28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Moc a mocenské vztahy v dokumentárním filmu (2022)

Moc a mocenské vztahy v dokumentárním filmu (2022)

První ročník konference byl věnován tématům spojeným s mocí v mnoha jejích podobách: hranice autorství a zodpovědnosti k druhým, mocenské vztahy mezi profesemi ve filmovém průmyslu, vliv institucí na filmovou tvorbu, zodpovědnost tvůrců a tvůrkyň vůči těm, s nimiž pracují a natáčejí, osobní vztahy v profesním prostředí, gender, stereotypizace a vytěžování sociálních skupin apod.

Etice v dokumentárním filmu se věnovala také jedna z kapitol festivalové knihy, kterou najdete zde. Přináší část studie Patricie Aufderheide a kolektivu, řetězový rozhovor českých a slovenských filmařek a filmařů podílejících se na vzniku dokumentárního filmu a esej Jana Motala v obou jazykových verzích.

Program konference

Call for papers

Pořádají MFDF Ji.hlava spolu s Centrem pro mediální etiku a dialog (CEMETIK) při Katedře mediálních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita za podpory Státního fondu kinematografie.

Konference je součástí Visegrad Accelerator.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms