26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum
Starověrci

Starověrci

režie: Jana Ševčíková
originální název: Starověrci
země: Česká republika
rok: 2001
délka filmu: 47 min.

synopse

Titul snímku označuje příslušníky staré křesťanské sekty, kteří byli pro své přesvědčení donuceni opustit domovské Rusko. Rozešli se do mnoha zemí a část z nich osídlila v sedmnáctém století i oblast Dunajské delty v Rumunsku. Potomky těchto emigrantů po dobu pěti let navštěvovala režisérka snímku, Jana Ševčíková. Výsledkem tohoto úsilí je v české kinematografii výjimečný časosběrný dokument, který je nejen portrétem svérázné komunity, ale také meditativní úvahou poukazující na to, co moderní společnost již ztratila. Ve filmu se střídají promluvy obyvatel a výjevy z jejich každodenního života, prostoupeného náboženskými obřady, s uhrančivými pohledy na krajinu delty. Naladění snímku určuje černobílá kamera, jež se ve své hloubavé pomalosti přímo vpíjí do tváří postav, do kůry stromů i hladiny vody a vytváří tak obraz až mystického řádu panujícího nad tímto společenstvím. Plynutí času tu není znakem změny, nýbrž trvání, kdy narození i smrt jsou součástí obnovujícího se řádu předávaného ve zvycích a víře v pozoruhodně zachovalé podobě již po několik staletí.

biografie

Jana Ševčíková se narodila 22. dubna 1953 v Praze. Absolvovala Střední průmyslovou školu filmovou v Čimelicích a v roce 1983 Filmovou fakultu muzických umění v Praze, obor dokumentární tvorba. Jana Ševčíková má vyjímečné postavení mezi českými dokumentaristy. Už od školy měla problémy se svým nekonjukturálním viděním světa, snažícím se dohlédnout k podstatě věcí. Mezi odborníky je ceněna jako svébytný talent a osobnost vymykající se běžným normám a zařazením. Je zcela nezávislá a realizuje jen projekty, o kterých je přesvědčena, že je „musí natočit”, většinou ve vlastní produkci, což bylo dříve v Československu krajně obtížné. J. Ševčíková má výrazný zájem o etnografii a život v těžkých podmínkách. Její filmy evokují základní otázky lidského bytí, které se dotýkají člověka jako jedince i jako člena společnosti kdekoli na světě.

více o filmu

režie: Jana Ševčíková
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy