery, které byly do těchto dnů vytvořeny, byly po smrti svých tvůrců rozkulačeny a rozprodány, anebo zničeny,“ říká letos osmaosmdesátiletý Švankmajer. „Například sbírka Rudolfa II. a naposledy kunstkamera Andrého Bretona. Přitom jde o unikátní dokumenty stavu imaginace v té které době. Oficiální muzea nemohou takové sbírky nahradit, protože jim chybí osobní nasazení. Uvědomil jsem si, že stejný osud v budoucnosti čeká bezpochyby i moji sbírku, a proto jsem se rozhodl stav imaginace této doby (zbytky magického světa) aspoň touto cestou dokumentovat,“ dodává režisér.

„Nechtěli jsme natočit jenom popisný katalog artefaktů,“ pokračuje producent Jaromír Kallista, „ale film s přidanou hodnotou Švankmajerova imaginativního pohledu v ‚řazení objektů a výkladu, a to nikoli jenom slovního‘ jeho kunstkamery. Film by měl sdílet i magickou atmosféru sbírek a staňkovského zámku. Kunstkamera po Alchymické peci logicky uzavře celou naši filmovou tvorbu. V našem věku už nic dalšího nenatočíme,“ dodává Kallista.

23. 6. 2022

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms