28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Média a dokument 2022 │ Předběžný harmonogram

Podrobné anotace přednášek naleznete ve zvláštní brožuře semináře, která bude všem účastníkům rozeslána emailem. Brožuru Média a dokument 2022 v PDF si můžete stáhnout také zde.

Média a dokument 2022 │ Předběžný harmonogram

Středa 26. 10.

10–11 hod

Kamil Fila / Recenze v deníku a online médiích

13–16 hod

Workshop TikTok / Jan Žabka / novinář z investigativní a analytické redakce HlídacíPes.org / Autor informativních videí o žurnalistice, dezinformacích a fact-checkingu vás provede tvůrčím procesem od volby tématu přes natočení videa na mobilní telefon až po finální editaci

Čtvrtek 27. 10.

10–14 hod

Andrea Průchová Hrůzová / Rozhovor
Petr Fischer / Komentář
Vít Janeček / Esej

Pátek 28. 10. – Neděle 30. 10.

Studenti*ky navštěvují filmový a industry program festivalu a pracují na vlastních textech podle zvoleného žánru. Bližší informace o rozsahu a formě textu budou studentům*kám sděleny v průběhu přednášek. Svůj text konzultují v neděli 30. 10. s vybraným*ou lektorem*kou.

Úterý 15. 11.

Po konzultacích s lektory*kami (nejpozději v úterý 15. 11.) odevzdají účastníci*ce semináře finální verzi svého textu, na kterou jim lektor*ka poskytne závěrečnou zpětnou vazbu a těm studentům*kám, kteří jej absolvovali jako součást své univerzitní výuky, udělí také hodnocení.

Podmínky pro úspěšné ukončení semináře a získání zápočtu:

  • účast na přednáškových blocích
  • účast na workshopu
  • napsání 1 textu podle zvoleného žánru (formální požadavky budou sděleny lektorem*kou v průběhu přednášky) do 15. 11.
  • absolvování konzultace s příslušným lektorem*kou
  • odevzdání přepracované verze textu lektorovi*ce i svému odpovědnému pedagogovi*žce

Pět nejlepších textů bude publikováno na portálu dokrevue.cz a jejich autoři*ky získají roční předplatné platformy DAFilms.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms