28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum
Konečně nové zprávy

Konečně nové zprávy

režie: Peter Gessner, Rene Lichtman, Stewart Bird
originální název: Finally Got the News
země: Spojené státy
rok: 1970
délka filmu: 55 min.

synopse

Tento film má limit zhlédnutí 500.
Exploataci dělníků v americkém průmyslu lze nahlížet jako přenesenou formu otroctví. V některých z klíčových segmentů výroby totiž výrazně převažují černí Američané. Jsou nuceni k přesčasům a zaměstnavatelé neberou ohled na jejich zdraví. Kolem událostí následujících po zformování odborové Ligy revolučních černých dělníků  se odvíjí film, který mohl být natočen i včera: vidíme protesty po zastřelení černošského dítěte policistou, projevy společenských potíží sublimující v rasovou nenávist, ale hlavně tu zazní různými hlasy vytyčené vykořisťování práce, které nebere ohledy na barvu pleti.

„[Liga revolučních černých dělníků] byla jedním z nejvýznamnějších radikálních hnutí našeho století – hnutím, které vedli černí revolucionáři, jejichž představy o emancipaci pro všechny dnes zoufale potřebujeme.“ Dr. Robin D. G. Kelley, Newyorská univerzita
 

biografie

Stewart Bird je filmař s bohatou zkušeností s prací pro televizi. Nyní se věnuje literární krimi tvorbě. Rene Lichtman se narodil v Paříži a jako dítě se spolu s matkou skrýval před nacisty. V USA později spoluzaložil pacifistickou skupinu Newsreel Documentary Films. Peter Gessner se po kariéře u filmu začal věnovat práci soukromého vyšetřovatele, ze které těží při tvorbě knižních detektivek.

více o filmu

režie: Peter Gessner, Rene Lichtman, Stewart Bird
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms