28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Konference Fascinace 2019

5. ročník konference o distribuci a prezentaci experimentálních filmů

Konference Fascinace 2019

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava (MFDF Ji.hlava) pořádá již popáté konferenční setkání distributorů, galeristů, kurátorů a festivalů experimentálních filmů.

Naváže tak na Konferenci Fascinace 2015, kde se potkali a představili ředitelé nejvýznamnějších distribučních společností experimentálních filmů z celého světa, na konferenci 2016, kdy se hosté zaměřili na kurátorský aspekt ve vztahu ke specializovaným festivalům a na způsob poskytování, oceňování a šíření děl v galeriích, konferenci 2017, kde zástupci filmové i galerijní scény mluvili o kurátorském, mediálním i institucionálně-ekonomickém aspektu prezentace této části kinematografie ve vztahu ke hledání a prosazování nových talentů (jedna z diskusí byla věnována i umění v prostoru virtuální reality), a konferenci 2018, která se zabývala způsoby prezentace děl vyhotovených rozličnými technologiemi a na různorodých médiích – od filmového pásu po interaktivní filmy a umělecká díla v prostředí VR.

Pátý ročník konference se zaměří na vznik, prezentaci a další šíření audiovizuálních děl, která vznikají na zakázku galerií, festivalů či dalších institucí působících v audiovizi. Na téma se podíváme z kurátorské, produkční, právní a ekonomické perspektivy.

V rámci doprovodných projekcí se významní světoví distributoři v roce 2015 seznámili s českou experimentální scénou, v roce 2016 s historickou etapou komunistické totality a undergroundového a experimentálního filmu ve východní Evropě, v roce 2017 se galeristi, distributoři i dramaturgové festivalů seznámili s experimentální tvorbou ve stejné etapě v balkánských zemích, a v roce 2018 s experimentální tvorbou v pobaltských zemích během komunistické totality. Letošní projekce budou věnovány undergroundovému a experimentálnímu filmu vytvářenému během komunistického režimu na Ukrajině.

Zástupcům distributorů, festivalů a galerií budou rovněž prezentovány české experimentální filmy (soutěžní sekce Exprmntl.cz) a zároveň speciální program experimentálních filmů z vybraného teritoria. MFDF Ji.hlava se stal první platformou pro systematickou prezentaci českých experimentálních filmů (především těch s referencí k realitě a dokumentárními rysy) a zároveň se dlouhodobě věnuje kinematografiím východní Evropy; jeho ambicí tedy je pomoct mezinárodnímu rozšíření východoevropských a českých děl a umožnit spolupráci se zkušenými zahraničními distributory, galeriemi a festivaly.

 

PROGRAM KONFERENCE FASCINACE 2019

» moderátorka – Andrea Slováková
 

pátek, 25. října 2019

10.00 – 10.10 | úvodní přivítání

10.10 – 11.20 | 5minutové prezentace galerií, distributorů, festivalů a institucí

Centre Pompidou / Judith Revault d’Allonnes, filmová kurátorka / Francie
CFMDF / Genne Speers, distributorka / Kanada
Mladý pes / Ľubica Drangová a Matej Fandl, tvůrci kreativní grafiky / Slovensko
LightCone / Eleni Gioti, distributorka / Francie
Ludwig museum / Katalin Timár, hlavní kurátorka / Maďarsko
Rotterdam IFF / Peter van Hoof, dramaturg krátkých filmů / Nizozemsko
Electronic Arts Intermix EAI / Karl McCool, vedoucí distribuce / USA
PAF - Přehlídka filmové animace a současného umění / Alexandr Jančík, ředitel / Česká republika
Zacheta / Marta Miś, filmová kurátorka / Polsko
World XR / Salar Shahna, umělecký a výkonný ředitel / Švýcarsko
SOMNIACS / Max Rheiner, zakladatel a ředitel / Švýcarsko
Tate Modern / Andrea Lissoni, hlavní kurátor (film) / Velká Británie

11.40 – 12.40 | diskusní panel I.

Kurátorský aspekt: Co motivuje instituce k zadávání vzniku děl na jejich zakázku? Konkrétní příklady. Jak si vybírají umělce, které oslovit? Jak se k těmto dílům vztahují po premiérovém uvedení/vystavení – starají se o jejich další prezentaci? Jakým způsobem? Jak zadávající instituce ovlivňuje podobu díla?

Řečníci
Andrea Lissoni / hlavní kurátor (film) / Tate Modern / Velká Británie
Peter van Hoof / dramaturg krátkých filmů / Rotterdam IFF / Nizozemsko
Genne Speers / distributorka / CFDMF / Kanada
Marta Miś / filmová kurátorka / Zachetta / Polsko

14.00 – 15.00 | diskusní panel II.

Produkční a technologicko-organizační aspekt: Jak typicky probíhá zadání a vznik díla na zakázku? Příklady ukazující různé typy případů. Jaký časový rámec je obvykle potřeba – s jakým předstihem je třeba umělce oslovit a jaký čas nechat na vznik díla? Do jaké míry se zadávající instituce podílí na produkci? Příklady různého způsobu rozdělení povinností a kompetencí a organizační implikace.

Řečníci
Ľubica Drangová, Matej Fandl / tvůrci kreativní grafiky / Mladý pes / Slovensko
Judith Revault d’Allonnes / filmová kurátorka / Centre Pompidou / Francie
Max Rheiner / zakladatel a ředitel / SOMNIACS / Švýcarsko
Katalin Timár / hlavní kurátor / Ludwig museum / Maďarsko

15.20 – 16.20 | diskusní panel III.

Právní a ekonomický aspekt: Cenová politika u děl vznikajících na zakázku. Komu pak dílo patří (otázka duševního vlastnictví – různé typy případů)? Jaký je typický ekonomický model uvádění těchto děl (liší se pro galerie anebo site-specific uvedení vs. filmové festivaly)? Příklady dobré praxe, jak je možné různorodá díla pak dále šířit a prezentovat dalším potenciálním distributorům či vystavovatelům.

Řečníci
Salar Shahna / umělecký a výkonný ředitel / World XR / Švýcarsko
Eleni Gioti / distributorka / LightCone / Francie
Karl McCool / vedoucí distribuce / Electronic Arts Intermix EAI / USA
Alexandr Jančík / ředitel / PAF - Přehlídka filmové animace a současného umění / Česká republika

16.20 | pozvání na filmový program projekcí a přípitek

 

sobota, 26. října 2019

10.00 – 12.00 | one-to-one meetingy

» představení tvorby autorů experimentálních filmů z Východní Evropy přímo jednotlivým distributorům, festivalům a galeristům při osobních setkáních
» každý z 10 tutorů poskytuje 3 x 15minutové konzultace tvůrcům experimentálních filmů, videoartu a instalací
» letos budou konzultovat i zástupci filmových labů a experti na VR (ve vztahu k filmu i galeriím)

 

Partner Konference Fascinace

 

HISTORIE

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms