28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Konference o etice v dokumentárním filmu

Konference o etice v dokumentárním filmu je platformou pro setkání lidí se zájmem o dokumentární tvorbu a etiku ze sféry akademické, profesní, industry i nejširší veřejnosti. Jejím smyslem je vyvolat dialog o důležitých etických otázkách filmové tvorby i podnítit domácí výzkum etablováním nového prostoru pro diskuzi mezi akademiky a profesionály.

Konference o etice v dokumentárním filmu

První ročník konference u nás poprvé otevřel téma etiky v dokumentárním filmu a stal se platformou pro setkání lidí se zájmem o dokumentární tvorbu a etiku ze sféry akademické, profesní, industry i z nejširší veřejnosti. Diskutovalo se o tématech spojených s mocí v kontextu dokumentární tvorby včetně hranic autorství a zodpovědnosti vůči ostatním, mocenských vztahů mezi různými profesemi ve filmovém průmyslu, vlivu institucí na obsah a tvorbu filmů, zodpovědnosti tvůrců a tvůrkyň vůči lidem, s nimiž spolupracují, a osobních vztazích v profesním prostředí. Druhý ročník konference se soustředil na diskuzi o práci s materiály, které filmaři nenatočili sami, jako jsou archivní materiály, found footage, domácí videa, ad. Cílem bylo prozkoumat hranice, principy a dokumentární metody práce s těmito materiály, zejména ve světle historických a současných krizí, jako jsou války, totalitní režimy, propaganda nebo pandemie.

Na webových stránkách konference je níže k dispozici rozcestník ke každému ročníku s eseji, záznamy, texty a dalšími materiály týkající se daného tématu konference.

Konferenci pořádá Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava ve spolupráci s týmem Centra pro mediální etiku a dialog (CEMETIK) při Katedře mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU. Za podpory Státního fondu kinematografie.

Konference je součástí Visegrad Accelerator.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms