Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

25. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Mezi moři

Mezi moři je soutěžní sekce, která reprezentuje země a národy střední a východní Evropy, teritorium jejich vzájemných dějinných, politických či kulturních vztahů.

→ Vítězný snímek obdrží odměnu 10.000 EUR

výpis filmů

Antigona - Jak se opovažujeme?
Antická hrdinka jako symbol morálního odporu proti zlovůli státu se v pojetí slovinského filozofa Slavoje Žižeka zásadně proměňuje. Žižekův polemický výklad slavného mýtu se prolíná s hranými pasážemi z inscenace jeho divadelní hry Trojí život Antigony, umístěné do kulis ljublaňského sídliště. Kontrapunktem k nim jsou televizní záznamy politických kataklyzmat. Od rozdělení Berlína ke vzniku Rote Armee Fraktion, od syrových obrazů uprchlické krize k jejich salónnímu přetřásání v evropském parlamentu. Na jejich pozadí klade režisér ústy Antigony, Kreonta a chóru zásadní otázky po podstatě práva a morálky ve světě podlomené demokracie. „Film je svého druhu politický esej o současné evropské demokracii a zároveň je kombinací dokumentu a hraného filmu, protože chci současně představit i klíčová místa Žižekovy divadelní hry.“ J. Sever  
osobní program

Antigona - Jak se opovažujeme?

Jani Sever
Slovinsko / 2020 / 87 min.
sekce: Mezi moři
Mezinárodní premiéra
Cesta kolem domova za 60 dní
Pásmo rumunských filmů, vzniknuvších v důsledku izolace a karantény letošního jara, ukazuje, jakými způsoby je možné vyrovnat se s krizí. Lyrická montáž starých záběrů, zasazených do kontextu izolace, vedle videoartové kompilace z veřejných kamer z celého světa budí melancholii, zatímco loutková pohádka kritizuje státní a kapitalistický aparát v době krize. Snímek, sestávající z osobních archivů, funguje jednak jako citlivá výpověď, zároveň však jako exkurz do rumunské historie. Žánrový mix doplňuje hravá animace a sci-fi snímek o návštěvě mimozemšťana v době koronaviru.   „Opuštěné ulice vypadají naprosto stejně jednoho večera v abchazském Suchumi jako v odpolední Bukurešti během celostátní izolace.“ z filmu Cesta kolem domova za 60 dní 
osobní program

Cesta kolem domova za 60 dní

Alexandru Solomon, Alina Manolache, Andra Tarara, David Schwartz, Laura Pop, Teona Galgotiu, Vlad Petri
Rumunsko / 2020 / 83 min.
sekce: Mezi moři
Světová premiéra
Krajina Zero
Observační dokument, prolínaný inscenovanými pasážemi, přibližuje problematickou koeexistenci přírody, lidí a průmyslu na břehu Jaderského moře. Čistě vizuálními prostředky bez využití komentáře a dialogů režisér předkládá autentické příběhy tamních obyvatel, které před kamerou civilně odehrávají profesionální herci. Znepokojivý ekologický apel brojící proti občanské pasivitě sugestivně zpřítomňují statické záběry komponované na střed. Terčem neverbalizovaných, ale zjevných úvah se stávají důsledky neuvážených zásahů do krajiny, které bezprostředně ovlivňují každodenní život společnosti. Jejich naléhavost umocňují nezúčastněně ambientní zvuky i temný hudební podkres.„Tento titul může být interpretován jako krajina industriální katastrofy. Smysl ale jde ještě dál než ekologie, může sloužit jako interpretace antropologického kontextu vztahu mezi lidskými bytostmi, přírodou, kulturou, hospodářstvím a aktivistickou ekologií.“ B. PavićZdravici režiséra můžete vidět ZDE.Q&A s režisérem Bruno Pavić:
osobní program

Krajina Zero

Bruno Pavić
Chorvatsko / 2020 / 71 min.
sekce: Mezi moři
Světová premiéra
Lotyšští kojoti
Lotyšsko-ruská hranice je prostorem nekonečných bažinatých lesů a vesnic s chátrajícími staveními bez lidí. Nehostinné místo je ale také cílem uprchlíků z různých zemí na východ od Evropy, pro které na konci strastiplné cesty představuje propustnou hranici do evropského společenství. Dlouhodobá nezaměstnanost a nápor přistěhovalců tu vytvořily pracovní příležitost pro „kojoty“ neboli převaděče, kteří riskují svou svobodu, aby za nevelkou odměnu dopomohli ke svobodě jiným. Tři roky vznikající observační dokument sleduje převaděče, uprchlíky a represivní složky, tři strany bezvýchodného sociálně-ekonomického trojúhelníku.„Mým cílem bylo ukázat portrét hranice. Je to jako by tam byl tunel - dva kilometry široký tunel, kterému se říká „hraniční zóna“. V tom tunelu můžeme vidět jak se svět proměňuje, jak se globalizuje.“ I. Zviedris Q&A - Ivars Zviedris:  
osobní program

Lotyšští kojoti

Ivars Zviedris
Lotyšsko / 2020 / 90 min.
sekce: Mezi moři
Světová premiéra
Mezi námi
Rozličné podoby partnerských vztahů, lásky a intimity jsou zkoumány v detailní empatické studii mladé režisérky. Film prostupují témata nedostatku svobody, šrámů z předchozích vztahů, nevěry i fluidity genderové identity. Pomocí strukturovaných rozhovorů mezi třemi páry, které si vzájemně předčítají režisérkou předpřipravené otázky, a archivních záběrů z jejich každodenního rodinného a romantického života se postupně rýsuje komplexní obraz současného milostného života.    "Marcel: Čeho se nejvíc bojíš?  Karolina: Pavouků. A toho, že mě opustíš." z filmu Mezi námi (32:00–32:06)Q&A s režisérkou filmu Mezi námi Dorotou Proba:
osobní program

Mezi námi

Dorota Proba
Polsko / 2020 / 52 min.
sekce: Mezi moři
Mezinárodní premiéra
Naproti sobě
Režisérka společně se svým otcem berou do ruky kameru a vzájemně se natáčejí během rozhovorů o schizofrenii, vlastní minulosti či osobním pojetí štěstí. Film je osobní výpovědí dvou lidí, ovlivněných či poznamenaných duševní poruchou – otce, který s ní musí žít, a dcery, jež musela vyrůstat s nemocným a často nepřítomným otcem. Při natáčení se snaží o pochopení toho druhého a zároveň odhalují svá vnitřní traumata. Jedním z vedlejších témat je, jaké to je, léčit se s duševní poruchou v Rumunsku, neboť otec vyjadřuje frustraci ze způsobu, jakým je na něj a na jeho stav nahlíženo místním zdravotnictvím.Zdravice režisérky Andry Tarara:
osobní program

Naproti sobě

Andra Tarara
Rumunsko / 2020 / 74 min.
sekce: Mezi moři
Mezinárodní premiéra
POSLEDNÍ OBRAZ
Jaké je žít se ztrátou zraku a vědomím, že již nikdy nespatříte tvář svých blízkých? Snímek je sondou do životů lidí se zrakovým hendikepem, kteří již zcela ztratili nebo pomalu ztrácí možnost vidět svět kolem sebe, ale přesto se nevzdávají hledání štěstí a životního optimismu. Protagonisté vypovídají o svých pocitech, obavách a frustracích, ale i vzpomínkách na vizuální vjemy, svých snech a naději na možnost nadále žít téměř plnohodnotný život. Lyrický styl vyprávění, melancholicky stylizované záběry a střípky osobních archivů vytváří kontrast k tvrdé realitě životů lidí se zrakovým hendikepem.   „Pamatuji si hlavně okamžiky. Ne obrazy. Úsměvy si pamatuji... nebo jiskry v něčích očích.“ z filmu POSLEDNÍ OBRAZ (00:01:40–00:01:54)   Q&A with Judith Zdesar:  
osobní program

POSLEDNÍ OBRAZ

Judith Zdesar
Rakousko / 2020 / 70 min.
sekce: Mezi moři
Světová premiéra
Sounáležitost
Etničtí Němci se na popud rakouské císařovny Marie Terezie usazovali v povodí Dunaje od 18. století. Na území mnoha východoevropských zemí žili společně s místními národy až do druhé světové války, kdy bylo jejich němectví záminkou pro násilí, které přežila jen desetina z nich. Podmanivá cesta do nedávné historie oživuje zamlčované trauma skrze bolavé vzpomínky pamětníků, které se slévají v otázku, zda příslušnost k národu znamená zodpovědnost za činy páchané jeho jménem. Jejich hlasy se vynořují zpoza vizuálního pásma svědků těchto událostí – oprýskaných domů, zimou prokřehlé krajiny, opuštěných a zapomenutých hřbitovů.     „Otázka sounáležitosti je univerzální – spočívá v touze definovat se ve vztahu k druhým, zároveň je daností, kterou jsme si nevybrali, je to prvotní potřeba, ale také prchavá, křehká a v závislosti na kontextu přesvědčivá myšlenka.“ T. Lukač
osobní program

Sounáležitost

Tea Lukač
Srbsko / 2020 / 49 min.
sekce: Mezi moři
Mezinárodní premiéra
Uprchlíci jsou tu vítaní
„Otevřete hranice,“ skandují demokraticky smýšlející obyvatelé v Berlíně i frustrovaní uprchlíci za ostnatým drátem provizorních táborů. Křivolakou trajektorii mezi nimi protkávají setkání s empatickými dobrovolníky i střety s represivními státními složkami a nepřátelsky naladěnými občany ultrapravicového ražení. Režisér přibližuje dramatickou atmosféru nezáviděníhodné přítomnosti a nejisté budoucnosti běženců bezprostředním ponorem do emočně vypjatého dění. Aniž by události zcizoval komentářem a stavěl se do pozice distancovaného svědka, umožňuje divákovi prostřednictvím dravé kamery stát se přímým účastníkem cesty ke svobodě.     „Když natáčíte mezi ultrapravicovými skupinami, nejdůležitější je dělat, jako byste do ní patřili, a zachovat klid. Diskusí se neúčastním, zaznamenávám jejich výroky proto, že to sami chtějí, otázky jim nikdy nekladu.“ T. Rafa
osobní program

Uprchlíci jsou tu vítaní

Tomáš Rafa
Slovensko / 2020 / 97 min.
sekce: Mezi moři
Světová premiéra
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Creative Europe
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt