27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Konference o etice v dokumentárním filmu

Moc a mocenské vztahy v dokumentárním filmu

Konference o etice v dokumentárním filmu

Konference je platformou pro setkání lidí se zájmem o dokumentární tvorbu a etiku ze sféry akademické, profesní, industry i nejširší veřejnosti. Jejím smyslem je vyvolat dialog o důležitých etických otázkách filmové tvorby i podnítit domácí výzkum etablováním nového prostoru pro diskuzi. Témata, kterým jsme věnovali*y první ročník konference, se týkají moci v mnoha jejích podobách: hranice autorství a zodpovědnosti k druhým, mocenské vztahy mezi profesemi ve filmovém průmyslu, vliv institucí na filmovou tvorbu, zodpovědnost tvůrců a tvůrkyň vůči těm, s nimiž pracují a natáčejí, osobní vztahy v profesním prostředí, gender, stereotypizace a vytěžování sociálních skupin apod. Dokumentaristická etika je v rukou tvůrců a tvůrkyň, ale podílet se na její reflexi můžeme my všichni. A pozvání k tomuto rozhovoru platí pro každého, komu na tomto oboru záleží.

Etice v dokumentárním filmu se věnovala také jedna z kapitol festivalové knihy, kterou najdete zde. Přináší část studie Patricie Aufderheide a jejích spolupracovníků, řetězový rozhovor českých a slovenských filmařek a filmařů podílejících se na vzniku dokumentárního filmu a esej Jana Motala v obou jazykových verzích.

 

Konferenci pořádá Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava ve spolupráci s týmem Centra pro mediální etiku a dialog při Katedře mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU. Za podpory Státního fondu kinematografie.

Konference je součástí Visegrad Accelerator.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy