28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Zodpovědnost za téma (2024)

Zodpovědnost za téma (2024)

Filmaři, producenti, instituce a kritici nastolují témata, která rezonují společností. Hodnoty, cíle a ideologie se projevují na různých úrovních rozhodování o tom, o čem se bude točit. A v každé z fází tohoto procesu se objevují překážky, omezení a strukturální podmínky, které ovlivňují veřejnou diskuzi o problémech našeho světa. V letošním ročníku navazujícím na dva předchozí věnované moci a práci s archivním materiálem se zaměříme na různé podoby etických dilemat, která souvisí s rozhodováním o tématech dokumentárních filmů, ať už na individuální úrovni tvůrců a tvůrkyň, v institucionálním prostředí produkcí a médií, anebo ve vztahu k politické a ekonomické moci. Konference otevře téma zodpovědnosti za výběr, formování a prosazení témat, která se podílejí na naší společné, veřejné reflexi o světě krizí, nejistot a rizik.

Jak se ve středoevropském kontextu vytvářejí témata pro dokumentární film? Co jsou tichá místa naší veřejné debaty a kdo je zodpovědný za mlčení? Kdo jsou klíčoví aktéři gatekeepingu, tedy do jaké míry jsou filmaři v područí mocných aktérů, kteří určují agendu (média, politici, neziskový sektor, byznys), a do jaké míry jsou schopni prosazovat vlastní agendu? Které institucionální rutiny jsou klíčové při vytváření témat? Do jaké míry mohou být filmaři nezávislí na nastolování veřejné agendy z pozice mocenských hráčů v médiích? Reagují nejen na módní trendy, ale dokáží subverzivně vnášet hlasy těch, kteří nemají hlas? Jaký je vztah mezi dokumentárním filmem a žurnalistikou v její síle a schopnosti nastolovat problémy? Jakou roli zde hrají jednotliví aktéři, průmysl, instituce?

Na tyto otázky budeme nahlížet ze dvou úhlů pohledu, kterým věnujeme samostatné bloky ve dvou dnech konference:

  1. Individuální rovina tvorby – studující, tvůrci a tvůrkyně (od scenáristiky, dramaturgie, režie až po zvuk, kameru či střih) stojí na počátku procesu. Jak vnímají svoji zodpovědnost za témata tvorby? Nakolik si je určují sami a nakolik sledují poptávku ze strany veřejnosti, médií, produkcí? Jaká témata se daří prosazovat a jaké jsou úspěšné praxe? Kde je etická hranice pro volbu témat, kde končí a začíná společenská zodpovědnost tvorby? Existuje ve středoeveropském prostoru cenzura?
  2. Institucionální rovina – televize, video on-demand platformy, produkce, distributoři, filmové školy – ti všichni a mnozí další se podílejí na rozhodování o tom, jaká témata vstoupí do veřejné diskuze. Média nastolují agendu, na kterou dokumentární film reaguje, anebo se takového nastolování přímo účastní. Kde začíná a končí zodpovědnost zástupců průmyslu na modelování veřejné diskuze? Jak do procesu hledání a formování témat vstupuje ekonomické či politické hledisko? Kdo jsou silní aktéři, kteří ovlivňují ve středoevropském prostoru konstrukci témat? Jak proměňuje tematickou pluralitu vliv technologií, především nástup digitálních platforem?

Na těchto dvou úrovních budeme reflektovat nejen výchozí etickou otázku po zodpovědnosti jednotlivých aktérů k sobě a svým tvůrčím vizím, ke veřejnosti, k institucím, ale také budeme hledat cesty, kterými se specifické prostředí dokumentární tvorby dotýká etických problémů zkoumaných v mediální teorie, sociologii a filozofii, jako je např. agenda setting, gatekeeping, veřejná sféra, institucionální rutina, propaganda, spirála mlčení, mainstreaming, lavinový efekt, knowledge gap, rezonance, nová teorie cenzury atd.

Konference opět propojí sféru akademickou, průmyslovou a profesní, a to především s důrazem na středoevropský kontext a jeho specifické problémy související s post-transformační realitou filmových průmyslů v Česku, na Slovensku, v Polsku či Maďarsku. V posledním ročníku jsme tento středoevropský kontext otevřeli a konferenci chceme rozvíjet dále větším zapojením studujících a mladé generace a otevřít nový prostor jednak společnému sdílení zkušeností z tvorby, jednak tvůrčí konfrontaci různých pohledů na etické hranice hledání a vytváření témat veřejné diskuze. Posilujeme tedy důraz na spolupráci s vysokými školami a zapojení studujících do celého programu, stejně jako vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení a artikulaci postojů a zkušeností.

 

Konferenci pořádá Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava ve spolupráci s týmem Centrem pro mediální etiku a dialog (CEMETIK) při Katedře mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU. Za podpory Státního fondu kinematografie.

Konference je součástí Visegrad Accelerator.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms