26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum
Nové knihy
Nové knihy
Nové knihy
Nové knihy
Nové knihy

Nové knihy

originální název: Nové knihy
délka filmu: 120 min.

synopse

Prezentace nově vydávaných knih povede šéfredaktorka magazínu Dok.Revue, Kamila Boháčková.

Lucie Králová
ROZUMĚT TELEVIZI. Produkční kultura České televize 1993-2017. (NAMU:2021)

Kniha se připravuje do sazby, má vyjít do konce tohoto roku. Na několik let jsem se zanořila do neútulných televizních kanceláří, střižen a spletitých chodeb a zapřádala hovory o tom, jak to v televizi chodí, jak se co má a nemá dělat a proč si televizní zaměstnanci myslí, že to jinak nejde. Dlouze jsem se dohadovala s lidmi, kteří měli v systému vyšší funkce než já, protože mě jako dramaturgyni i režisérku zajímalo, oč opírají svá přesvědčení jak má vypadat dokumentární film „vhodný“ pro televizi, jak má pracovat jeho autor a kdo je jeho divák či divačka, které se říkalo paní z Hornídolní. Zkoušela jsem pochopit, jak se tyto představy o dokumentu formovaly a jaké dopady mají na současnou televizní tvorbu. Pozorovala jsem „televizní kmen“ s jeho svébytnými rituály a rozhodovacími procesy, narativy, profesními slovníky a zkoumala, z čeho vyrůstají jeho mocenské a disciplinační mechanismy. Nahrála jsem desítky hloubkových rozhovorů a psala si pět let terénní deník. Z tohoto etnografického výzkumu produkční kultury ČT vznikla kniha Rozumět televizi. Produkční kultura České televize 1993-2017, vycházející z mé disertační práce na FAMU.


Jiří Voráč
Vojtěch Jasný: Filmový básník v exilu (Host: 2020)

Monografie filmového historika Jiřího Voráče Vojtěch Jasný: Filmový básník v exilu (Host: 2020, 600 s.) se zaměřuje na málo známou životní etapu legendárního režiséra, autora Všech dobrých rodáků (1968), který po roce 1968 působil v západní Evropě a Severní Americe a natočil zde přes třicet kinematografických a televizních filmů a dokumentů, režíroval divadlo, fotografoval a učil na vysokých filmových školách. Kniha vychází z rozsáhlého archivního výzkumu a bohatě využívá unikátní rukopisné prameny z osobního archivu V. Jasného – jeho deníky, paměti, korespondenci či nerealizované scénáře.


Alice Lovejoy
Experimentální dílna. Československá armádní kinematografie 1920-1970 (NFA: 2021)

Fotograf a režisér Jiří Jeníček, který stál ve 30. letech v čele armádní filmové skupiny, se celou svou osobou a v duchu moderních myšlenek o využití filmu a fotografie zasadil o nový styl a výraz vojenského (především krátkého) filmu. Armádní kinematografii od počátku považoval za synonymum experimentální dílny. Jak si všímá autorka publikace, americká filmová historička Alice Lovejoy, která vedla téměř desetiletý výzkum v českých archivech, pozoruhodné je především to, jak Jeníčkem vytvořená institucionální identita přežívala v armádním prostředí další tři desetiletí. Citelná byla dokonce v 50. letech a skutečnou renesanci zažila v letech 60., kdy se Československý armádní film (ČAF) stal pravděpodobně nejsvobodnějším prostorem pro filmovou produkci v Československu. Kniha, poprvé publikovaná v USA v roce 2015, si pokládá zásadní otázku: Jak se mohly formální experimenty (které navíc zpravidla kritizovaly samotné vojsko či stát) objevit v instituci tak rigidní, jako je armáda.


Vladimir 518 (ed.)
ARCHITEKTURA 58–89 (Bigg Boss: 2021)

Nakladatelství Bigg Boss v závěru své patnáctileté existence realizuje jeden z největších knižních projektů vlastní historie. Na třicet odborníků představí více než čtyřicet architektů či skupin, které v letech 1958–1989 razantně zasáhly do dějin československé architektury. Dva svazky o tisíci stranách se stanou pevným stavebním základem pro narovnání vztahů mezi veřejností a stigmatizovanou předrevoluční architekturou. Knihu v grafickém provedení 20YY Designers vedle odborných textů utváří historické výkresy, raritní návrhy a plány a především unikátní dobové, mnohdy dosud nepublikované fotografie z archivů z celé republiky.
Prezentaci knihy povede PR manažer Bigg Boss, Ondřej Čížek. 

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy