28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum
Sen je to, z čeho se probudíte

Sen je to, z čeho se probudíte

režie: Carolyn Johnson, Larry Bullard
originální název: A Dream is What You Wake Up From
země: Spojené státy
rok: 1978
délka filmu: 50 min.

synopse

Při líčení každodenního života tří afroamerických rodin na sklonku sedmdesátých let minulého století kombinuje film, který bychom dnes označili jako dokudrama, dokumentární záběry s inscenovanými scénami. Rozvíjí širokou spleť historických, politických i sociálních souvislostí předurčujících dynamiku vztahů uvnitř i vně základních společenských jednotek v konfrontaci se světem určovaným hodnotami, stereotypy a ideály bílé většiny. Není to totiž jen rasa, co protagonisty snímky determinuje, ale i sociální role nebo ekonomické standardy, které přejímají.

biografie

Carolyn Y. Johnson a Larry Bullard jsou afroameričtí tvůrci, kteří počátkem sedmdesátých let spolu se skupinou dalších zástupců minorit výrazně přispěli k etnické diverzifikaci filmařské organizace Third World Newsreel, zaměřující se na společenské nerovnosti a s tím související fenomény.

více o filmu

režie: Carolyn Johnson, Larry Bullard
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms