26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Doc Alliance Selection

Nejlepší filmy uvedené na evropských festivalech Doc Alliance, včetně dvou držitelů Doc Alliance Award 2021. Součástí aliance je i MFDF Ji.hlava a dohromady ji tvoří sedm klíčových festivalů dokumentárního filmu napříč Evropou. Zástupci každého z festivalů jednou ročně nominují krátký a celovečerní film ze svého programu, z nichž evropští novináři vybírají dva vítěze Doc Alliance Award.

Doc Alliance Award 2021 - Celovečerní dokument
Chyba lásky

Doc Alliance Award 2021 - Krátký film
Buď zdráv!

výpis filmů

Buď zdráv!
Ještě neuzavřenou kapitolu vypořádávání se s epidemií nemoci covid-19 reflektuje dokument složený z audiozáznamů volání na tísňovou linku a záběrů vylidněných petrohradských ulic. Bezútěšnost situace k nám proniká z výpovědí důchodců, pro které se v nařízené izolaci staly často nedostupnými základní služby jako nákup jídla nebo zdravotní péče. Mezery v informovanosti o zásadních věcech jak u zaměstnanců tísňové linky, tak občanů zase vyjevují mnohé o kolabující sociální infrastruktuře ruského státu, který své povinnosti odbývá třeba bedýnkou s nezbytnými potravinami, jako je kaše pro děti.   „Starým lidem, kteří jsou sami ve svých domech, se řeklo, že je izolace ochrání. Ve skutečnosti se dá sotva zjistit, jestli je to pravda. Dělá se to pro ochranu obyvatelstva, ne starých lidí.“   Polský institut v Praze je partnerem 25. MFDF Ji.hlava.
osobní program

Buď zdráv!

Tatiana Chistova
Polsko, Rusko / 2020 / 30 min.
sekce: Doc Alliance Selection
Česká premiéra
Gabi mezi osmým a třináctým rokem
Gabi nezapadá do škatulek vytvořených společností. Mezi kluky a holkami nevnímá velký rozdíl. Podle toho se, genderovým normám navzdory, obléká a vyjadřuje. U své matky Tracy a nevlastního otce Thomase nachází pochopení a podporu. Po opuštění liberálního Stockholmu a přestěhování se do menšího města ovšem zjišťuje, že všichni lidé nejsou stejně chápaví. S nástupem puberty navíc kromě kolektivu přestává rozumět i vlastnímu tělu. Časosběrný dokument v průběhu pěti formativních let skládá z intimních každodenních okamžiků citlivý portrét dítěte, které opouští svět her a hledá identitu a přijetí. „Hned na začátku jsem věděla, že nechci, aby to byl senzační film. Měl být o malých okamžicích v životě mladého člověka… bylo pro mě důležité natočit film, který bude zkoumáním a cestou a nechat Gabi mluvit za sebe.“
osobní program

Gabi mezi osmým a třináctým rokem

Engeli Broberg
Švédsko, Norsko / 2021 / 79 min.
sekce: Doc Alliance Selection
Česká premiéra
Hledání koní
Ve snaze najít své kořeny cestuje mladý režisér do Bosny, kde narazí na rybáře, který posledních osmnáct let žije v osamění u jezera, mimo civilizaci, kam se uchýlil poté, co ztratil sluch během bosenské občanské války. I přes komunikační překážky, způsobené nedoslýchavostí veterána a zapomněním rodného jazyka i koktavostí filmaře, se mezi oběma muži postupně tvoří silné pouto. Poetický dokument, oceněný na festivalech Visions du Réel, v Nancy a Sarajevu, mapuje nejen vznik nepravděpodobného přátelství, ale nachází i oázu klidu jezerního světa uprostřed rozbité země, jejíž konflikty poznamenaly nejednu generaci.„Velmi mne dojal kontrast mezi tím, kolik bolesti v životě zažil, a tím, jak je vřelý a laskavý. Měl jsem několik let na to, abych ho poznal, a příjemně mě překvapilo, že jsme si spolu mohli posedět, trávit spolu čas a věnovat jeden druhému pozornost, ačkoliv pořádně neumím jeho jazyk a on špatně slyší a ačkoliv jsme každý jiný.“ (Stefan Pavlovic)
osobní program

Hledání koní

Stefan Pavlović
Nizozemsko, Bosnia and Herzegovina, Francie / 2021 / 87 min.
sekce: Doc Alliance Selection
Česká premiéra
Chyba lásky
Costantino zaplavoval svou ženu milostnými dopisy, posílal filmy ze svých cest, dokonce o ní napsal milostný román. Jeho vnuk Rocco di Mento jej zná jen z vyprávění, a proto se o sedmdesát let později vydává z Berlína zpět do rodné Itálie, aby se o svém dědečkovi dozvěděl více. Při rodinných setkáních však vyvěrají na povrch narušené mezilidské vztahy a Rocco se stává svědkem toho, jak se napříč generacemi dědí odtažitost, nevraživost a frustrace z neopětovaných citů. Jeho introspektivní a jemně nostalgický snímek dekonstruuje mýtus o velké lásce a ptá se, co je to za sílu, která drží lidi pospolu.„Ve filmu pomocí všech částí vyprávění a vzkazů kriticky, abychom se dostali na dřeň ideální lásce a postupně se zaměřili na skutečný život. V tom vládlo trochu víc hořkosti než ve snu, zato ale byl skutečný.“ 
osobní program

Chyba lásky

Rocco Di Mento
Německo / 2020 / 84 min.
sekce: Doc Alliance Selection
Česká premiéra
Slunce a lupa – člověk snadno zapomíná, leč strom si pamatuje
Vizuální filmová esej o malé palestinské vesnici Ein Quiniya rekonstruuje historické pozadí izraelské okupace od roku 1967. Režisérka se staví do pozice detektiva, jenž pomocí lupy nazírá tamější kameny, písek i kůru stromů, které vyjevují specifickou atmosféru místa i historické události, formující její současnou podobu. Prahnoucí slunce nejen že osvětluje scenérii, ale zároveň odhaluje text objasňující, jak se vesnice, její obyvatelé i každodenní život proměnily vlivem okupace. Slunce a lupa fungují jako doslovné prostředky tvorby i jako metafora možnosti nazírání doposud skrytých příběhů. „Zajímalo mě, jak můžou tyto prvky – kameny, stromy, slunce – být svědky, a jak jim můžu propůjčit hlas, aby nám mohly odhalit příběh tohoto místa.“ (M. Desse)
osobní program

Slunce a lupa – člověk snadno zapomíná, leč strom si pamatuje

Milena Desse
Belgie, Palestine / 2020 / 23 min.
sekce: Doc Alliance Selection
Česká premiéra
Zemětvoření
Experimentální meditace ve třech kapitolách ukazuje přechod od lidského výtvoru k přírodě. Moreira maluje smyslovou audiovizuální krajinu, která promlouvá beze slov. Auta na silnicích se proměňují v hemžící se světla a barvy, které připomínají organismy pod mikroskopem. Město ustupuje lesu, krajině, vesmíru, stává se tělem, které má svůj vlastní rytmus, řeč a tvar. Asynchronní zvuková stopa vyvolává dojem přítomnosti jakéhosi paralelního světa, v němž má světlo svůj zvuk, příroda svoji hudbu a vesmír svůj hlas. Je to svět, v němž se stírají hranice mezi konkrétním a abstraktním a mikrosvět splývá s makrosvětem.
osobní program

Zemětvoření

Ricardo Moreira
Portugalsko / 2020 / 11 min.
sekce: Doc Alliance Selection
Středoevropská premiéra
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy