27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

UTB: Zlínský blok

UTB uvádí výběr nejpozoruhodnějších dokumentárních filmů, které v uplynulých letech vznikly na Fakultě Multimediálních komunikací.

O jednotlivých filmech bloku si můžete přečíst na dok.revue.

výpis filmů

Obchodní dům
Poslední nezrekonstruovaný socialistický obchodní dům Prior už nevyhovuje standardům moderních nákupních center. Připomíná spíš zachovalý skanzen, v němž se zastavil čas a umožnil jeho svérázným obyvatelům donekonečna prožívat 80. léta. Film o tom, jak to vypadá, když genius loci pozře všechno kolem.„Tady nic nedává smysl.“
osobní program

Obchodní dům

Petr Januschka, Tereza Rozálie Koldová
Česká republika / 2017 / 21 min.
sekce: UTB: Zlínský blok
Film již měl českou festivalovou premiéru.
Pouta svobody
Pouta svobody jsou antropologickou úvahou nad různými podobami okovů společnosti. Film tímto pohledem zkoumá prostředí musherů, jezdců se psími spřeženími. Sleduje jednu musherskou rodinu, ukazuje její denní rutinu při chovu saňových psů a také Šediváčkův long, závod psích spřežení, kterého se rodina účastní a zároveň se podílí na jeho organizaci. Antropologická úvaha je vyprávěna skrze časosběrnou montáž a vizuální metafory.   „Fascinovalo mě sledovat život musherů v průběhu roku a přitom pozorovat paralely zvířecího a lidského života.“---Autor citátu: Tomáš Kubeček
osobní program

Pouta svobody

Tomáš Kubeček
Česká republika / 2022 / 24 min.
sekce: UTB: Zlínský blok
Světová premiéra
Rozpitej
Neutuchající monolog svébytného regionálního malíře Jiřího Bakaly se tematicky rozpíná od přisprostlých odsudků politických poměrů přes jemnocitné vzpomínání na okamžiky osobního štěstí až po existenciální úvahy nad smyslem bytí. To všechno navíc zvládá se štětcem v jedné ruce a lahví vodky v té druhé.„Ale já vím, že by to člověk neměl dělat. Ale mně se líbí, jak to hoří. Chcu si zachovat nějakou svobodu.“
osobní program

Rozpitej

Štěpán Uždil
Česká republika / 2020 / 29 min.
sekce: UTB: Zlínský blok
Film již měl českou festivalovou premiéru.
Zrozena z hořící jabloně
Sejdi dolů do údolí, do prašného lomu, kde široko daleko nic není. Jen ty a tvoje mysl, která se napíná, aby zachytila sebemenší chvění. V dáli slyšíš praskání ohně. Člověk musí projít žehem s plným vědomím, aby se stal úplným. Monochromatický hlubinný ponor k rozostřeným hranicím vědomí a nevědomí.„V záblescích paprsků minulých já hledám se – tě dnes.“
osobní program

Zrozena z hořící jabloně

Karolína Brabcová
Česká republika / 2020 / 15 min.
sekce: UTB: Zlínský blok
Film již měl českou festivalovou premiéru.
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy