28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Studentská reflexe konference

Na konferenci o etice v dokumentárním filmu natočily studentky Veronika Hušková a Ľudmila Borzová sérii anketových videí. V této sérii se setkávají s významnými hosty a experty z oblasti dokumentárního filmu, aby prozkoumaly současné etické výzvy a jejich vývoj. Rozhovory odhalují různé perspektivy toho, jak tvůrci přistupují k etice. Zveme vás ke zhlédnutí těchto inspirativních rozhovorů a k zamyšlení se nad etickými dilematy v dokumentárním filmu.

Andrea Slováková: Mladší mají poučený pohled Jan Gogola: Intimita a tělesnost historie
Režisérka Andrea Slováková odpovídá na otázku, zda mladí filmaři přistupují k etice či archivům jinak než starší dokumentaristé. Vnímá určitý posun v etických otázkách, protože nastupující filmaři pracují citlivěji a korektněji s reprezentací lidí, aby nereprodukovali staré stereotypy. Režisér Jan Gogola hovoří o etice a mediální archeologii, která nás inspiruje k jedinečnému přístupu k historickým objektům. Tvrdí, že prostřednictvím otázky, jak k nám promlouvají dnes, můžeme archeologické nálezy proměnit v média jiného typu.
   
Lucie Králová: Jak můžeme hodnotit člověka z dnešního pohledu na základě jeho archivu? Mário Homolka: Umělá inteligence je civilizační výzva
O úskalích a etických dilematech své dokumentární opery režisérka Lucie Králová říká, že nejtěžší na KaprKodu bylo pochopit, jaké jsou stopy a odkaz Jana Kapra, a zároveň zachovat komplexnost filmového celku. O umělé inteligenci hovoří režisér Mário Homolka, který se domnívá, že může být zneužita, protože každý se může objevit jako archiv v jiných souvislostech, než bylo původně zamýšleno.
   
Matěj Strnad: Dívat se na svou práci s odstupem Michael Renov: Důležité jsou individuální okolnosti a kontext
Na otázku, jaké jsou největší etické výzvy pro Mezinárodní federaci filmových archivů, odpovídá Matěj Strnad, vedoucí kurátorského oddělení českého NFA, že je potřeba se na problémy archivů dívat z globálního hlediska. Teoretik dokumentárního filmu Michael Renov se zamýšlí nad hranicí, kterou by žádný filmař neměl z etického hlediska překročit. Pravidla a předpisy nepovažuje v kontextu umění za přínosné, ale očekává, že lidé budou o své práci přemýšlet.
   
Tomasz Wolski: Aby nedošlo ke zneužití a využití kruté situace na Ukrajině Studenti: S ohledem na lidi, s nimiž točíme
Jakým etickým dilematům čelil režisér Tomasz Wolski při natáčení filmu Na Ukrajině? Zamýšlí se nad svými zkušenostmi a přístupem k natáčení v obtížných podmínkách, kdy si uvědomil, že nemůže zneužívat utrpení lidí pro svůj film. Studenti v anketě diskutují o tom, jak vnímají etiku dokumentárního filmu a které aspekty považují za důležité, zda a jak se jejich přístup k etice liší od přístupu starší generace filmařů, a také o tom, jakým etickým dilematům sami čelili.

Autorky:

Veronika Hušková

Pocházím z Liberce, ale studuji v Brně třetí ročník bakalářského studia na MUNI. Mým oborem je žurnalistika a sociální antropologie, především mě ale baví audio žurnalistika a dokument. Mimo studium se věnuji dobrovolnictví, zejména projektům ve skautingu. Ráda chodím po horách, posedávám v kavárnách, nebo lezu na stěně a cvičím jógu.

Ľudmila Borzová

Pochádzam z východného Slovenska a momentálne študujem v Brne sociológiu, mediálne štúdia a žurnalistiku. Rekreačne pôsobím v študentskom časopise Hmota. Ak práve nepracujem v kine, divadle alebo kaviarni, tak v nejakej sedím, pijem kávičku, čítam, rozprávam sa, pozorujem a píšem. Inokedy sa ponevieram lesom, kúpem v rybníkoch alebo len tak spím.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms