26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum
Sociální vražda
Sociální vražda
Sociální vražda

Sociální vražda

režie: Averklub kol.
originální název: Sociálna vražda
země: Česká republika
rok: 2021
délka filmu: 6 min.

synopse

Krátký observační film kolektivu Averklub sleduje každodenní život romských obyvatel v chudé slovenské osadě Rudňany. Výjevy z jejich života doprovází čtený text německého filozofa Friedricha Engelse, jenž v roce 1845 charakterizoval nuzné podmínky irských dělníků v Anglii pojmem „sociální vražda“. Spojením těchto dvou složek vznikla vysoce aktuální studie chudoby, jež jde často ruku v ruce s rasismem a stigmatizací.

 

„Třída, o jejíž vzdělání se nikdo nestará, která je vydána na pospas všem možným náhodám, která nezná existenční jistoty, jaké důvody, jaký zájem může mít o to, aby předvídala, aby vedla ‚solidní‘ život, a místo co by využívala přízně okamžiku, aby myslela na vzdálené radosti, které právě pro ni a její věčně kolísající a proměnlivé postavení jsou ještě velmi nejisté? Třída, která musí nést všechny nevýhody sociálního řádu, aniž má něco z jeho výhod. Třída, jíž tento sociální řád připadá pouze nepřátelský. Od takové třídy se ještě žádá, aby tento sociální řád respektovala?“

Úryvek z knihy Friedricha Engelse Postavení dělnické třídy v Anglii.

biografie

Averklub kolektiv je volné uskupení z mosteckého Chanova, jež bylo zformováno díky součinnosti knihovny Romafuturismo a spolku Aver Roma. Kolektiv, jehož klíčovými členy jsou místní umělci a aktivisté, ale i například výtvarník a architekt Zbyněk Baladrán (1973), realizuje kulturní a volnočasový program ve stejnojmenném kulturním centru a provozuje sociální podnik s cílem zlepšit životní úroveň místních obyvatel. Zabývá se i výzkumem umlčené romské historie a dalšími sociálně-politickými otázkami.

Zbyněk Baladrán (1973) je vizuální umělec, kurátor a výstavní architekt. Vystudoval dějiny umění na FF UK, posléze navštěvoval ateliéry vizuální komunikace, malby a nových médií na pražské AVU. Je spoluzakladatelem prostoru pro současné umění display, z nějž spojením s projektem tranzit.cz později vznikl tranzitdisplay. Jeho antropologicky laděná díla hledají souvislosti mezi minulostí a její konstrukcí ve vztahu k převládajícím epistemologickým vzorům, a to zejména v západní civilizaci.

více o filmu

režie: Averklub kol.
producent: Averklub kol., Zbyněk Baladrán
kamera: Vladimír Kampf
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy