28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Sborník z konference

Tento sborník je otiskem první konference o etice dokumentárního filmu, jež se konala 27. 10. 2022 v rámci MFDF Jihlava ve spolupráci festivalu a Katedry mediálních studií a žurnalistiky (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity) za podpory Státního fondu pro kinematografii. Cílem bylo otestovat a prověřit možnost dialogu o etice v odvětví filmové tvorby, které je vzhledem ke svému úzkému vztahu k realitě a každodennímu životu běžných lidí disponováno k tomu generovat množství etických dilemat – jak ostatně potvrzuje i skutečnost, že se toto téma dlouhou dobu diskutuje mezi filmaři a filmařkami, veřejností, ale čas od času nachází svůj ohlas např. i v politické sféře.

Publikace představuje první český soubor akademických textů na téma etiky dokumentárního filmu. Přináší teoretickou reflexi, ale i osobní zkušenost či příspěvek k pedagogice na filmových školách. Stati odrážejí různé oborové pohledy a jsou výzvou k dalšímu bádání a odborné diskuzi v oblasti, kterou české akademické prostředí trvale přehlíží. Pobízí k dialogu mezi výzkumnou, profesionální a veřejnou sférou, k překračování oborových hranic.

Sborník je dostupný jako E-kniha zdarma v e-shopu Vydavatelství Univerzity Palackého. E-knihu přidejte do košíku, vyplňte vaše údaje a po dokončení nákupu vám bude zaslána na uvedený email.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms