26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Živé kino Jihlava 2021

Chcete na konci léta opět vidět vybrané české dokumentární filmy na netradičních místech? Živé kino Jihlava přiveze již tradičně výrazné zástupce české dokumentární tvorby do pěti zajímavých prostorů.

Živé kino Jihlava 2021

Snímky letos uvidíte třeba na perónu vlakového nádraží, v lesoparku Heulos nebo v kostele sv. Ducha. Nalaďte se s námi na blížící se 25. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava!

● vstup zdarma
● začátky projekcí ve 20.30
● diskuze s tvůrci po všech projekcích
mapa míst projekcí
● událost na FB

Živé kino je součástí doprovodného programu MFDF Ji.hlava 2021.

PROGRAM ŽIVÉHO KINA JIHLAVA 2021

PÁTEK 20. 8. | 20.30 | U hrádku v lesoparku Heulos (1)
VLCI NA HRANICÍCH
Martin Páv, 2020, 80 min.

Broumovsko za svůj genius loci vděčí mimo jiné vlkům. Ti se po více než dvou stech letech opět začali objevovat v tamějších lesích. Část místních jejich návrat vítá. Věří, že mohou obnovit přírodní rovnováhu a zmírnit důsledky katastrofálního sucha. Chovatelé ovcí a dobytka v divokých zvířatech naopak spatřují hrozbu pro své podnikání. Neviditelnému nepříteli nehodlají ustoupit. Uprostřed stále vyhrocenějšího sporu stojí jako nestranný pozorovatel Martin Páv. Jeho obrazově podmanivý dokument ukazuje, jak se do mezilidských vztahů i politiky neodmyslitelně otiskuje také krajina a lidská touha po její kontrole.

---

NEDĚLE 22. 8. | 20.30 | Dvůr na Točně, ul. Sokolovská (2)
JSME EPICENTRY ZEMĚTŘESENÍ + PRIPYAT PIANO

PRIPYAT PIANO
režie: Eliška Cílková, 2020, 18 min.

Audiovizuální elegie za místem opuštěným lidmi, po kterých zůstaly jen zvuky uvězněné v rozpadajících se pianech. Černobylská tragédie po sobě zanechala unikátní, tragický prostor, dlouho zapovězenou zónu. Stopy nedávného osídlení jsou Pripjati všudypřítomné, vydané napospas času a působení přírody. Mimo oblast pouhých zrakových a haptických zkušeností se vydává dokument vzývající návrat člověka coby tvůrce a interpreta, aby pokračoval v osudově přeťatém díle. V básních a písních, které původní obyvatelé Pripjati skládají můžeme slyšet, že silné spojení mezi lidmi a domovem přetrvává.

JSME EPICENTRY ZEMĚTŘESENÍ
režie: Tomáš Hlaváček, 2020, 40 min.

Půda je vyprahlá, stromy hynou, druhy vymírají, řeky vysychají. Zásahy člověka narušily rovnováhu ekosystému. Nenávratné změny budou mít zničující důsledky. Výlet mladého městského páru na venkov se stává podkladem ke spontánní poetické úvaze nad suchem v krajině a environmentálním žalem v člověku. Příroda přestala být místem odpočinku. Pohled na ni vyvolává úzkost. Schopnost artikulovat svůj smutek, ať prozaickým sdělením, či básní, se ve filmu o paradoxech ekologické uvědomělosti střetává s neschopností opustit své myšlenky a pocity, vystoupit z vlastní hlavy a proměnit slova v činy.

---

ÚTERÝ 24. 8. | 20.30 | Za Studánkou u Skalky (3)
POUŤ KRKONOŠSKÁ
režie: Karel Čtveráček, 2020, 82 min.

Historik a teoretik umění Jiří Zemánek se se svými přáteli již poněkolikáté vydává na devítidenní pouť z Prahy na Sněžku. Novodobí poutníci, inspirováni pěším putováním básníka Karla Hynka Máchy, který cestu absolvoval společně s Eduardem Hindlem v roce 1833, objevují krásy české krajiny, předčítají úryvky básní a postřehů z Máchova zápisníku a pozorují svět, v němž se střetává člověkem nedotčená příroda a moderní civilizace. Lyrický, meditativní, humanismem protkaný snímek nabízí vhled do nitra poutníků toužících po splynutí se světem a vyzdvihuje poezii jako nástroj proměny lidského vnímání.

---

PÁTEK 27. 8. | 20.30 | Na perónu na vlakovém nádraží Jihlava (4)
OSOBNÍ ŽIVOT DÍRY + PĚT SET PLOŠIN

PĚT SET PLOŠIN
režie: Andrea Slováková, 2020, 6 min.

Konceptuální experimentální film je z poloviny inspirován knihou francouzských filozofů Gillese Deleuzeho a Félixe Guattariho Tisíc plošin. Vybrané koncepty zásadního teoretického díla aktualizuje a promýšlí bez vysvětlujícího textu, pouze s pomocí fragmentů reality a zvukové stopy, jejíž jednotlivé vrstvy jsou rozkrývány a rozrývány pohybem kamery. Podobně jako oba myslitelé polemizovali s dominantním způsobem západního myšlení, také film Andrey Slovákové na ploše šesti minut ukazuje, jak lze myslet jinak. Ne s pomocí slov, ale prostřednictvím obrazů a zvuků.

OSOBNÍ ŽIVOT DÍRY
režie: Ondřej Vavrečka, 2020, 62 min.

„Co je svět?“ ptá se Ondřej Vavrečka v úvodu své rozbíhavé filozofické eseje. Lze ale vůbec poznat, pochopit a popsat něco tak nahodilého a nespojitého, neukotveného v čase a prostoru, jako je dnešní doba? Není zbytečné pátrat po smyslu tam, kde žádný není? Autor se proto namísto hledání pevných bodů zaměřil na díry a mezery, nestálost a nedokonalost. V přírodě, kultuře, lásce i práci. Spolu s vědci a filozofy od Althussera po Žižeka formou živé, stylisticky i tematicky eklektické koláže zkoumá, jak lze myslet prázdno.

---

NEDĚLE 29. 8. | 20.30 | Kostel sv. Ducha (5)
ALCHYMICKÁ PEC
režie: Jan Daňhel, Adam Oľha, 2020, 118 min.

Jan Švankmajer se po dotočení svého posledního celovečerního filmu Hmyz sám stal aktérem natáčení. Jeho tvůrčí metodu poodkrývají Jan Daňhel a Adam Oľha, kteří s mezinárodně uznávaným autorem filmů, grafik, plastik a neortodoxních myšlenek strávili tři roky. Mohli tak zachytit konkrétní situace i obecné úvahy o jídle, fetiších, konci člověka i západní civilizace. Hravý, asociativní a taktilní portrét, jehož proměnlivá podoba nastiňuje různé možnosti, jak uchopit imaginativní myšlení, doplňují pohledy kolegů a přátel, především producenta Švankmajerových filmů Jaromíra Kallisty. Prostřednictvím vzpomínek, snů a archivních záběrů filmem prostupuje umělcova manželka a múza Eva.

---

 

Partneři Živého kina Ji.hlava

 

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy