Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

24. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Průhledná bytost: Felix Sobolev

Felix Sobolev: Film jako objev

Vystudovaný herec Felix Sobolev (1931–1984) se ocitl na půdě kyjevského studia dokumentárních filmů Kijevnaučfilm náhodou, ale v ideální moment roku 1960. Chruščovovo odsouzení stalinismu na XX. sjezdu (1956) a chystaný start první lidské výpravy do vesmíru byly předzvěstí ideologického uvolnění a příslibem nové epochy lidské evoluce. Víra v bezmezný potenciál vědy byla příznačným rysem probouzející se generace tzv. šedesátníků, k nimž Sobolev bezesporu patřil, a žánr vědecko-populárního filmu byl ideálním prostředkem k jejímu vyjádření. Cílem každého Sobolevova filmu tak bylo učinit objev a v tomto ohledu mu na teritoriu SSSR brzy nebylo rovno.

Sobolevova dokumentární revoluce spočívala v tom, že z vědecko-populárního žánru učinil emotivní podívanou a z diváků účastníky prováděného experimentu s předem neznámým vyústěním. Dokumenty se v jeho podání staly umělecky autonomní oblastí, kde jejich nevšední informační hodnota byla i originálně vizualizována. Navíc pro každé pojednávané téma režisér hledal vlastní estetické řešení, a tak jsou jeho díla svébytnou kombinací dokumentárních záběrů, animace, hraných pasáží, záznamů ze skryté kamery, makrodetailů vědeckých pokusů a vlastních technických vynálezů.

Maximálně intenzivního sdělení byl přitom schopen dosáhnout i s minimem výrazových prostředků. V Hrdinství okázal vytvořit fenomenální výpověď o válce pomocí jedné fotografie a textů několika dopisů. Úvahu o vzniku života na Zemi v eseji Biosféfra! Nejvyšší čas se zamyslet doprovází v asociativním i kauzálním sledu konkrétní i abstraktní obrazy. Jejich spojení umocňuje polyfonní audiostopa ruchů, Bachovy hudby a patetického opakujícího se monologu. Toto hledání transcendentního výrazu demonstrovalo Sobolevovu kompoziční odvahu par excellance.

Revolučně působily i snímky Jazyk zvířat a Umí zvířata přemýšlet?, které se staly v SSSR kasovními trháky. Zvídavý (a realizačně náročný) pohled do živočišné říše představoval tematický i formální přerod sovětské dokumentaristiky. Hledání spojitostí mezi zvířecím a lidským světem doprovázely zneklidňující otázky po lidské zodpovědnosti za další vývoj Země, které se staly příznačným rysem Sobolevovy tvorby.

Zájem o konstituci lidského rozumu přivedl Soboleva k pozoruhodným psychologickým dokumentům, kterých se účastnili jak akademici, tak běžní spoluobčané. V Sedmi vykročeních za horizont se navzdory deklarativně rovnostářskému systému SSSR pokusil otevřít téma nadčlověka, ne jako výkonnostního stachanovce, ale jako nositele supermozku. Neomezenost intelektuálního potenciálu zkoumal i pomocí sugesce pomáhající překonat psychologické bariéry (Vytrvejte, máte talent!). Psychologie lidského chování režiséra přivedla i k na svou dobu ožehavým tématům. Film Já a ti druzí (1971) o principech manipulace a společenském konformismu byl pro přemýšlivé diváky roven protirežimní provokaci. Pohled na to, jak jednoduše lidé podléhají mínění svého okolí a bez jakéhokoli donucení nazývají sladké slaným, černé bílým a ženu mužem, byl v Brežněvově „normalizovaném“ Svazu bezprecedentní bombou.

Hrátky s politicky výbušnými tématy se ale Sobolevovi staly osudné. V očekávání státního vyznamenání se režisér chopil projektu Kyjevská symfonie (1982), který se po zásahu cenzury stal tendenčním pamfletem, po němž se od autora odvrátili mnozí z jeho spolupracovníků. S pošramocenou pověstí a podlomeným zdravím se v padesáti letech pouští do svého posledního filmu Zacíleno na váš mozek, o mechanismech americké propagandy, který měl po vzoru Rommova Obyčejného fašismu (1965) promlouvat stejně naléhavě o obou ideologických táborech.

Kamila Dolotina

Filmy poskytlo Oleksandr Dovzhenko a National Cinematheque of Ukraine.

výpis filmů

Biosféra! Nejvyšší čas se zamyslet
Formálně i obsahově radikální zamyšlení nad poselstvím člověka na Zemi a nad zodpovědností lidstva za jeho další vývoj. Sobolevova filmová esej se odpoutala od předmětného světa a pomocí vynalézavých vizuálních technik hledá svou transcendentální tvář. V rámci sovětské kinematografie, tím spíš její dokumentární oblasti, představuje film ojedinělý apel k přemýšlení o budoucnosti ne z perspektivy jednotlivých států či ideologicky spřízněných teritorií, ale v rovině vývoje celé planety.
osobní program

Biosféra! Nejvyšší čas se zamyslet

Feliks Sobolev
Ukrajina / 1974 / 16 min.
sekce: Průhledná bytost: Felix Sobolev
Hrdinství
Jedna fotografie a texty pohnutých dopisů podbarvené pásmem abstraktních obrazů vytváří  Sobolevův nejpozoruhodnější snímek. Portrét neznámého vojáka, publikovaný v pamětech maršála Žukova, vyvolal mohutnou odezvu čtenářů. V zarputilé tváři pokryté prachem mnozí poznali své syny, otce, bratry. Sobolev nechává prostřednictvím dopisů zachycenou tvář oživnout a v každém dalším umožňuje zakusit proměnu jejího vnímání. Pomocí přiblížení či zmnožení  jediné fotky dokáže promluvit o osudu celého národa.
osobní program

Hrdinství

Feliks Sobolev
Ukrajina / 1975 / 8 min.
sekce: Průhledná bytost: Felix Sobolev
Mezinárodní premiéra
Jazyk zvířat
V době rozkvětu kosmonautiky získal problém porozumění řeči jiných tvorů univerzální charakter. Odpověď na otázku, jsme-li schopni dešifrovat jazykový systém jiné civilizace, režisér hledá ve výzkumu komunikace nejstarších obyvatel planety. Ritualizované projevy základních instinktů mravenců, včel, ryb a ptáků pozorujeme z bezprostřední blízkosti, v přirozených podmínkách i inscenovaných laboratorních pokusech. Na tehdejší dobu unikátní záběry z říše zvířat Soboleva proslavily doma i v zahraničí.
osobní program

Jazyk zvířat

Feliks Sobolev
Ukrajina / 1967 / 66 min.
sekce: Průhledná bytost: Felix Sobolev
Mezinárodní premiéra
Sedm vykročení za obzor
Je kapacita lidského mozku vlivem informačního přehlcení již vyčerpána? Ptá se už na konci 60. let Sobolev poté, co skrytou kamerou zaznamenal výsledky přijímaček na vysokou školu. Režisér proslulý vírou v nekonečné možnosti lidstva vytváří participační dokument, v němž pod vedením profesorů z akademie věd zaznamenává šest experimentů s osobnostmi fenomenálních schopností. Vědeckou analýzou podstaty hypnózy, telepatie i tzv. kožního vidění ukazuje potenciální cesty rozšíření hranic lidského poznání.
osobní program

Sedm vykročení za obzor

Feliks Sobolev
Ukrajina / 1968 / 72 min.
sekce: Průhledná bytost: Felix Sobolev
Mezinárodní premiéra
Umí zvířata přemýšlet?
Hledání kořenů zrodu lidské inteligence přimělo režiséra iniciovat sérii pozoruhodných psychologických experimentů. V reakcích živočichů na měnící se okolnosti zaznamenal stěžejní evoluční kroky naší civilizace. Jeden z nejslavnějších Sobolevových dokumentů vyžadoval měsíce příprav a castingu nejvhodnějších kandidátů od primitivních jednobuněčných organismů až do primátů. Filozofický komentář doprovází transcendentní obrazy i záběry ze zoo a laboratoří, které korunuje naléhavý ekologický apel.
osobní program

Umí zvířata přemýšlet?

Feliks Sobolev
Ukrajina / 1970 / 61 min.
sekce: Průhledná bytost: Felix Sobolev
Mezinárodní premiéra
Vytrvejte, máte talent!
Úspěšnému osvojení cizích jazyků obvykle brání psychologické bariéry. Skupina filologů SSSR rozpracovala revoluční metodiku zrychleného učení, která se opírá o pozitivní přístup, sugesci a učení ve formě hry. Během 24 seancí sledujeme postupný progres dvou skupin studentů, který je možné označit za první sovětskou psychologickou reality show. Učení jako nepřetržitá zábava prolamující komplexy je inspirativním příspěvkem nejen k tématu vzdělávání, ale i úvahou nad fungováním lidské psýchy.
osobní program

Vytrvejte, máte talent!

Feliks Sobolev
Ukrajina / 1979 / 54 min.
sekce: Průhledná bytost: Felix Sobolev
Mezinárodní premiéra
Zacíleno na váš mozek
Kniha O. A. Feofanova o ideologické manipulaci v USA inspirovala poslední film Felixe Soboleva, při jehož problematických přípravách zemřel. Pronikavá sonda do reklamních mechanismů politických kampaní a způsobů ovlivňování společenského mínění je tvořena údernou montáží reklam, politických vystoupení a záznamů společenských nepokojů. Kontrapunktem k obrazu slouží korigující komentář vypravěče, který v intencích protiburžoazní rétoriky demonstruje fakt, že dávno žijeme v orwellovském světě.
osobní program

Zacíleno na váš mozek

Feliks Sobolev
Ukrajina / 1984 / 57 min.
sekce: Průhledná bytost: Felix Sobolev
Mezinárodní premiéra
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Evropská unie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt