26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Průhledná bytost: Karol Plicka

Velká retrospektiva filmů Karola Plicky, slavného slovensko-českého fotografa, folkloristy a houslového virtuosa přibližuje jeho audiovizuální filmovou tvorbu, na níž se podílel jako režisér, kameraman a dramaturg. Dílo, které zanechal dalším generacím, zpřítomňuje podstatu a trvalý význam etnografického filmu a rovněž vyzývá k současným diskusím o antropologickém pojetí folklóru v první polovině 20. století. Krátké i celovečerní dokumentární snímky jsou hodnotným zdrojem k reflexi zaměřené na způsob života našich předků, na jejich tradice, krásu odívání i odhodlanost k práci spojené s úctou k přírodě. Tvorba Karola Plicky je stále velkou inspirací a jeho filmy dotváří fotografickou dokumentaci doby a společnosti zpověď o době a společnosti, ve které žil a kterou měl rád.

výpis filmů

Barokní Praha
Plickův snímek je hraničním případem vícejazyčné verze a svojí válečnou a poválečnou podobou upomíná na řadu dobových kulturně-politických souvislosti – po válce byla původní verze opatřena českým komentářem a také hudební složka byla nahrazena novou hudbou, sestavenou ze skladeb českých barokních skladatelů. Partnerem sekce Průhledná bytost: Karol Plicka je Slovenský institut.
osobní program

Barokní Praha

Karol Plicka
Československo / 1946 / 13 min.
sekce: Průhledná bytost: Karol Plicka
Chebsko
Český folklorista, který za vizualizovaný mýtus o Slovensku Zem spieva (1933) získal cenu na benátském Biennale, natočil pro Prag-Film snímek o kultuře a zvycích chebského kraje (Egerland, tehdy již takřka neobývaný Čechy), k němuž propagandistický prolog a epilog natočil F. B. Nier.   Partnerem sekce Průhledná bytost: Karol Plicka je Slovenský institut.
osobní program

Chebsko

F. B. Nier, Karol Plicka
Československo / 1942 / 13 min.
sekce: Průhledná bytost: Karol Plicka
Jaro na Podkarpatské Rusi
Etnografická studie oslavy Velikonoc je poetickým medailonkem zvyků a staveb na jaře v horách. Ve filmu Karola Plicky zazáří staroslovanské lidové kroje a karpatská vesnice ožije třemi dny lidské radosti. Bezstarostnost dětských her se prolíná s rituálem svěcení pasky a dřevěné cerkve se doplňují se stády ovcí, tak jak jim velí montáž Alexandera Hackenschmieda. Části filmu, který doslova "spieva", najdeme i v Plickově filmu Zem spieva (1933). Tento němý snímek je tak sugestivní, že v něm zaslechneme zvuk bačovy fujary.   Partnerem sekce Průhledná bytost: Karol Plicka je Slovenský institut.
osobní program

Jaro na Podkarpatské Rusi

Karol Plicka
Československo / 1929 / 10 min.
sekce: Průhledná bytost: Karol Plicka
Jaro v Praze
Původní úvodní část k filmu Karola Plicky Zem spieva (1933), která byla za časů Slovenského štátu změněna za sekvenci záběrů z Bratislavy. Jaro v Praze je krátkým filmem, básní věnovanou Praze – městu barokních kostelů, moderních domů Václavského náměstí nebo Wilsonova nádraží. Plicka filmem moderně snímajícím detaily ulic doplňuje svou rozsáhlou kolekci fotografických knih o Praze a její architektuře.Partnerem sekce Průhledná bytost: Karol Plicka je Slovenský institut.
osobní program

Jaro v Praze

Karol Plicka
Československo / 1934 / 10 min.
sekce: Průhledná bytost: Karol Plicka
Pán prezident na Slovensku
Krátký reportážní snímek z poválečného Slovenska. Prezident Edvard Beneš přijel do Banské Bystrice na oslavy prvního výročí Slovenského národního povstání. Jeho cesta po středním Slovensku byla motivujícím a oslavným momentem pro lid a krajany z oblastí partyzánských bojů.   Partnery sekce Průhledná bytost: Karol Plicka jsou Slovenský filmový ústav a Slovenský institut v Praze.
osobní program

Pán prezident na Slovensku

Karol Plicka
Československo / 1945 / 15 min.
sekce: Průhledná bytost: Karol Plicka
Po horách, po dolách
Druhý etnografický film Karola Plicky v produkci Matice slovenské sleduje tradice slavností, lidovou architekturu, hry a obřady slovenské kultury v různých obcích Slovenska. Plicka se s jednoduchou filmařskou technikou vydává za lidmi chudými, ale bohatými na zvyklosti a předávání folklóru zpěvem i krásou krojů.   Partnermi sekce Průhledná bytost: Karol Plicka jsou Slovenský filmový ústav a Slovenský institut v Praze.
osobní program

Po horách, po dolách

Československo / 1929 / 66 min.
sekce: Průhledná bytost: Karol Plicka
Pražský barok
Plickovo podlehnutí konceptu nacistického kulturního filmu připomíná snímek natočený pro kulturní oddělení Prag-Filmu, který oslavuje krásy Prahy jako města stvořeného pouze německými a italskými architekty - film byl tehdy vydán pouze s německým komentářem a hudbou německého skladatele.   Partnerem sekce Průhledná bytost: Karol Plicka je Slovenský institut.
osobní program

Pražský barok

Karol Plicka
Československo / 1943 / 13 min.
sekce: Průhledná bytost: Karol Plicka
Prezident republiky dr. E. Beneš u nás
Záznam cesty prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše na Slovensku. Záběry mapují cestu z Bratislavy na střední Slovensko, do měst Trenčianske Teplice nebo Mošovce.   Partnery sekce Průhledná bytost: Karol Plicka jsou Slovenský filmový ústav a Slovenský institut v Praze.
osobní program

Prezident republiky dr. E. Beneš u nás

Karol Plicka
Československo / 1937 / 13 min.
sekce: Průhledná bytost: Karol Plicka
Stará kultura slovenská
Slovenský folklór představuje své krásy nejenom v oslavných zvycích a dětských hrách. Krátkometrážní dokument dokazuje, že Plicka vnímal poetiku i v každodenní práci lidí, v jejich odhodlání a píli, s níž v jedinečném spojení s tradicemi a slovenskou přírodou dokázali vytvářet odkaz další generaci.   Partnerem sekce Průhledná bytost: Karol Plicka je Slovenský institut.
osobní program

Stará kultura slovenská

Karol Plicka
Československo / 1934 / 11 min.
sekce: Průhledná bytost: Karol Plicka
Věčná píseň
Karol Plicka byl významným hudebníkem i skladatelem. Lidové písně hned po vyslyšení zaznamenával do notových zápisů, aby je uchoval pro další generace. Podobně ve filmu Věčná píseň zaznamenává a vykládá tradice spojené s tancem, lidovou písní a lokálními příběhy, které se liší kraj od kraje. Krátký dokument představuje veselice ve slovenských a českých regionech, jež se mění s nastupující modernizací a transformací hudebních záznamů.   Partnerem sekce Průhledná bytost: Karol Plicka je Slovenský institut.
osobní program

Věčná píseň

Karol Plicka
Československo / 1941 / 24 min.
sekce: Průhledná bytost: Karol Plicka
Všemu zemedelskému lidu...
Krátký etnografický film tvoří první část série Zemědělským světem, jež měla za úkol propagovat měšťanům život na vesnici a práci venkovanů. Plicka vybírá stylisticky významné a esteticky působivé záběry setí obilí, oslav velikonočních svátků anebo dětských her na louce. Partnerem sekce Průhledná bytost: Karol Plicka je Slovenský institut.
osobní program

Všemu zemedelskému lidu...

Karol Plicka
Československo / 1931 / 1 min.
sekce: Průhledná bytost: Karol Plicka
Vynášíme morenu
Dokonalý marketingový snímek z „baťovských“ třicátých let. Krátkometrážní film je reklamou na nové Baťovy výrobky, které jsou prezentované prostřednictvím tradičních oslav konce zimy – vynášení zapálené moreny do potoka. Plicka se opět stylisticky překonává v hledání dokonalosti v přírodních kompozicích, moravských krojích nebo tradičních písních.   Partnerem sekce Průhledná bytost: Karol Plicka je Slovenský institut.
osobní program

Vynášíme morenu

Karol Plicka
Československo / 1937 / 3 min.
sekce: Průhledná bytost: Karol Plicka
Za Slovákmi od New Yorku po Mississippi
Po dokončení filmu Jánošík (1935) se Plicka vydává na životní cestu. V doprovodu slovensko-české delegace politických činitelů, vynálezců a kulturních zastupitelů se zajímá především o život Slováků na americkém území. Sleduje města, architekturu, pozoruhodně dokumentuje jejich přenesené, ale i nové zvyky a pracovní dovednosti. Během cesty navštívil bezmála víc než osmnáct významných amerických měst, ale i Ontarijské jezero nebo Niagarské vodopády. Producent, hudobník a skladateľ filmovej hudby, vystupujúci pod pseudonymami Isama Zing a Pjoni pôsobí na československej hudobnej scéne už vyše 15 rokov. Vo svojich 10 rokoch založil duo Tucan, s producentom Adamom Matejom (Ink Midget). Neskôr vytvorili elektronický projekt Ink Midget & Pjoni, ktorý vyústil do ich sólových dráh. V súčasnosti okrem svojich performance, hráva aj s pesničkárkou Katarzia, s ktorou sa stretli pri spolupráci na hudbe do divadelnej hry pre SND, Antigona. Jonatan sa v posledných rokoch podieľal na produkcii mnohých výrazných albumov na českej a slovenskej scéne, ako napríklad Zvíře jménem podzim – Září, Zrní – Nebeský klid, Katarzia – Antigona a na jej poslednom albume Celibát. Skomponoval hudbu do filmov Špina, V Síti, Mečiar a ďaľších. Zároveň je autorom viacerých audiovizuálnych inštalácií, v spolupráci s vizuálnych géniom Janom Šickom. Pod pseudonymom Isama Zing bol súčasťou medzinárodnej platfromy pre experimentálnu hudbu a nové médiá: Shape platform.   Partnerem sekce Průhledná bytost: Karol Plicka je Slovenský institut.
osobní program

Za Slovákmi od New Yorku po Mississippi

Karol Plicka
Československo / 1937 / 82 min.
sekce: Průhledná bytost: Karol Plicka
Zem spieva
Filmová báseň s impozantní zvukovou složkou, která doplňuje finální skici lidové kultury slovenského národa. Dramaturgicky dokonale vystavěné dílo vychází z krás přírodního koloběhu od konce zimy až po počátky podzimu, jehož symbolem je slunce a tradice vinobraní. Esteticky výjimečnou vizuální reprezentaci folklóru doplňují poetické mezititulky slovenského básníka Jána Smreka.   Partnery sekce Průhledná bytost: Karol Plicka jsou Slovenský filmový ústav a Slovenský institut v Praze.
osobní program

Zem spieva

Karol Plicka
Československo / 1933 / 64 min.
sekce: Průhledná bytost: Karol Plicka
Zpravodajský Film 0509
Zpravodajský film zachycuje kamerou Karola Plicky československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na dovolené v českých krajích a přírodě. Plicka byl často Masarykem povolán, aby fotil portréty nebo rodinné i státní sešlosti. Filmový materiál dokazuje, že se Plicka prezidentovi mohl až nezvykle přiblížit a zachytit tak jeho radosti v neobvyklém prostředí.   Partnerem sekce Průhledná bytost: Karol Plicka je Slovenský institut.
osobní program

Zpravodajský Film 0509

Karol Plicka
Československo / 1931
sekce: Průhledná bytost: Karol Plicka
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy