28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Průhledná bytost: Man Ray

Man Ray: Filmový malíř

Američan Emmanuel Radnitsky (1890–1976) je známý spíš pod pseudonymem Man Ray, tj. Muž Paprsek. Považoval se totiž za umělce tvořícího světlem a své umělecké jméno sestavil ze tří písmen křestního jména a tří písmen příjmení. Man Ray byl umělecky všestrannou osobností a jednou z významných postav meziválečných avantgard. Pocházel z rodiny ruských židovských emigrantů a dětství prožil v Brooklynu. Na střední škole získal stipendium, které by mu umožnilo studovat architekturu, ale vzdal se ho s touhou být umělcem. Střídal pak různá zaměstnání. Nakonec se zapsal na výtvarnou akademii. Díky tomu se postupně dostal mezi umělce, objevil evropskou avantgardu a kolem roku 1914 začal fotografovat. Záhy následovala první výstava, definitivní začlenění do uměleckého prostředí, a především seznámení s Marcelem Duchampem. Man Ray se začal věnovat novým technikám a vytvářet originální umělecké předměty. V letech 1921 až 1940 žije ve Francii, kde vznikla většina jeho filmů. Dlouhou dobu byl znám hlavně jako dadaista a výrazný člen surrealistické skupiny a tvůrce čtyř filmů. Ale mezi lety 1985 až 1996 byly nalezeny další jeho filmy. Jde vesměs o snímky, které nebyly určené k veřejné projekci, ale umožňují rozšířit si představu o pojetí filmu u Mana Raye. Pozoruhodné jsou vizuální skici k jeho výtvarným dílům, například Autoportrét aneb co nám všem schází. V některých případech je obtížné s jistotou určit autora a můžeme se pouze domnívat, že je natočil Man Ray, i tak jsou ovšem cenným svědectvím o avantgardě 20. let. Důvodem rozchodu Mana Raye s kinematografií na přelomu 20. a 30. let není nástup zvuku, nýbrž zvyšující se závislost na finančním zázemí pro natáčení, odpor ke kolektivnímu sledování filmu a, jak sám přiznává, skutečnost, že vlastně pohyblivá díla neměl rád.

David Čeněk

výpis filmů

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms