28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum
Dreyfusova aféra, Dreyfusovo uvržení do želez
Dreyfusova aféra, Dreyfusovo uvržení do želez

Dreyfusova aféra, Dreyfusovo uvržení do želez

režie: Georges Méliès
originální název: Affaire Dreyfus, mise aux fers de Dreyfus
země: Francie
rok: 1899
délka filmu: 1 min.

synopse

V této epizodě je především zdůrazněno politické pozadí a pokus o Dreyfusovo vysvobození. Série filmů o Dreyfusově aféře mimo jiné jasně dokazuje, že Georges Méliès ve svých filmech vyjadřoval vlastní politické názory, v jiných se zase vyjadřoval ke společenským problémům jako byla kriminalita. Není v žádném případě pouze režisérem fantasmagorických hříček. Tento seriál je také pokusem o rozčlenění komplikovanějšího děje, který by v sobě nesl politické poselství.

biografie

Georges Méliès (1861-1938) je jeden z prvních svébytných filmových režisérů. V jeho tvorbě se krystalizují první filmové žánry. Věnoval se fantaskním výjevům, adaptacím literárních děl, pohádek a také sociálně-kritickým a politickým filmům. Méně známá je jeho tvorba na poli dokumentárních snímků, protože se většina nezachovala.

více o filmu

režie: Georges Méliès
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms