28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum
Gustav Deutsch: Domácí video dnes

Gustav Deutsch: Domácí video dnes

režie: Gustav Deutsch
originální název: Gustav Deutsch: Domácí video dnes
délka filmu: 120 min.

synopse

Gustav Deutsch (1952) patří k předním rakouským režisérům. Nezabývá se jenom filmem, ale je také architektem a fotografem. Při příležitosti uvedení svého nejnovějšího filmu tak žijeme – poselství rodiny divákům přiblíží termín „home movie“ a podrobí jej zevrubnému zkoumání. V masterclass prezentuje analýzu vlastních, ale i nalezených záběrů na filmových pásech a provede diváky celým vývojem technologie „home movie“ filmu až do digitální formy. Neočekávejte suchou teorii, nýbrž přednášku postavenou na vizuálním a smyslovém požitku. 

více o filmu

režie: Gustav Deutsch
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms