Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

24. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Konference Fascinace

Fascinace: konference o distribuci a prezentaci experimentálních filmů na 24. Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava

Konference Fascinace

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava (MFDF Ji.hlava) pořádá již pošesté konferenční setkání distributorů, galeristů, kurátorů a festivalů experimentálních filmů.

Navazuje na Konferenci Fascinace 2015, kde se potkali a představili ředitelé nejvýznamnějších distribučních společností experimentálních filmů z celého světa, na konferenci 2016, kdy se hosté zaměřili na kurátorský aspekt ve vztahu ke specializovaným festivalům a na způsob poskytování, oceňování a šíření děl v galeriích, konferenci 2017, kde zástupci filmové i galerijní scény mluvili o kurátorském, mediálním i institucionálně-ekonomickém aspektu prezentace této části kinematografie ve vztahu ke hledání a prosazování nových talentů (jedna z diskusí byla věnována i umění v prostoru virtuální reality), konferenci 2018, která se zabývala způsoby prezentace děl vyhotovených rozličnými technologiemi a na různorodých médiích – od filmového pásu po interaktivní filmy a umělecká díla v prostředí VR, a konferenci 2019, která se zabývala vznikem a prezentací audiovizuálních děl, která vznikají na zakázku galerií, festivalů či dalších institucí působících v audiovizi.

Šestý ročník konference proběhne kompletně online a zaměří se na (1) prostupnost (či dominanci) teritorií(2) prezentaci a propagaci audiovizuálních děl ve virtuálním prostoru.

V rámci doprovodných projekcí se významní světoví distributoři v roce 2015 seznámili s českou experimentální scénou, v roce 2016 s historickou etapou komunistické totality a undergroundového a experimentálního filmu ve východní Evropě, v roce 2017 se galeristi, distributoři i dramaturgové festivalů seznámili s experimentální tvorbou ve stejné etapě v balkánských zemích, v roce 2018 s experimentální tvorbou v pobaltských zemích během komunistické totality a v roce 2019 s undergroundovými a experimentálními filmy vytvářenými v tomto období na Ukrajině. Letošní projekce se věnují experimentální film, vznikajícímu během komunistického režimu v Polsku.

Zástupcům distributorů, festivalů a galerií budou rovněž prezentovány české experimentální filmy (soutěžní sekce Exprmntl.cz). MFDF Ji.hlava se stal první platformou pro systematickou prezentaci českých experimentálních filmů (především těch s referencí k realitě a dokumentárními rysy) a zároveň se dlouhodobě věnuje kinematografiím východní Evropy; jeho ambicí tedy je pomoct mezinárodnímu rozšíření východoevropských a českých děl a umožnit spolupráci se zkušenými zahraničními distributory, galeriemi a festivaly.

 

PROGRAM KONFERENCE FASCINACE 2020

středa, 28. října 2020

10.00–10.10 | úvodní přivítání
Andrea Slováková

10.10–11.20 | 5minutové prezentace galerií, distributorů, festivalů a institucí
moderuje Andrea Slováková

Zástupci galerií, festivalů a distribučních společností experimentálních filmů a videoartu

12.00–12.40 | diskusní panel I.

Virtuální prostor. Jaké platformy online šíření audiovizuálních děl používáte? Vyhledáváte na nich filmy pro své programy/výstavy/sbírky? Prezentuje vy sami díla i online či virtuálně? Zajímá vás koncept virtuálních galerií? Ve virtuálním prostoru se dobře uplatňují také interaktivní díla – příklady dobré praxe.

14.00–14.40 | diskusní panel II.

Teritoria. Kurátorský aspekt: Dominuje některé teritorium ve vašich sbírkách? Proč tomu tak je? Jaké postupy používáte k vyhledávání autorů a autorek v teritoriích, které máte aktuálně zastoupené méně a co v těchto postupech shledáváte jako největší překážky? Měli by díla z teritorií reprezentovaných vzdálenějšími kulturami vybírat lokální kurátoři anebo upřednostňujete pohled svých kurátorů? Výhody a nevýhody obou přístupů.

 

pátek, 29. října 2020

10.00–10.40 | diskusní panel III.

Virtuální prostor. Produkční, technologicko-organizační aspekt a právně ekonomický aspekt: Jak je vaše instituce připravena na překonávání překážek z těchto perspektiv při hledání anebo prezentaci děl online anebo ve virtuálním prostoru? Konkrétní příklady specifických problémů a příklady dobré praxe (mechanismů) jejich řešení.

14.00–14.40 | diskusní panel IV.

Teritoria. Produkční, technologicko-organizační aspekt a právně ekonomický aspekt: Jak je vaše instituce připravena na překonávání překážek z těchto perspektiv při hledání či získávání děl z vám vzdálenějších teritorií? Konkrétní příklady specifických problémů a příklady dobré praxe (mechanismů) jejich řešení.

 

Partner Konference Fascinace

 

HISTORIE

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Evropská unie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt