28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Zásady zpracování osobních údajů

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava provozovaný společnosti DOC.DREAM services s.r.o.

Společnost DOC.DREAM, která pořádá MFDF Ji.hlava a další celoroční akce zaměřené na dokumentární film, považuje ochranu a důvěrnost vašich osobních údajů za velmi důležité. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu s platnou právní úpravou.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas udělený pro účely zpracování vašich osobních údajů Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Ji.hlava a dalšími projekty pořádanými společností DOC.DREAM. V ostatních případech máte právo podat námitky proti zpracování vašich osobních údajů. Rovněž máte právo přístupu k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo na přenositelnost. Pro případ odvolání souhlasu, podání námitky, nebo využití některého práva nás prosím kontaktujte na info@ji-hlava.cz.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms