Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

23. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Studio 89

Třicet let po listopadových událostech, které zásadně změnily politické poměry v bývalém Československu, bude mít jejich připomínání zřejmě odlišný ráz, než bylo zvykem při minulých výročích. Bohatá země je rozdělená víc než kdy předtím a zdá se, že znovu hledá svoji budoucnost a tvář. Jihlavský festival ctí a hájí hodnoty, které po roce 1989 určily směr naší země, svobodu, demokracii, spravedlnost, zájem o veřejné dění, respekt k různosti názorů. Výročí velké společenské změny připomínáme svébytnou kolekcí filmů a přednášek, jež pomůže pochopit čas před i po ní stejně jako kořeny nynější krize, z nichž může vyrůst až jakýsi Soud nad českou cestou, který do dokumentární inscenace převedl režisér Robert Sedláček. Časoprostor vyčerpaného reálného socialismu vystihují filmy disidentského filmaře Michala Hýbka, který natáčel s Václavem Havlem po jeho propuštění z vězení a také se symbolem pražského jara Alexandrem Dubčekem. Ten v dosud neznámém a na jihlavském festivalu poprvé veřejně uvedeném záznamu rozhovoru ze září 1989 zastupuje bývalé reformní komunisty, kteří nepřemýšleli o demokracii západního typu, ale o reformovaném socialismu. Hlas rigidní komunistické nomenklatury zaznívá v připravovaném filmu Jana Rouska Normalizace moci. Zlomové události 17. listopadu nově popisuje dokument Ley Petříkové a Jana Rouska Sametová FAMU. Filmová akademie stojí na rohu Národní třídy, kde policejní jednotky napadly pokojný studentský průvod. Byli to právě studenti FAMU a DAMU, kteří vyhlásili stávku na vysokých školách. Ta se vzápětí začala šířit divadly a vyvrcholila generální stávkou, jež v podstatě ukončila komunistické panství. Svědectví bývalých studentů vyvracejí různé konspirační teorie, jimž se ve svém filmu věnuje Andrea Sedláčková. Rychlost a divokost porevoluční doby ukáže dokument o české reklamě i přednáška o restitucích v českém filmu. Reklama je symbolem rychlého nástupu volného trhu, zatímco restituce byly pokusem vyrovnat se po čtyřiceti letech s tzv. znárodněním, jímž komunistická diktatura převedla soukromý majetek do státního vlastnictví. Zajímavé je, že se tématu restitucí věnoval víc český hraný film než tehdejší dokumentární tvorba. Významnou osobnost dramatika, esejisty, disidenta a prezidenta Československé a poté samostatné České republiky připomeneme takřka neznámým dokumentem Juraje Herze Vision 2000 i ukázkami z připravovaného filmu Petra Jančárka Tady Havel, slyšíte mě?

výpis filmů

Česká reklama
Dynamický obraz české televizní reklamy od dob pozdního socialismu až po kapitalistický ekonomický rozmach v průběhu 90. let. V rozhovorech s reklamními tvůrci a ukázkách toho nejlepšího i nejhoršího z české produkce se vyjevuje proměna marketingové praxe ve vztahu ke společensko-ekonomickým změnám.
osobní program

Česká reklama

Martin Jůza
Česká republika / 2019 / 52 min.
sekce: Studio 89
Světová premiéra
Dílna: Teatralita 17. listopadu
Demonstrace jako divadelní představení? Dílna Teatralita 17. listopadu představí koncept teatrality veřejných událostí. Autoři nabídnou své dokumenty ke společné otevřené diskuzi s pozvanými osobnostmi věnujícími se teatralitě a dokumentárnímu filmu. Společně rozeberou teatrologické aspekty zkoumání symbolického jednání pomocí audiovizuálního média na události 17. listopadu. Například zkusí odhalit podstatu politických demonstrací, průvodů a projevů. Pozvaní hosté: Martin Bernátek, Jiří Slavík, Lukáš Kubina.    Ukázka: Observace 17. listopadu 2018  Režie: David Neumann, Sára Jarošová Kamera: David Neumann, Sára Jarošová, Karolína Hruboňová, Assel Torgayeva Země produkce: Česká republika Rok výroby: 2019   Ukázka: Televize Tribuna  Režie: David Neumann, Sára Jarošová Kamera: David Neumann, Sára Jarošová, Karolína Hruboňová Země produkce: Česká republika Rok výroby: 2019  
osobní program

Dílna: Teatralita 17. listopadu

Sára Jarošová, David Neumann
Česká republika / 2019 / 100 min.
sekce: Studio 89
Jan Rousek: Normalizace moci
Ukázky z připravovaného filmu tematizují vznik nového politického systému v Československu po roce 1968 a okolnosti jeho rozpadu na konci 80. let 20. století. Prostřednictvím výpovědí příslušníků vládnoucích špiček normalizačního režimu film exponuje sebeklamy těchto představitelů, jejich touhy po moci a vzájemné spory, a dosud skryté zákulisí událostí spějících k listopadu 1989.
osobní program

Jan Rousek: Normalizace moci

Jan Rousek
Česká republika / 2020 / 90 min.
sekce: Studio 89
Work in Progress
Konspirace 89
Rychlý průběh sametové revoluce v listopadu 1989 zavdal příčinu k úvahám, zda pád komunismu v Československu ve skutečnosti nebyl organizován shora. Dokument spiklenecké teorie zpochybňující spontánní vývoj událostí konfrontuje se vzpomínkami pamětníků a aktuálními poznatky historiků a ponechává na divácích, ke kterému dějinnému výkladu se přikloní.
osobní program

Konspirace 89

Andrea Sedláčková
Česká republika / 2019 / 52 min.
sekce: Studio 89
Světová premiéra
Krátké filmy Michala Hýbka
Michal Hýbek (1957–2003) začínal jako amatérský filmař. V šotu Dvorky '81 zachytil slavnou výstavu na Malé Straně. S P. Bártou se proslavili Snídaní (1984), natočenou na text básně J. Préverta. Dále, od hradu dále (1986) je autentickým a investigativním pohledem na případ nálezu relikviáře sv. Maura. Dopisy Olze (1986) jsou prvním představením disidenta Havla světové veřejnosti v období jeho práce na knize dopisů z vězení. Po revoluci vytvořil pro videožurnál esej o Havlově březnové cestě Paříž–Londýn aneb S panem presidentem tam a zpět (1990). Komentovaná projekce s Janem Bernardem.
osobní program

Krátké filmy Michala Hýbka

Jan Bernard
Česká republika / 90 min.
sekce: Studio 89
Michal Hýbek: Rozhovor s Dubčekem
Na jaře 1989 Hýbek s Jaroslavem Hanzelem točil rozhovory s disidenty pro film Československá tabu 1968–1989. Ten prezentovali při cestách v Pobaltí a v Rusku, kde dělali rozhovory s představiteli demokratického hnutí. A. Dubček poté souhlasil s rozhovorem pro pořad Vzgljad moskevské televize. Natočili ho 12. září 1989 v jeho bratislavském bytě. Komentovaná projekce s Janem Bernardem.
osobní program

Michal Hýbek: Rozhovor s Dubčekem

Jan Bernard
Česká republika / 90 min.
sekce: Studio 89
Petr Jančárek: Tady Havel, slyšíte mě?
V dubnu 2009 navrhl Václav Havel režiséru Petru Jančárkovi, aby „…natočil zbytek jeho života.“ Jejich téměř tříletou spolupráci ukončenou Havlovou smrtí, charakterizovala naprostá otevřenost, důvěra exprezidenta k režisérovi a zodpovědnost tvůrce vůči jeho hrdinovi. Celovečerní dokument Tady Havel, slyšíte mě? vzniká z unikátního materiálu, těží z neexistujícího rozdílu mezi soukromou a veřejnou podobou světové osobnosti a podle režiséra se „rozhodně se nehodlá stát formálně naleštěným pomníkem velikána ani heslem v encyklopedii světových státníků.“ Na jihlavském festivalu budou poprvé promítnuty ukázky z výjimečného filmu. Diskuse se bude věnovat vztahu mezi tvůrcem a státníkem, vývoji projektu a jeho autorské koncepci.
osobní program

Petr Jančárek: Tady Havel, slyšíte mě?

Petr Jančárek
Česká republika / 90 min.
sekce: Studio 89
Work in Progress
Přednáška: Jak ranné české filmy zobrazovaly problémy transformace
Restituční a prostituční komedie 90. let   Porevoluční doba přinesla obrovskou proměnu společnosti. Miliony lidí začaly soukromě podnikat, desetitisícům lidí byl vrácen znárodněný majetek. Česká kinematografie, zasažená zprivatizováním Barrandova a nástupem nezávislých producentů, to vše reflektovala. Jako zpráva o transformaci přežilo snad jen Dědictví aneb Kurvahošigutntag, ovšem titulů zachycujících divoký raný kapitalismus bylo daleko více. Přednáška Kamila Fily nabitá videoukázkami se dotkne filmů jako Slunce, seno, erotika, Playgirls, Ještě větší blbec, než jsme doufali a mnoha dalších.  
osobní program

Přednáška: Jak ranné české filmy zobrazovaly problémy transformace

Kamil Fila
Česká republika / 2019 / 100 min.
sekce: Studio 89
Světová premiéra
Přednáška: O archetypu apokalypsy v československých filmech 80. let
Na sklonku státního socialismu byli obyvatelé východního bloku zásobováni filmovými a televizními obrazy úpadku civilizace a hroutícího se ekosystému. Aktuální „environmentální žal“ měl tedy svého předchůdce. Tehdy bylo tématem nejen znečištění ovzduší, půdy a vody (jak ukazují Ropáci Jana Svěráka), ale i hrozba jaderné války a obavy vyvolané havárií v Černobylu. Přednáška Kamila Fily shrnuje známé i neznámé, výmluvné a silné, ale i naprosto bizarní ukázky strachů, které provázely tehdejší dobu.
osobní program

Přednáška: O archetypu apokalypsy v československých filmech 80. let

Kamil Fila
Česká republika / 2019 / 100 min.
sekce: Studio 89
Světová premiéra
Sametová FAMU
Film přibližuje aktivity studentů FAMU během sametové revoluce 1989. Skrze konfrontaci archivů, vzpomínek tehdejších studentů – dnešních osobností kulturního světa – a také vstupu studentů současných zkoumá nejdůležitější politické iniciativy „famáků“ na konci 80. let (Kavárna AFFA, Fórum AMU 1989, Továrna Radost, studentské vysílání v Československé televizi).
osobní program

Sametová FAMU

Jan Rousek, Lea Petříková
Česká republika / 2019 / 52 min.
sekce: Studio 89
Světová premiéra
Soud nad českou cestou
Dokument reflektuje třicet let obnovené demokracie formou soudního přelíčení. Film spojuje herce v rolích žalobkyně, obhájce a soudce s reálnými lidmi, kteří zastupují českou společnost jako diváci, svědci a členové poroty. Zjevnou inspirací snímku bylo soudní přelíčení ve věci sporu dvou generací, které v roce 1966 natočila Československá televize. "Příběh idealismu a naivity jedněch a racionality druhých. Bilance třiceti let rozdělené společnosti, která to o sobě nevěděla.“ R. Sedláček
osobní program

Soud nad českou cestou

Robert Sedláček
Česká republika / 2019 / 84 min.
sekce: Studio 89
Světová premiéra
Vize 2000
V dokumentu Juraje Herze hovoří prezident Václav Havel s oscarovým hercem Maximilianem Schellem o své vizi nového tisíciletí. Herce a politika pojí i to, že Schell v době, kdy Havel nesměl odjet z Československa, přečetl u příležitosti udělení Mírové ceny německých knihkupců ve Frankfurtu nad Mohanem v říjnu 1989 jeho děkovnou řeč: dnes světoznámý esej Slovo o slovu. Dokument odvysílaly zahraniční televize, v České televizi dosud vysílán nebyl. 
osobní program

Vize 2000

Juraj Herz
Česká republika, Německo / 1993 / 54 min.
sekce: Studio 89
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Evropská unie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt