Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

25. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum
Na cestě do Syrakus
play
Na cestě do Syrakus
Na cestě do Syrakus

Na cestě do Syrakus

režie: Patrick Bokanowski
originální název: Vers Syracuse
země: Francie
rok: 2020
délka filmu: 5 min.

synopse

Prozaický záznam výletu k moři jako podmanivá série abstraktních výjevů, připomínajících rozpohybované impresionistické obrazy. Kamera neslouží k reprezentaci reality, ale k jejímu překreslení. Záběry slunících se lidí nebo koní cválajících po pláži tak vyjevují jinak utajené obrazové kvality všednodennosti. 
 

biografie

Francouzský filmař a vizuální umělec Patrick Bokanowski (1943) od sedmdesátých let natočil řadu mezinárodně oceňovaných krátkých experimentálních a animovaných filmů. Jeho Vznášení (2018) bylo na Ji.hlavě oceněno Zvláštním uznáním poroty sekce Fascinace.
 

více o filmu

režie: Patrick Bokanowski
producent: Patrick Bokanowski

další filmy v sekci

Bílá pláž
Zpočátku klidný, až snový snímek unáší diváka do ticha přímořské a podmořské krajiny někde v Itálii. Z těchto až romantických představ je však záhy probuzen záběry na stopy současného, globálně průmyslového světa, neboť stále větší část moře je znečišťována odpadní vodou z továren, jež špiní tu krásu. „To místo, které v sobě snoubí nesrozumitelný paradox, jsem objevil náhodou. Zdá se, že nikdo nevnímá všudypřítomné znečištění, jako by se všichni nechali oslepit jeho krásou. Nebo to všechno byl jenom sen?“ S. Mez
osobní program

Bílá pláž

Sebastian Mez
Německo / 2020 / 15 min.
sekce: Fascinace
Světová premiéra
noimage
FilmKOUZLO si ironicky pohrává s důvěrou diváka v časovou soudržnost zdánlivě realistického výjevu a překvapuje přesmyčkami v rámci jednoho záběru, který se tak stává iluzivním ztvárněním běhu roku. Časoprostorová poposunutí umožňují nečekané skoky anebo pozvolná setrvání v záhybech života.

Pohyby nemožného času

Flatform
Itálie / 2011 / 8 min.
sekce: Fascinace
Česká premiéra
Intermezzo (Poznámky o filmu 4)
Jeden z nejvýznamnějších současných režisérů pracující s found footage vytvořil heavy-metalovou miniaturu z filmu Chaplin obchodním příručím (1916). Nová rytmická groteska vychází z Chaplinova gagu na jezdících schodech a hlučně až hrubiánsky vytrhává z obrazu zrnité detaily, díky nimž rozvádí krátkou scénu do virtuózní komedie zápasu postav s filmovým střihem, vypočítaným na základě veršové struktury ABABA BCBCB.  

Intermezzo (Poznámky o filmu 4)

Norbert Pfaffenbichler
Rakousko / 2012 / 2 min.
sekce: Fascinace
Česká premiéra
Sebezpytování
Neutěšená, téměř apokalyptická vize odvíjející se v přímočaré následnosti scén, které ukazují bezvýchodné situace, okamžiky, kdy něco spěje k neodvratnému konci, jakkoli je ještě daleko. Tato nevyhnutelnost zakódovaná v detailech je klíčem k obrazům řazeným vedle sebe jako mnohokrát stvrzený argument a ukázka nekompromisních kontextů, z nichž není úniku.  

Sebezpytování

Jay Rosenblatt
Spojené státy / 2012 / 4 min.
sekce: Fascinace
Středoevropská premiéra
Rozmluvy Měsíců
Záběry, původně z testů světlometů, vřazené do vzorů, kde evokují fáze Měsíce a v pravidelných intervalech sestavují náznaky harmonického spádu rozjasněných odrazů. Prchavá uspořádání stop člověka a stroje provždy uvíznutých v hloubce noci.  "Film Rozmluvy měsíců musel být krátký, tichý, s měkkým světlem, jemně mechanický a sestříhaný pozdě v noci; paradox a záhada. Měla to být báseň, kterou bych neuměl napsat." E. Gaucher   

Rozmluvy Měsíců

Eric Gaucher
Kanada / 2018 / 3 min.
sekce: Fascinace
Evropská premiéra
noimage
FilmLOUČ, v němž prší světelné paprsky, naplňuje obraz vrstvením kontrastních expozic sluneční nebo sychravé nálady. Světlo umocňuje klid i bouři, vystupuje z tmy a vede s deštěm dialog vypjatý ve chvíli náhlého lijáku.

Prší

Robert Todd
Spojené státy / 2010 / 6 min.
sekce: Fascinace
Česká premiéra
Těžká víčka
Zmnožení záběrů a jejich drobné časové posuny proměňují pohyb postav v urbánní krajině. Optické efekty a neklidná zvuková stopa vytváří expresivní jazyk, který vypráví drama odehrávající se výhradně v textuře obrazů. Výrazná postava nejmladší generace rakouského avantgardního filmu navazuje na tradici mistrovských found footage děl z devadesátých let, ale vytváří svojí estetiku v digitálních manipulacích s původně analogovým materiálem.  

Těžká víčka

Siegfried Alexander Fruhauf
Rakousko / 2011 / 10 min.
sekce: Fascinace
Česká premiéra
noimage
FilmSKLADBA uspořádáním fotografií z New Yorku vytváří vzorce městského pohybu. Vybírá nenápadné detaily, jejichž zmnožením rozlamuje prostor a v rytmických kompozicích zdůrazňuje motivy průmyslových uzlů či dopravních sítí.

Preludium 02 - 07

Maria Kourkouta
Francie / 2010 / 5 min.
sekce: Fascinace
Středoevropská premiéra
Tanec luny
Mexické uskupení nezávislých audiovizuálních umělců Los Ingrávidos vzniklo v roce 2011 v reakci na zmizení 43 studentů ve městě Iguala. V novém filmu s vědomím dědictví dávných mýtů tvůrci ukazují, jak by to vypadalo, kdyby Měsíc uměl tančit. Díky použití řady barevných filtrů a s dynamickým hudebním podkresem evokují jedinečný měsíční tanec.      „‚Coyolxauhqui‘, aztécká bohyně Měsíce, je kinematografický trans na pomezí mytologie a politiky. Film je ovlivněn násilím páchaným na mexických ženách v běhu dějin.“ Colectivo Ingrávidos 
osobní program

Tanec luny

Colectivo Los ingrávidos
Mexiko / 2020 / 9 min.
sekce: Fascinace
Evropská premiéra
noimage
FilmPRÁZDNINY je super osmimilimetrovou etudou na motivy filmu Jacquese Tatiho Prázdniny pana Hulota. S původním Tatiho filmem vede průzračný letní dialog a s jemným humorem pozoruje racky, těla polehávající na písčité pláži, znuděné a sportující výletníky i plavce v klidném moři.

Tatituda

Vivian Ostrovsky
Francie / 2010 / 4 min.
sekce: Fascinace
Středoevropská premiéra
Scenérie
Krajina nově spatřená přes tradiční ruční práce s filmovou surovinou nechává vyniknout geometrii stromů a prostranství luk. Doprovázející zvuková stopa podléhá podobným chemickým změnám jako obraz. Film vznikl na farmě kanadského režiséra Philipa Hoffmana, který každé léto hostí workshop, kam se začínající i zkušení autoři jezdí učit práci s filmovým materiálem. Horizonty vytvořené emulzí proměňují zobrazené stromořadí na les sporadicky prosvětlovaný oblohou nebo prázdným bodem na filmovém pásu.

Scenérie

Jeremy Moss
Kanada, Spojené státy / 2012 / 4 min.
sekce: Fascinace
Středoevropská premiéra
Rozšíření vnějšku
Třicet šest políček 35mm filmu v závratně rychlých skládačkách strukturuje studii prostorového vnímání filmového diváka. Fotografie pořízené v ruinách vesnického domu se dívají vždy jedině zvnitřku směrem ven. Vrší se jejich výřezy, negativní i pozitivní podoby, někdy se střídají, jindy prolínají, aby vytvořily iluzi proměnlivé hloubky či vzdálenosti vnějšku, do něhož je zapovězeno vstoupit. Kombinace obdélníků zdí a oken ve sbíhavé perspektivě rýsuje horizonty v rámci horizontů a vystaví tak v rámu plátna úplně nový dům.

Rozšíření vnějšku

Siegfried Alexander Fruhauf
Rakousko / 2013 / 9 min.
sekce: Fascinace
Česká premiéra
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Creative Europe
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt