28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum
360°

360°

režie: Eva Jiřička
originální název: 360°
země: Česká republika
rok: 2006
délka filmu: 7 min.

synopse

Ve své diplomové práci se Eva Jiřička rozhodla osadit zpustlý záhonek na chodníku před Akademií výtvarných umění květinami. Hodnoticí komisi poté pozvala ven a požádala zúčastněné, aby nastoupili do pronajatého autobusu a podíleli se tak na znehodnocení jejího záhonu, na kterém se autobus otočil o 360°. Absolvující umělkyně tak konfrontovala sebe, diplomní komisi i vedoucího ateliéru Michaela Bielického s otázkou vztahu mezi studujícími a institucí.

biografie

Eva Jiřička se zabývá hranicemi mezi soukromým a veřejným prostorem, k čemuž využívá experimentální a investigativní postupy performance a happeningu. Zatímco v raných akcích provokuje exhibicionistickým vychýlením z normy a poukazuje tak k rozostření hranic veřejného a soukromého, v pozdějších intervencích se stále vědoměji zaměřuje na veřejný prostor jako systém pravidel a vzorců chování. Její práci však necharakterizuje provokace, nýbrž porozumění druhým, a také vztah mezi laiky a uměleckou veřejností.

více o filmu

režie: Eva Jiřička
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms