Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

25. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum
Tanec luny
Tanec luny
Tanec luny
Tanec luny

Tanec luny

režie: Colectivo Los ingrávidos
originální název: Danzas lunares
země: Mexiko
rok: 2020
délka filmu: 9 min.

synopse

Mexické uskupení nezávislých audiovizuálních umělců Los Ingrávidos vzniklo v roce 2011 v reakci na zmizení 43 studentů ve městě Iguala. V novém filmu s vědomím dědictví dávných mýtů tvůrci ukazují, jak by to vypadalo, kdyby Měsíc uměl tančit. Díky použití řady barevných filtrů a s dynamickým hudebním podkresem evokují jedinečný měsíční tanec. 
 
 
„‚Coyolxauhqui‘, aztécká bohyně Měsíce, je kinematografický trans na pomezí mytologie a politiky. Film je ovlivněn násilím páchaným na mexických ženách v běhu dějin.“ Colectivo Ingrávidos 

biografie

Z tvorby uskupení Los Ingrávidos, které svou tvorbou chce narušovat jednotvárnost a komerčnost současné mexické filmové produkce, byl v roce 2018 na MFDF Ji.hlava uveden snímek Sluneční kvartet, část první: Sluneční kámen. 
 

více o filmu

režie: Colectivo Los ingrávidos
producent: Colectivo Los ingrávidos
kamera: Colectivo Los Ingrávidos

další filmy v sekci

ROTARIO
Stereoskopický 3D film probádává hloubku zobrazení rozřezáním viditelného do časových a prostorových oddílů. Odstředivé obrazy pohybu pak ústí do nadskutečných kompozic atrakcí, kde se švy ztrácejí a znovuobjevují v pohyblivých iluzích. „Stereoskopické zobrazení filmu funguje jen tehdy, pokud není v 2D. Snímek Rotario promítá do sbe dva totožné filmy, jeden je ale o filmové okénko zpožděný. Vířivý kolotoč se zjevuje v hloubce svého zobrazení jen v oku diváka.“ B. Speidel

ROTARIO

Björn Speidel
Německo / 2017 / 8 min.
sekce: Fascinace
Mezinárodní premiéra
Teď plavu
Violet Jessopová byla stewardka, která jako jedna ze dvou lidí sloužila na palubě všech tří sesterských lodí White Star Line. Přežila srážku Olympicu (1911), potopení Titanicu (1912) i ztroskotání Britannicu (1916). Všechny tři příběhy velkolepých plavidel končí rozpadem, tak jako i jejich vyobrazení, jež se drolí v hledání útržků konkrétností, různými způsoby podléhají rozpadu a mizení, ale přesto vyprávějí o přežití.  

Teď plavu

Sarah Biagini
Spojené státy / 2011 / 8 min.
sekce: Fascinace
Východoevropská premiéra
Africká filmová škola
Nalezené 8mm rodinné filmy z návštěvy safari pocházejí z Jihoafrické republiky a Zimbabwe 60. let – doby apartheidu. Autor se hlásí k inspiraci avantgardním filmem Unsere Afrikareise Petera Kubelky a montáží záběrů chce kriticky reflektovat koloniální reprezentaci africké krajiny. „Po deseti letech života v Jihoafrické republice jsem hledal abstraktní formu, pomocí které bych zauvažoval nad cestou, již jsem coby filmař urazil, a vyjádřil své obavy týkající se zkreslování obrazu Jižní Afriky.“ R. Horn

Africká filmová škola

Roger Horn
Jihoafrická republika / 2017 / 5 min.
sekce: Fascinace
Mezinárodní premiéra
noimage
FilmNEMÍSTO hledá a definuje ne-místa rozletu, která autor nachází na prázdné pláži, na moři, ve vzduchu. Vzlety a pády jsou dynamickými verzemi prostoru, v němž lze zažít zkušenost spočinutí. I na Měsíci člověk po dlouhé cestě vstoupil do Moře klidu.

Klid

Siegfried Alexander Fruhauf
Rakousko / 2010 / 6 min.
sekce: Fascinace
Středoevropská premiéra
noimage
FilmUFO přináší formou sci-fi dokumentu zprávu mimozemské civilizace, která přijela kolonizovat Zemi. Je důkazem, jak se nadpozemské může zdát reálným pouze díky úhlu pohledu, délce expozice a míře kontrastu. V ireálném průmětu obyčejných míst se odehrává nevlídná vize setkání s jinakostí.

Konec přenosu

Yin-Ju Chen, James T. Hong
Německo, Nizozemsko, Tchaj-wan / 2010 / 16 min.
sekce: Fascinace
Česká premiéra
#57
Vizualizace funkčnosti vysokofrekvenčních oscilátorů kdysi používaných pro testování vojenských a zdravotnických sonarů se potkává s abstraktními ilustracemi diferenciálních rovnic čínského matematika a ve zviditelnění pomocí analogových výpočetních procesů vytváří subtilní exaktnost proměnlivých textur.  "Technologie je deformující zrcadlo, jež nám ukazuje, jak lidé myslí a co dělají. Proto své dílo tvořím v dialogu se stroji, které sám vyvíjím, ve snaze zjistit, co nám říkají." J. Rekveld

#57

Joost Rekveld
Nizozemsko / 2018 / 14 min.
sekce: Fascinace
Středoevropská premiéra
Spectator
Otec autora beze slova prochází bytem, sedí v křesle, čte noviny. Obraz zastřený prachem, od něhož se odráží odpolední slunce, ukazuje části čtenáře, až se nakonec vyjeví celá figura, přičemž režisér zůstává jen netečným pozorovatelem zjevení.„Suzuki: V mysli začátečníka víří plejády možností, v mysli znalce je jich jen pár.“ M. Hoolboom

Spectator

Mike Hoolboom
Kanada / 2017 / 8 min.
sekce: Fascinace
Východoevropská premiéra
noimage
FilmSKLADBA uspořádáním fotografií z New Yorku vytváří vzorce městského pohybu. Vybírá nenápadné detaily, jejichž zmnožením rozlamuje prostor a v rytmických kompozicích zdůrazňuje motivy průmyslových uzlů či dopravních sítí.

Preludium 02 - 07

Maria Kourkouta
Francie / 2010 / 5 min.
sekce: Fascinace
Středoevropská premiéra
Bílá pláž
Zpočátku klidný, až snový snímek unáší diváka do ticha přímořské a podmořské krajiny někde v Itálii. Z těchto až romantických představ je však záhy probuzen záběry na stopy současného, globálně průmyslového světa, neboť stále větší část moře je znečišťována odpadní vodou z továren, jež špiní tu krásu. „To místo, které v sobě snoubí nesrozumitelný paradox, jsem objevil náhodou. Zdá se, že nikdo nevnímá všudypřítomné znečištění, jako by se všichni nechali oslepit jeho krásou. Nebo to všechno byl jenom sen?“ S. Mez
osobní program

Bílá pláž

Sebastian Mez
Německo / 2020 / 15 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
Lesk
Koláž záběrů fragmentů bytu, natočená na 16mm film, by se na první pohled mohla zdát všední, ale v naléhavé hustotě světla, materiálu a pohybu navozuje zvláštní emocionální rytmus, který podtrhuje také sférický zvukový podkres Davida M. Shuha, jenž se z prostoru vypařuje, ale nikdy se neztratí.     „K natočení analogového filmu SHIMMER mě přivedl můj zájem o materiálnost a o hru světla a tmy spolu s mým vášnivým zaujetím pro pozorování věcí, které nejsou patrné na první pohled.“ B. Blitz        Q&A - Betty Blitz:  
osobní program

Lesk

Betty Blitz
Rakousko / 2019 / 4 min.
sekce: Fascinace
Mezinárodní premiéra
noimage
FilmKMEN promítá do klidu přírody osobní dramata, jako například obraz padajících stromů, která vytyčují prostor úzkosti a smutku, mezeru po blízkém člověku, který chybí. Přírodní lyrika v barevných plochách formuluje dojem z krajiny, kde se rušivé kompozice střídají s kusy klidné oblohy a širých polí.

Circle

Minna Parkkinen
Finsko / 2010 / 6 min.
sekce: Fascinace
Česká premiéra
Vlákno
Rozbíhavé vzpomínky staré tkadleny se propojují do snové pohlednice, kde moře odnáší dům a bůh si bere k sobě i dítě, a tíha života zprůsvitní do slepoty, v níž nejcitlivějšími zůstávají ruce, precizně navíjející vlákno vlněné příze.„Vlákno je spojením. Spojuje energii se substancí, energii s ideou, ideu se symbolem, světlo s příběhem, foton s halogenidy stříbra, krystalky stříbra s pohyblivým obrazem, s živým obrazem. Vlákno je film o snu a skutečnosti, o životě a o smrti spojenými vlněnou přízí.“ P. Bulgarelli

Vlákno

Pietro Bulgarelli, Pablo Polanco
Chile, Kostarika / 2017 / 5 min.
sekce: Fascinace
Evropská premiéra
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Creative Europe
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt