28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Videozáznamy z konference

Michael Renov: The Compilation Film


Keynote významného amerického teoretika dokumentárního filmu a animátora dokumentárního dění (zvláště putovní konference Visible Evidence), mezi jehož hlavní oblasti zájmu patří filmová autobiografie, aktivismus a videoart, ale i reprezentace historie, zvláště holokaust. Ve svém díle se zabývá vztahem fikce a pravdy a prosazuje pedagogický přístup, který klade důraz na epistemologii a etiku. Ve svém příspěvku promluví o kompilování filmů z mediálních archivů ve vztahu k historii žánru i jeho souvislostech s mediální kulturou remixů.

Akademický pohled: Etické kontexty práce s nepůvodním materiálem


Akademický panel představí několik příspěvků zástupců českého a slovenského akademického světa z univerzit i uměleckých škol, kteří se pokusí zmapovat téma práce s archivem či s nalezeným materiálem v jeho komplexnosti, a to i ve vztahu k novým výzvám umělé inteligence či institucionálnímu kontextu.

Moderuje: Jan Motal

Masterclass Sergei Loznitsa: Portrétovat karneval dějin


Významný ukrajinský režisér běloruského původu se ve své masterclass zaměří na vlastní postupy práce s archivním materiálem a propagandou, a to na příkladu svého filmu Noc v opeře a dalších střihových snímků. Loznitsa ve své tvorbě zhusta používá nepůvodní materiál, zobrazující dějinné události spojené s válkou nebo totalitou, jako např. ve filmu Kyjevský proces (2022), Obyčejné dějiny ničení (2022) nebo Stalinův státní pohřeb (2019).

Filmařský pohled: Prosvětlování stínů všednosti a intimity


Práce s dokumenty každodennosti z období totality a revolučních dob. Několik významných osobností středoevropské filmové tvorby se pokusí prozkoumat sdílený prostor (nad)národní paměti života v nesvobodných režimech i metody práce s dokumenty doby z hlediska etických dilemat, která před ně kladou. Jak zobrazit všednost poznamenanou všudypřítomnou ideologií, propagandou a skrytým násilím? Jak pracovat s archivy, rodinnými pozůstalostmi i artefakty totality? Před jaké otázky staví filmaře a filmařky materiály, které si sami nenatočili a které jsou poznamenané ideologií doby? Každodennost – totalita – dokument.

Moderuje: Andrea Slováková
Panelisti*ky:
Peter Forgacs (HU)
Lucie Králová (CZ)
Tomasz Wolski (PL)

Nová média: Invaze on-line


Jak točit o válce, která se děje “tam někde”? Jak pracovat s materiály, jež o ní natočili jiní? Jak nakládat s videi a fotografiemi ze sociálních sítí, šířícími se digitálním prostorem? Jak používat obrazy ze zpravodajství, které vždy formuje válečné propaganda? Diskuzi se zaměřením na aktuální válku na Ukrajině, naši důvěru v obraz o ní a hranice tvůrčí práce s materiály ze sociálních sítí či zpravodajství povede dokumentarista Ivo Bystřičan.

Moderuje: Ivo Bystřičan
Panelisti*ky:
Adéla Klečková
Anna Kryvenko

Zdeněk Chaloupka

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms