28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Videozáznamy z konference

Panelová diskuze: Akademický pohled


V panelu vystoupili*y akademičky a akademici, kteří se zabývají tématy blízkými etice dokumentárního filmu. Protože u nás neexistuje samostatná výzkumná tradice v této oblasti, šlo o interdisciplinární setkání překonávající hranice dokumentární teorie, sociologie médií, filmové vědy a mediálních studií. Vystupující z FAMU, Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity i Univerzity Palackého v Olomouci se ve svých příspěvcích a následné diskuzi s publikem věnovali*y tématům gender aktivismu v české audiovizi, dehumanizace chudých ve formátech reality television či možností výuky etiky dokumentu na umělecké škole metodou konstelačních her.

Moderuje: Jan Motal

Keynote + Q&A: Současná debata o etice v dokumentu


Úvodní přednášku přednesla jedna z nejvýznamnějších postav na poli etiky dokumentárního filmu, profesorka Patricia Aufderheide ze School of Communication na American University ve Washingtonu, D.C., zakladatelka Centra pro média a sociální impakt. Ve svém výzkumu se zabývá etickými problémy, se kterými se američtí dokumentaristé setkávají ve své práci. Je také autorkou populární publikace Documentary Film: A Very Short Introduction.

Panelová diskuze: Profesní pohled


U diskuzního stolu se sešli*y profesionálové a profesionálky z oblasti dokumentární a televizní tvorby, aby společně sdíleli*y zkušenosti i pocity a diskutovali*y o etických dilematech souvisejících s mocí v režii, dramaturgii a produkci, střihu, kameře či zvuku. Důraz byl kladen především na zvláštnosti jednotlivých profesí a otázky spolupráce ve štábu.

Závěrečná diskuze


Diskuze byla vyvrcholením konference a byla otevřená nejširší odborné i laické veřejnosti. Shrla a kriticky zhodnotila témata, kterým se v průběhu dne věnovali*y akademici*čky a profesionálové*ky, a otevřela témata spojená s etickými dilematy k širší debatě. Širším rámcem pro debatu byl film Čas je neúprosný (Věra Chytilová, 1978), který bylo možné shlédnout na začátku konference.

Moderuje: Jindřiška Bláhová

Hosté*ky:
Tomáš Bojar
Apolena Rychlíková
Zdeňka Sokolíčková

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms