28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Konference Fascinace 2020

Šestý ročník konference o distribuci a prezentaci experimentálních filmů

Konference Fascinace 2020

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava (MFDF Ji.hlava) pořádá již pošesté konferenční setkání distributorů, galeristů, kurátorů a festivalů experimentálních filmů.

Navazuje na Konferenci Fascinace 2015, kde se potkali a představili ředitelé nejvýznamnějších distribučních společností experimentálních filmů z celého světa, na konferenci 2016, kdy se hosté zaměřili na kurátorský aspekt ve vztahu ke specializovaným festivalům a na způsob poskytování, oceňování a šíření děl v galeriích, konferenci 2017, kde zástupci filmové i galerijní scény mluvili o kurátorském, mediálním i institucionálně-ekonomickém aspektu prezentace této části kinematografie ve vztahu ke hledání a prosazování nových talentů (jedna z diskusí byla věnována i umění v prostoru virtuální reality), konferenci 2018, která se zabývala způsoby prezentace děl vyhotovených rozličnými technologiemi a na různorodých médiích – od filmového pásu po interaktivní filmy a umělecká díla v prostředí VR, a konferenci 2019, která se zabývala vznikem a prezentací audiovizuálních děl, která vznikají na zakázku galerií, festivalů či dalších institucí působících v audiovizi.

Šestý ročník konference proběhne kompletně online a zaměří se na (1) prostupnost (či dominanci) teritorií(2) prezentaci a propagaci audiovizuálních děl ve virtuálním prostoru.

V rámci doprovodných projekcí se významní světoví distributoři v roce 2015 seznámili s českou experimentální scénou, v roce 2016 s historickou etapou komunistické totality a undergroundového a experimentálního filmu ve východní Evropě, v roce 2017 se galeristi, distributoři i dramaturgové festivalů seznámili s experimentální tvorbou ve stejné etapě v balkánských zemích, v roce 2018 s experimentální tvorbou v pobaltských zemích během komunistické totality a v roce 2019 s undergroundovými a experimentálními filmy vytvářenými v tomto období na Ukrajině. Letošní projekce se věnují experimentální film, vznikajícímu během komunistického režimu v Polsku.

Zástupcům distributorů, festivalů a galerií budou rovněž prezentovány české experimentální filmy (soutěžní sekce Exprmntl.cz). MFDF Ji.hlava se stal první platformou pro systematickou prezentaci českých experimentálních filmů (především těch s referencí k realitě a dokumentárními rysy) a zároveň se dlouhodobě věnuje kinematografiím východní Evropy; jeho ambicí tedy je pomoct mezinárodnímu rozšíření východoevropských a českých děl a umožnit spolupráci se zkušenými zahraničními distributory, galeriemi a festivaly.

 

PROGRAM KONFERENCE FASCINACE 2020
moderuje Andrea Slováková

středa, 28. října 2020

10.00–10.10 | úvodní přivítání

10.10–11.00 | 5minutové prezentace galerií, distributorů, festivalů a institucí

Zástupci galerií, festivalů a distribučních společností experimentálních filmů a videoartu

CFMDC / Lauren Howes, Výkonná ředitelka / Kanada, www.cfmdc.org
Eye Experimental / Edith van der Heijde, Distribuce / Nizozemsko, www.eyefilm.nl/eyeonart
Image Forum / Koyo Yamashita, Ředitel / Japonsko, www.imageforum.co.jp
LightCone / Mariya Nikiforova, Manažerka filmové sbírky / Francie, www.lightcone.org
Malgorzata Sady / Kurátorka, Umělkyně, Lektorka / Polsko, konteksty.live/en/malgorzata-sady
MoMa / Josh Siegel, Kurátor, Filmové oddělení / USA, www.moma.org
Národní filmový archiv (NFA) / Martin Blažíček, Projektový manager / Česká republika, www.nfa.cz
V-tape / Wanda vanderStoop, Ředitelka distribuce / Kanada, www.vtape.org

12.00–12.40 | diskusní panel I.

Virtuální prostor. Jaké platformy online šíření audiovizuálních děl používáte? Vyhledáváte na nich filmy pro své programy/výstavy/sbírky? Prezentujete Vy sami díla i online či virtuálně? Zajímá Vás koncept virtuálních galerií? Ve virtuálním prostoru se dobře uplatňují také interaktivní díla – příklady osvědčených postupů.

Hosté
Edith van der Heijde / Distribuce, Eye Experimental / Nizozemsko
Mariya Nikiforova / Manažerka filmové sbírky, LightCone / Francie
Malgorzata Sady / Kurátorka, Umělkyně, Lektorka / Polsko

14.00–14.40 | diskusní panel II.

Teritoria. Kurátorský aspekt: Dominuje některé teritorium ve Vašich sbírkách? Proč tomu tak je? Jaké postupy používáte k vyhledávání autorů a autorek v teritoriích, které máte aktuálně zastoupené méně, a co v těchto postupech shledáváte jako největší překážky? Měli by díla z teritorií reprezentovaných vzdálenějšími kulturami vybírat lokální kurátoři anebo upřednostňujete pohled svých kurátorů? Výhody a nevýhody obou přístupů.

Hosté
Lauren Howes / Výkonná ředitelka, CFMDC / Kanada
Josh Siegel / Kurátor, Filmové oddělení, MoMA / USA
Wanda vanderStoop / Ředitelka distribuce, V-tape / Kanada

čtvrtek, 29. října 2020

10.00–10.40 | diskusní panel III.

Virtuální prostor. Produkční, technologicko-organizační aspekt a právně ekonomický aspekt: Je vaše instituce připravena vypořádat se s případnými problémy, které souvisí s těmito aspekty, při hledání nebo prezentaci děl online nebo ve virtuálním prostoru? Příklady konkrétních problémů a osvědčené postupy (mechanismy) použité při hledání řešení.

Hosté
Koyo Yamashita / Ředitel, Image Forum / Japonsko
Martin Blažíček / Projektový manažer, Národní filmový archiv (NFA) / Česká republika

 

Partner Konference Fascinace

 

HISTORIE

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms