28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Konference Fascinace

Fascinace: konference o distribuci a prezentaci experimentálních filmů na 24. Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava

Konference Fascinace

V rámci 25. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava pořádáme již posedmé konferenční setkání distributorů, galeristů, kurátorů, festivalů a tvůrců a tvůrkyň experimentálních filmů.

Navazuje na Konferenci Fascinace 2015, kde se potkali a představili ředitelé nejvýznamnějších distribučních společností experimentálních filmů z celého světa, na konferenci 2016, kdy se hosté zaměřili na kurátorský aspekt ve vztahu ke specializovaným festivalům a na způsob poskytování, oceňování a šíření děl v galeriích, konferenci 2017, kde zástupci filmové i galerijní scény mluvili o kurátorském, mediálním i institucionálně-ekonomickém aspektu prezentace této části kinematografie ve vztahu ke hledání a prosazování nových talentů (jedna z diskusí byla věnována i umění v prostoru virtuální reality), konferenci 2018, která se zabývala způsoby prezentace děl vyhotovených rozličnými technologiemi a na různorodých médiích – od filmového pásu po interaktivní filmy a umělecká díla v prostředí VR, konferenci 2019, která se zabývala vznikem a prezentací audiovizuálních děl, která vznikají na zakázku galerií, festivalů či dalších institucí působících v audiovizi, a konferenci 2020, která byla zaměřena na otázky prostupnosti a dominance teritorií a prezentace a propagace audiovizuálních děl ve virtuálním prostoru.

Letošní konference bude probíhat v soustředěně pracovním modelu a bude se věnovat vytvoření srozumitelných manuálů účelné komunikace tvůrců s institucemi různého typu, které prezentují experimentální filmy a pohyblivý obraz.

V rámci doprovodných projekcí se významní světoví distributoři v roce 2015 seznámili s českou experimentální scénou, v roce 2016 s historickou etapou komunistické totality a undergroundového a experimentálního filmu ve východní Evropě, v roce 2017 se galeristi, distributoři i dramaturgové festivalů seznámili s experimentální tvorbou ve stejné etapě v balkánských zemích, v roce 2018 s experimentální tvorbou v pobaltských zemích během komunistické totality, v roce 2019 s undergroundovými a experimentálními filmy vytvářenými v tomto období na Ukrajině a v roce 2020 experimentálním filmům vznikajícím během komunistického režimu v Polsku. Letošní projekce se věnují rumunské experimentální tvorbě v dobách totality.

Zástupcům distributorů, festivalů a galerií budou rovněž prezentovány české experimentální filmy (soutěžní sekce Exprmntl.cz). MFDF Ji.hlava se stal první platformou pro systematickou prezentaci českých experimentálních filmů (především těch s referencí k realitě a dokumentárními rysy) a zároveň se dlouhodobě věnuje kinematografiím východní Evropy; jeho ambicí tedy je pomoct mezinárodnímu rozšíření východoevropských a českých děl a umožnit spolupráci se zkušenými zahraničními distributory, galeriemi a festivaly.

PROGRAM KONFERENCE FASCINACE 2021
moderuje: Andrea Slováková

Úterý, 26. října 2021

15:00 – 15:10 | úvodní přivítání

15:10 – 17:00 | uzavřené pracovní skupiny

Každá pracovní skupina bude mít moderátora (jeden z účastníků) a zapisovatele (student, stážista od nás). Pracovní skupina má 2-3 odborníky a 1-2 tvůrci. Jeden z odborníků pak bude prezentující.

V první části pracovní skupina diskutuje o zadaných otázkách, i dalších, které sama stanoví, ve vztahu k hlavnímu tématu, jemuž se věnuje.

V druhé části připraví společně dokument, který v 10 stručných bodech pojmenuje instrukce a doporučení k řešenému tématu. Tento dokument pak v závěrečné části odprezentuje (veřejně přístupná část konference) a který zároveň bude publikovaný na Dok.revue.

Pracovní skupina 1 – Jak dostanu svůj experimentální film do světové distribuce

Jak má tvůrce správně vybrat, jakým institucím /distribučním společnostem svůj film nabídne? Jak postupovat – jak je oslovit, jaké materiály poslat, komu konkrétně (jaké pozici v hierarchii instituce, jaké odbornosti) napsat? Pokud nemá odpověď, jak se má připomenout či urgovat svůj dotaz a kdy? Pokud je jeho film vybraný, co jsou typické materiály, které jsou pro distribuci vyžadovány, co tedy má mít tvůrce připraveno? Na jaké právní aspekty se má připravit, tedy jaké typické otázky má zvážit (např. exkluzivnost licence). Má dále dělat aktivně distribuci svého filmu? Má dělat propagaci svého filmu, anebo se distribuční společnost o všechno stará? Má tvůrce z distribuce typicky nějaký příjem (měl by na nějakém trvat)? Dozví se tvůrce, když distribuční spolčenost zajistí projekci jeho filmu?

Hosté
Eleni Gioti / vztahy s klienty a filmaři, koordinace instituce, LightCone / Francie
Genne Spears / ředitelka, CFMDC / Kanada
Koyo Yamashita / ředitel, Image Forum / Japonsko

Umělec
Richard Tuohy

Pracovní skupina 2 – Festivalová a eventová distribuční strategie pro experimentální filmy

Jak má tvůrce/producent experimentálního filmu připravit svojí festivalovou strategii – uvažovat nad premiérovou politikou? Uvádí festivaly i filmy starší jednoho roku? Když film dokončí, má udělat „kobercový nálet“ přihlašování na všechny strany, anebo pečlivě volit světovou a mezinárodní premiéru a pak postupně svoje festivaly? Existují vývojová či koprodukční fóra, která jsou vhodná pro experimentální filmy? Jak uvažovat nad eventovou distribucí, a to nejen ve své zemi, ale i v mezinárodních projektech? Pokud chce být tvůrce aktivní, co by mu experti poradili, jaké typy (či příklady) eventové distribuce?

Hosté
Edith van der Heijde / distribuce, Eye Experimental / Nizozemsko
Leslie Raymond / ředitelka, Ann Arbor Film Festival / USA
Samuel La France / výkonný ředitel, IMAGES FESTIVAL / Kanada

Umělci
Mike Hoolboom
Peter Lichter

Pracovní skupina 3 – Jak dostanu svůj experimentální film do galerie

Jak má tvůrce správně vybrat, kterým galeriím svoje dílo nabídne? Jak postupovat – jak je oslovit, jaké materiály poslat, komu konkrétně (jaké pozici v organizaci galerie, jaké odbornosti) napsat? Pokud nemá odpověď, jak se má připomenout či urgovat svůj dotaz a kdy? Pokud je jeho dílo vybrané, co jsou typické materiály, které jsou pro prezentaci vyžadovány, co tedy má mít tvůrce připraveno? Zajišťuje typicky tvůrce i technické vybavení potřebné k prezentaci, anebo toto typicky zajišťuje galerie? Kdo a jakým dílem se podílí na nákladech na instalaci? Na jaké právní aspekty se má tvůrce připravit, tedy jaké typické otázky má zvážit (např. podoba licence, délka jejího trvání). Má tvůrce z galerijní prezentace typicky nějaký příjem (měl by na nějakém trvat)? Jaké podklady pro propagaci jsou obvykle potřeba?

Hosté
Anna Horák Zemanová / kurátorka, produkce výstav, Galerie moderního umění v Hradci Králové / Česká republika
Mira Keratová / kurátorka, Stredoslovenská galería, Galéria mesta Bratislavy / Slovensko
Sophie Cavoulacos / kurátorka, MoMA / USA 
Zsófia Kókai / asistentka kurátora, Muzeum výtvarného umění v Budapešti / Maďarsko

Umělec
Filip Pudlo

Středa, 27. října 2021
Industry Hub | streamováno na festivalových kanálech | moderuje Andrea Slováková

14:00 – 15:00 | 5minutové prezentace galerií, distributorů, festivalů a institucí

Zástupci galerií, festivalů a distribučních společností experimentálních filmů a videoartu

Ann Arbor Film Festival / Leslie Raymond, ředitelka / USA, www.aafilmfest.org
Stredoslovenská galería, Galéria mesta Bratislavy / Mira Keratová, kurátorka / Slovensko, www.ssgbb.skwww.gmb.sk
CFMDC / Genne Speers, ředitelka / Kanada, www.cfmdc.org
Eye Experimental / Edith van der Heijde, distribuce / Nizozemsko, www.eyefilm.nl/eyeonart
Galerie moderního umění v Hradci Králové / Anna Horák Zemanová, kurátorka, produkce výstav / Česká republika, www.galeriehk.cz
IMAGES FESTIVAL / Samuel La France, výkonný ředitel / Kanada, imagesfestival.com
Image Forum / Koyo Yamashita, ředitel / Japonsko, www.imageforum.co.jp
LightCone / Eleni Gioti, vztahy s klienty a filmaři, koordinace instituce / Francie, lightcone.org/en
MoMa / Sophie Cavoulacos, kurátorka / USA, www.moma.org
Muzeum výtvarného umění v Budapešti – Artpool Art Research Center / Zsófia Kókai, asistentka kurátora / Maďarsko, www.mfab.hu, www.artpool.hu

15:00 – 16:00 | prezentace výstupů pracovních skupin

Účastníci Konference Fascinace odprezentují výsledky svých pracovních skupin, které se konaly předchozí den. Tyto tři skupiny se zaměřily na způsoby distribuce experimentálních filmů po celém světě, různé strategie distribuce festivalu související s experimentálními filmy či prezentaci a instalaci těchto děl v galeriích.

 

Partner Konference Fascinace

 

HISTORIE

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms