27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Konference o etice v dokumentárním filmu

Konference o etice v dokumentárním filmu

Konference o etice v dokumentárním filmu je platformou pro setkání lidí se zájmem o dokumentární tvorbu a etiku ze sféry akademické, profesní, industry i nejširší veřejnosti. Jejím smyslem je vyvolat dialog o důležitých etických otázkách filmové tvorby i podnítit domácí výzkum etablováním nového prostoru pro diskuzi mezi akademiky a profesionály.

Druhý ročník konference se zaměřil na diskusi o tom, jak by měli filmaři*ky pracovat s materiály, které si sami*y nenatočili (archivní materiály, found footage, domácí videa, nalezené záběry na sociálních sítích, zpravodajství atd.). Cílem bylo prozkoumat hranice, principy a dokumentární metody práce s danými materiály ve světle krizí, kterým v současnosti čelíme nebo jsme čelili v minulosti (války, totalitní režimy, propaganda, pandemie).

PROGRAM

9:30 – 10:40 | Ranní kafe o etice v dokumentárním filmu

Pouze pro předem registrované účastníky*ice.

Ranní studentský prostor s kávou a čajem pro sdílení otázek, nejistot a zkušeností s morálními konfliktními plochami dokumentární tvorby. Otevřený a bezpečný prostor je určený pro společný dialog o problémech autorství, reprezentace, ale i profese či studia mezi studujícími. Od výměny pocitů a zkušeností k artikulaci názorů a postojů. Prostor bude moderován nehierarchickým a inkluzivním způsobem.

Pouze pro předem registrované účastníky*ice.

10:40 10:55 | morning coffee

10:55 – 11:00 | úvodní slovo

11:00 – 12:00 | Michael Renov: The Compilation Film
Michael Renov

Keynote významného amerického teoretika dokumentárního filmu a animátora dokumentárního dění (zvláště putovní konference Visible Evidence), mezi jehož hlavní oblasti zájmu patří filmová autobiografie, aktivismus a videoart, ale i reprezentace historie, zvláště holokaust. Ve svém díle se zabývá vztahem fikce a pravdy a prosazuje pedagogický přístup, který klade důraz na epistemologii a etiku. Ve svém příspěvku promluví o kompilování filmů z mediálních archivů ve vztahu k historii žánru i jeho souvislostech s mediální kulturou remixů.

12:00 13:00 | přestávka

13:00 – 14:15 | Akademický pohled: Etické kontexty práce s nepůvodním materiálem

Akademický panel představí několik příspěvků zástupců českého a slovenského akademického světa z univerzit i uměleckých škol, kteří se pokusí zmapovat téma práce s archivem či s nalezeným materiálem v jeho komplexnosti, a to i ve vztahu k novým výzvám umělé inteligence či institucionálnímu kontextu.

Moderuje: Jan Motal

13:00 13:10 | Etické otázky práce s převzatým materiálem
PhDr. Mgr. Andrea Slováková, PhD. MBA (FAMU)

13:10 13:20 | Archeologie všedního dne
doc. Mgr. MgA. Jan Gogola ml. (UTB)

13:20 13:30 | Etika sprítomňovania neprítomných pomocou umelej inteligencie
Mgr. Mário Homolka (VŠMU)

13:30 13:40 | Zásady a etika přístupu v Národním filmovém archivu (NFA)
MgA. Matěj Strnad (NFA)

13:40 14:15 | Diskuze

14:15 14:30 | coffee break

14:30 – 15:45 | Masterclass Sergei Loznitsa: Portrétovat karneval dějin

Významný ukrajinský režisér běloruského původu se ve své masterclass zaměří na vlastní postupy práce s archivním materiálem a propagandou, a to na příkladu svého filmu Noc v opeře a dalších střihových snímků. Loznitsa ve své tvorbě zhusta používá nepůvodní materiál, zobrazující dějinné události spojené s válkou nebo totalitou, jako např. ve filmu Kyjevský proces (2022), Obyčejné dějiny ničení (2022) nebo Stalinův státní pohřeb (2019).

15:45 16:00 | coffee break

16:00 – 17:15 | Filmařský pohled: Prosvětlování stínů všednosti a intimity

Práce s dokumenty každodennosti z období totality a revolučních dob. Několik významných osobností středoevropské filmové tvorby se pokusí prozkoumat sdílený prostor (nad)národní paměti života v nesvobodných režimech i metody práce s dokumenty doby z hlediska etických dilemat, která před ně kladou. Jak zobrazit všednost poznamenanou všudypřítomnou ideologií, propagandou a skrytým násilím? Jak pracovat s archivy, rodinnými pozůstalostmi i artefakty totality? Před jaké otázky staví filmaře a filmařky materiály, které si sami nenatočili a které jsou poznamenané ideologií doby? Každodennost – totalita – dokument.

Moderuje: Andrea Slováková
Panelisti*ky:
Peter Forgacs (HU)
Lucie Králová (CZ)
Tomasz Wolski (PL)

17:30 – 19:00 | Nová média: Invaze on-line

Jak točit o válce, která se děje “tam někde”? Jak pracovat s materiály, jež o ní natočili jiní? Jak nakládat s videi a fotografiemi ze sociálních sítí, šířícími se digitálním prostorem? Jak používat obrazy ze zpravodajství, které vždy formuje válečné propaganda? Diskuzi se zaměřením na aktuální válku na Ukrajině, naši důvěru v obraz o ní a hranice tvůrčí práce s materiály ze sociálních sítí či zpravodajství povede dokumentarista Ivo Bystřičan.

Moderuje: Ivo Bystřičan
Panelisti*ky:
Adéla Klečková
Anna Kryvenko

Zdeněk Chaloupka

 

Konferenci pořádá Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava ve spolupráci s týmem Centrem pro mediální etiku a dialog (CEMETIK) při Katedře mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU. Za podpory Státního fondu kinematografie.

Konference je součástí Visegrad Accelerator.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Creative Europe Media
Dafilms