28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Konference o etice v dokumentárním filmu 2023

Dokumenty doby: Jak zpřítomnit nepřítomné

Konference o etice v dokumentárním filmu 2023

Druhý ročník konference se zaměřil na diskusi o tom, jak by měli filmaři*ky pracovat s materiály, které si sami*y nenatočili (archivní materiály, found footage, domácí videa, nalezené záběry na sociálních sítích, zpravodajství atd.). Cílem bylo prozkoumat hranice, principy a dokumentární metody práce s danými materiály ve světle krizí, kterým v současnosti čelíme nebo jsme čelili v minulosti (války, totalitní režimy, propaganda, pandemie).

PROGRAM

9:30 – 10:40 | Ranní kafe o etice v dokumentárním filmu

Pouze pro předem registrované účastníky*ice.

Ranní studentský prostor s kávou a čajem pro sdílení otázek, nejistot a zkušeností s morálními konfliktními plochami dokumentární tvorby. Otevřený a bezpečný prostor je určený pro společný dialog o problémech autorství, reprezentace, ale i profese či studia mezi studujícími. Od výměny pocitů a zkušeností k artikulaci názorů a postojů. Prostor bude moderován nehierarchickým a inkluzivním způsobem.

Pouze pro předem registrované účastníky*ice.

10:40 10:55 | morning coffee

10:55 – 11:00 | úvodní slovo

11:00 – 12:00 | Michael Renov: The Compilation Film
Michael Renov

Keynote významného amerického teoretika dokumentárního filmu a animátora dokumentárního dění (zvláště putovní konference Visible Evidence), mezi jehož hlavní oblasti zájmu patří filmová autobiografie, aktivismus a videoart, ale i reprezentace historie, zvláště holokaust. Ve svém díle se zabývá vztahem fikce a pravdy a prosazuje pedagogický přístup, který klade důraz na epistemologii a etiku. Ve svém příspěvku promluví o kompilování filmů z mediálních archivů ve vztahu k historii žánru i jeho souvislostech s mediální kulturou remixů.

12:00 13:00 | přestávka

13:00 – 14:15 | Akademický pohled: Etické kontexty práce s nepůvodním materiálem

Akademický panel představí několik příspěvků zástupců českého a slovenského akademického světa z univerzit i uměleckých škol, kteří se pokusí zmapovat téma práce s archivem či s nalezeným materiálem v jeho komplexnosti, a to i ve vztahu k novým výzvám umělé inteligence či institucionálnímu kontextu.

Moderuje: Jan Motal

13:00 13:10 | Etické otázky práce s převzatým materiálem
PhDr. Mgr. Andrea Slováková, PhD. MBA (FAMU)

13:10 13:20 | Archeologie všedního dne
doc. Mgr. MgA. Jan Gogola ml. (UTB)

13:20 13:30 | Etika sprítomňovania neprítomných pomocou umelej inteligencie
Mgr. Mário Homolka (VŠMU)

13:30 13:40 | Zásady a etika přístupu v Národním filmovém archivu (NFA)
MgA. Matěj Strnad (NFA)

13:40 14:15 | Diskuze

14:15 14:30 | coffee break

14:30 – 15:45 | Masterclass Sergei Loznitsa: Portrétovat karneval dějin

Významný ukrajinský režisér běloruského původu se ve své masterclass zaměří na vlastní postupy práce s archivním materiálem a propagandou, a to na příkladu svého filmu Noc v opeře a dalších střihových snímků. Loznitsa ve své tvorbě zhusta používá nepůvodní materiál, zobrazující dějinné události spojené s válkou nebo totalitou, jako např. ve filmu Kyjevský proces (2022), Obyčejné dějiny ničení (2022) nebo Stalinův státní pohřeb (2019).

15:45 16:00 | coffee break

16:00 – 17:15 | Filmařský pohled: Prosvětlování stínů všednosti a intimity

Práce s dokumenty každodennosti z období totality a revolučních dob. Několik významných osobností středoevropské filmové tvorby se pokusí prozkoumat sdílený prostor (nad)národní paměti života v nesvobodných režimech i metody práce s dokumenty doby z hlediska etických dilemat, která před ně kladou. Jak zobrazit všednost poznamenanou všudypřítomnou ideologií, propagandou a skrytým násilím? Jak pracovat s archivy, rodinnými pozůstalostmi i artefakty totality? Před jaké otázky staví filmaře a filmařky materiály, které si sami nenatočili a které jsou poznamenané ideologií doby? Každodennost – totalita – dokument.

Moderuje: Andrea Slováková
Panelisti*ky:
Peter Forgacs (HU)
Lucie Králová (CZ)
Tomasz Wolski (PL)

17:30 – 19:00 | Nová média: Invaze on-line

Jak točit o válce, která se děje “tam někde”? Jak pracovat s materiály, jež o ní natočili jiní? Jak nakládat s videi a fotografiemi ze sociálních sítí, šířícími se digitálním prostorem? Jak používat obrazy ze zpravodajství, které vždy formuje válečné propaganda? Diskuzi se zaměřením na aktuální válku na Ukrajině, naši důvěru v obraz o ní a hranice tvůrčí práce s materiály ze sociálních sítí či zpravodajství povede dokumentarista Ivo Bystřičan.

Moderuje: Ivo Bystřičan
Panelisti*ky:
Adéla Klečková
Anna Kryvenko

Zdeněk Chaloupka

 

Konferenci pořádá Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava ve spolupráci s týmem Centrem pro mediální etiku a dialog (CEMETIK) při Katedře mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU. Za podpory Státního fondu kinematografie.

Konference je součástí Visegrad Accelerator.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Creative Europe Media
Město Jihlava
Kraj Vysočina
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms