28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Fascinace: Erotika

Tematická retrospektiva ukazuje různorodé podoby reprezentace tělesné touhy, přitažlivosti a projevů fyzické lásky. Od křehké fotogenie nahoty přes hluboké pochopení a přijetí tělesnosti po politická provolání filmová avantgarda problematizuje vztah společnosti k zobrazování nahoty a sexu, zdůrazňuje různost v podobě queer erotiky, kritizuje cenzuru vyjadřování tělesnosti v uměleckých dílech, ale také oslavuje a zkoumá lidskou intimitu.

Tematizace tělesné přitažlivosti a obdivu k sexualitě, kterou můžeme v meziválečném období vidět v náznacích či jemném zobrazení nahého těla, se ve 40. a 50. letech stává předmětem explicitnějších symbolických her. V 60. letech 20. století zesílily obě tendence: zobrazení nahoty a sexu jako prostředku k radikálním průzkumům intimního života a vnímání i rázné politické manifesty. Ty byly většinou namířeny vůči oficiálním státním nařízením zavádějícím cenzuru uměleckých děl z hledisek vágně a konzervativně definované „morálky“. Odpor vůči německému filmovému zákonu nesmlouvavě vyjádřil Helmut Costard, který zpodobnil ministra jako mluvící penis. Jiné filmy sice nebyly přímo míněny jako manifesty, staly se jimi ale díky reakci úřadů. Dnes již legendární dílo Jacka Smithe Vášnivé bytosti autor dle svých vyjádření myslel především jako svobodný rozverný film plný humoru. Postoj státních orgánů (byl zakázán ve 22 amerických státech) z něj však, nejprve v rámci komunity newyorského undergroundu, později pro americkou kulturní obec, a také avantgardu v Evropě, udělal klíčový snímek artikulující odpor vůči cenzuře filmu.

V dnešní době posilování diskurzu zdravého přístupu k tělu a akceptování různých tělesných proporcí a podob se to může zdát triviální, ale mnohé avantgardní filmy byly průkopnické i tím, že pracovaly s těly, která nepatřila modelům a modelkám, ale běžným lidem, či dokonce autorce nebo autorovi.

Odvaha některých filmařek a filmařů se projevovala i v podobě prezentace sebe sama. Carolee Schneemann zkoumala, jaké pocity a prožitky v ní vyvolává sexuální styk s jejím partnerem, když se ona sama, ale i další lidé, dívá na jeho zachycení. Ke prozkoumávaným oblastem patří rovněž queer sexualita, kde byl pionýrem Kenneth Anger. V posledních třech dekádách se filmaři obracejí také k analytické i poetické reflexi zobrazování nahoty a sexu, většinou v podobě found footage koláží, které odkazují či přímo pracují s pornografickými filmy anebo jinak kriticky remediují ony starší reprezentace.

Andrea Slováková

výpis filmů

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms