28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Karlovy Vary dokumentární rupturou Železné opony

originální název: Karlovy Vary dokumentární rupturou Železné opony
délka filmu: 30 min.

synopse

Na konci čtyřicátých let se Československo zařadilo na festivalovou mapu založením mezinárodního festivalu v Karlových Varech, jehož první ročníky se odehrávaly též v Mariánských Lázních (1946–1949). Jednou z méně známých tváří historie této prestižní přehlídky je však to, že se v padesátých letech stala výspou filmařů natáčejících na západ od Československa dokumentární filmy s tematikou sociálních nepokojů či komunistického internacionalismu. Retrospektiva připomene vazby Československa na Francii, Itálii a Německo právě skrze dvojí polohu tohoto kontroverzního gesta, které na jedné straně propojovalo kulturní politiky komunistických stran napříč železnou oponou, na straně druhé odhalovalo izolacionismus československé dokumentaristiky, jež obdobné domácí protesty z pověření ministerstva informací okázale ignorovala.

Projekci doprovodí diskuse Lucie Česálkové s filmovou historičkou Jindřiškou Bláhovou a historičkou mezinárodních vztahů Danielou Kolenovskou.

V rámci diskuze se promítnou filmy: Muž, jehož milujeme nejvíce, Cosi se v poledne změnilo, Ať žijí přístavní dělníci.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms