26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Média a dokument 2021 │ Harmonogram

Podrobné anotace přednášek naleznete ve zvláštní brožuře semináře, která bude všem účastníkům rozeslána emailem a dostupná ke stažení na webu.

Média a dokument 2021 │ Harmonogram

Středa 27. 10.

10–16 hod

Přednášky zahraničních profesionálních filmových kritiků působících v online periodiku o dokumentárním filmu Modern Times Review:

Truls Lie (Norsko) / On Modern Times Review as a magazine & the structure of an essayistic review
Melita Zajc (Slovinsko) / On critique & Various approaches to film analyses
Steve Rickinson (USA) / On Writing in English
Carmen Gray (Německo) / Practical examples and analyses of film critique

16-19 hod

Workshop / Podcast

Účastníci si ve stručném kurzu osvojí teoretické i praktické dovednosti tvůrce podcastů a zkusí si natočit a postprodukčně zpracovat vlastní jednodílný pořad na libovolné téma.

Matouš Vinš / autor podcastu Travel Bible

Čtvrtek 28. 10.

10–16 hod

Přednášky předních českých novinářů a publicistů:

Andrea Průchová Hrůzová / Recenze v odborném tisku
Kamil Fila / Recenze v deníku a online médiích
Lucie Česálková / Rozhovor
Vít janeček / Esej
(Bude potvrzeno) / Komentář

Pátek 29. 10. – Neděle 31. 10.

Studenti sledují filmový a industry program festivalu a pracují na vlastních textech podle zvoleného žánru. Bližší informace o rozsahu a formě textu budou studentům sděleny v průběhu přednášek. Svůj text studenti konzultují v neděli 31.10. s vybraným lektorem.

Pondělí 15. 11.

Do čtrnácti dnů po konzultaci s lektorem (nejpozději v pondělí 15. 11.) odevzdají účastníci semináře finální verzi svého textu, na kterou jim lektor poskytne závěrečnou zpětnou vazbu a těm studentům, kteří jej absolvovali jako součást své univerzitní výuky, udělí také hodnocení. Pět nejlepších textů bude publikováno na portálu dokrevue.cz a jejich autorům bude nabídnuta spolupráce se zahraničními redaktory periodika Modern Times Review.

Podmínky pro úspěšné ukončení semináře a získání zápočtu:

  • účast na vybraných přednáškových blocích
  • účast na workshopu
  • napsání 1 textu podle zvoleného žánru (formální požadavky budou sděleny lektorem v průběhu přednášky) v češtině či angličtině
  • absolvování konzultace s příslušným lektorem
  • odevzdání přepracované verze textu lektorovi i svému odpovědnému pedagogovi
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy