26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum
Zkouška sirén

Zkouška sirén

režie: Hana Slaninová
země: Česká republika
rok: 2021
délka filmu: 10 min.

synopse

Dostala jsem chuť křičet. Zničehonic. Všechny moje myšlenky v tu chvíli směřovaly k tomu, abych se ovládla a nezačala doopravdy řvát. Jen jsem si v duchu říkala: hlavně nekřič. Vydržela jsem to a zůstala jsem potichu. Ale ten pocit, to vnitřní pnutí, ve mně nějak zůstalo. Začala jsem hledat místo, kde by to šlo – křičet bezpečně a přitom svobodně. Našla jsem sirény.

(text režisera)

biografie

Hana Slaninová se narodila v Ostravě. Studovala knižní tvorbu a litografii ve Varšavě. Absolvovala stáž v ateliéru intermédií v Haagu. Teď bydlí v Praze, kde tvoří grafiku deskových her. 
 
Jako grafička spolupracovala s organizacemi Konsent nebo Risotto. Svoji autorskou knihu Velbloudění v roce 2019 prezentovala na Book in Progress. 
 
Ve své volné tvorbě hledá způsoby, jak lze překračovat vzdálenosti v čase a prostoru. Všímá si detailů a hledá zapomenuté rytmy, cesty, spojnice a vztahy. 
 
Dlouhodobě zkoumá zvuky a zajímá ji, jak se pomocí nich můžeme na sebe napojit. Její zvukové emoji byly součástí expozice Limity imaginace Institutu úzkosti na Bienále Ve věci umění v roce 2020. Důležitý je pro ni proces a hra. Ráda organizuje komunitní akce – sbírku pokojovek pro domov seniorů ve spolupráci s #umenipomaha nebo právě společné křičení se sirénami. 
 
Absolvovala tvůrčí rezidenci v Roodkapje v Rotterdamu a ve Farmstudiu na Kokořínsku, kam se ráda vrací. Má za sebou účast v dokumentárním divadelním představení Ti, kdo mluví sami za sebe. Tohle je její první dokumentární film.

více o filmu

režie: Hana Slaninová
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy