27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Konference o etice v dokumentárním filmu

Moc a mocenské vztahy v dokumentárním filmu

Konference o etice v dokumentárním filmu

Konference je platformou pro setkání lidí se zájmem o dokumentární tvorbu a etiku ze sféry akademické, profesní, industry i nejširší veřejnosti. Jejím smyslem je vyvolat dialog o důležitých etických otázkách filmové tvorby i podnítit domácí výzkum etablováním nového prostoru pro diskuzi. Témata, kterým jsme věnovali první ročník konference, se týkají moci v mnoha jejích podobách: hranice autorství a zodpovědnosti k druhým, mocenské vztahy mezi profesemi ve filmovém průmyslu, vliv institucí na filmovou tvorbu, zodpovědnost tvůrců a tvůrkyň vůči těm, s nimiž pracují a natáčejí, osobní vztahy v profesním prostředí, gender, stereotypizace a vytěžování sociálních skupin apod. Dokumentaristická etika je v rukou tvůrců a tvůrkyň, ale podílet se na její reflexi můžeme my všichni. A pozvání k tomuto rozhovoru platí pro každého, komu na tomto oboru záleží.

Etice v dokumentárním filmu se věnovala také jedna z kapitol festivalové knihy, kterou najdete zde. Přináší část studie Patricie Aufderheide a jejích spolupracovníků, řetězový rozhovor českých a slovenských filmařek a filmařů podílejících se na vzniku dokumentárního filmu a esej Jana Motala v obou jazykových verzích.

Současná debata o etice v dokumentu / Keynote a Q&A Patricia Aufderheide

Úvodní přednáška konference o etice v dokumentárním filmu na MFDF Ji.hlava jedné z nejvýznamnějších postav na poli etiky dokumentárního filmu, profesorky Patriciy Aufderheide ze School of Communication na American University ve Washingtonu, D.C., zakladatelky Centra pro média a sociální impakt. Ve svém výzkumu se zabývá etickými problémy, se kterými se američtí dokumentaristé setkávají ve své práci. Je také autorkou populární publikace Documentary Film: A Very Short Introduction.

Akademický panel

Vystoupení akademiček a akademiků, kteří se zabývají tématy blízkými etice dokumentárního filmu. Protože u nás neexistuje samostatná výzkumná tradice v této oblasti, jedná se o interdisciplinární setkání překonávající hranice dokumentární teorie, sociologie médií, filmové vědy a mediálních studií. Vystupující z FAMU, Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity i Univerzity Palackého v Olomouci se ve svých příspěvcích a následné diskuzi s publikem věnovali tématům gender aktivismu v české audiovizi, dehumanizace chudých ve formátech reality television či možnostem výuky etiky dokumentu na umělecké škole metodou konstelačních her. Vystoupili Doc. MgA. Jan Motal, Ph.D., FSS MUNI, Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D., FF UPOL, PhDr. Irena Reifová, Ph.D., FSV UK a MgA. Lucie Králová, Ph.D.a MgA. Tereza Reichová, FAMU.

Profesní panel

Vystoupení profesionálů a profesionálek z oblasti dokumentární a televizní tvorby, kteří společně sdíleli zkušenosti i pocity a diskutovali o etických dilematech souvisejících s mocí v režii, dramaturgii a produkci, střihu, kameře či zvuku. Příspěvky se věnují zvláštnostem jednotlivých profesí i otázkám spolupráce ve štábu. Vystoupili Ivo Bystřičan, Alice Tabery, Adéla Komrzý, Vít Klusák, Václav Flegl, Yvon Teysslerová, Juraj Ondruš.

Závěrečná debata

V diskuzi otevřené nejširší odborné i laické veřejnosti vystoupili Tomáš Bojar, Apolena Rychlíková a Zdeňka Sokolíčková a rozvedli témata spojená s etickými dilematy, kterým se v průběhu dne věnovali akademici a profesionálové. Moderovala Jindřiška Bláhová.

Konferenci pořádá Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava ve spolupráci s týmem Centra pro mediální etiku a dialog při Katedře mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU. Za podpory Státního fondu kinematografie.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy