28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Mediální výstupy konference

V této sekci vám přinášíme přehled reflexí z nedávné konference o etice v dokumentárním filmu. Čtenáři zde najdou různé formáty, od esejí a článků, krátkých videí až po články z médií, která o konferenci informovala. Tato sekce nabízí pohled na diskuse a myšlenky, které na konferenci zazněly, a umožňuje hlubší porozumění etickým výzvám, kterým dokumentaristé a dokumentaristky čelí. Prozkoumejte s námi tuto oblast a zapojte se do diskuze o etice v dokumentárním filmu.

První ročník konference vyvolal mediální ohlas v domácím prostředí i v zahraničních médiích.

Salon Práva: O etickém podhoubí dokumentární tvorby, 21.10.2022, Jan Motal
Úvodní text k prvnímu ročníku konference odborného garanta konference Jana Motala.

Akcent: Etika v dokumentární tvorbě je nezbytná. K protagonistům musím být fér, říká režisérka, 15. 11. 2022, Saša Michailidis
Rozhovor s účastnicí konference Lucií Královou a odborným garantem konference Janem Motalem o proběhlé konferenci.

Artzóna: Fenomén: etika v dokumentárním filmu, 16.5.2023, Saša Michailidis
Tematické vydání pořadu Artzóna, který se věnoval etice v dokumentárním filmu v diskuzi s Janou Počtovou a Janem Gogolou ml., doplněnou o názory Martina Marečka, Terezy Reichové a Jana Motala k obecným problémům etiky dokumentu a roli festivalů.

Variety: Ethics in Documentary Filmmaking: Patricia Aufderheide Urges Community to Put Values into Action, 29. 10.2022, Marta Balaga
It’s time to put “values into action” in the documentary field, argued professor Patricia Aufderheide at Ji.hlava Film Festival.

The Modern Times Review: Ulrich Seidl’s Sparta and the question of ethics in filmmaking, 2.11.2022, Margareta Hruza
ETHICS / The first season of Ji.hlava's IDFF Conference of Ethics in Filmmaking was a necessary conversation around the need for common ethical principles in documentary filmmaking.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms