28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Konference Fascinace 2017

3. ročník konferenčního setkání o distribuci experimentálních filmů

Konference Fascinace 2017

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava (MFDF) pořádá již potřetí konferenční setkání distributorů, galeristů, kurátorů a festivalů experimentálních filmů.

V návaznosti na Konferenci Fascinace 2015, kde se potkaly a představili ředitelé nejvýznamnějších distribučních společností experimentálních filmů z celého světa, a na Konferenci Fascinace 2016, kdy se hosté zaměřili na kurátorský aspekt ve vztahu ke specializovaným festivalům i prezentaci způsob poskytování, oceňování a prezentace děl v galeriích a mluvili o kurátorském i institucionálně-ekonomickém aspektu prezentace a šíření této části kinematografie v kinech i galerijních prostorech, v letošním roce se diskuse zaměří především na hledání a prosazování nových talentů.

Experimentální filmy a videotvorba mají svoje specializované prostory prezentace a dostávají se i do programů šířeji zaměřených festivalů anebo pojatých výstav. Přesto „velká jména“ nastavují určité preferované styly, vyhledávané podoby práce s pohyblivým obrazem. Noví autoři, kteří se prozatím na festivalové či galerijní scéně neetablovali, mají obtížný vstup. Jak galerie, festivaly a distributoři vyhledávají „svoje“ nové talenty? Mají ambice nastavovat trendy, hledat nové styly a podoby pohyblivých obrazů? A pokud se chce nový autor prosadit, jak je může oslovit, jaké má možnosti svého představení?

V rámci doprovodných projekcí se významní světoví distributoři v roce 2015 seznámili s českou experimentální scénou, v roce 2016 s historickou etapou komunistické totality a undergroundového a experimentálního filmu ve Východní Evropě, letos se galeristi, distributoři i dramaturgové festivalů seznámí s experimentální tvorbou ve stejné etapě v balkánských zemích.

Konference se uskuteční v rámci 21. ročníku MFDF Ji.hlava (24. až 29. října 2017) a hlavními tématy jsou možnosti distribuce, prezentace a prezervace experimentálních filmů a různé možnosti jejich zpřístupňování kurátorům a publiku.

Zástupcům distributorů, festivalů a galerií budou rovněž prezentovány české experimentální filmy (soutěžní sekce Exprmntl.cz) a zároveň speciální program experimentálních filmů z teritoria bývalé Jugoslávie v období komunismu. MFDF Ji.hlava se stal první platformou pro systematickou prezentaci českých experimentálních filmů (především těch s referencí k realitě a dokumentárními rysy) a zároveň se dlouhodobě věnuje kinematografiím východní Evropy; jeho ambicí tedy je pomoct mezinárodnímu rozšíření východoevropských a českých děl a umožnit spolupráci se zkušenými zahraničními distributory, galeriemi a festivaly.

 

PROGRAM KONFERENCE FASCINACE 2017

» moderátorka – Andrea Slováková

středa, 25. října 2017

9:00 – 10:00 | prezence participantů a technické zkoušky prezentací

10:00 – 10:10 | úvodní přivítání

10:10 – 11:20 | 5minutové prezentace galerií, distributorů, festivalů a institucí

» The Museum of Modern Art – MoMA / Josh Siegel, kurátor filmového oddělení / USA / www.moma.org
» Image Forum / Koyo Yamashita, ředitel / Japonsko / www.imageforum.co.jp
» L U X / Maria Palacios Cruz, zástupce ředitele / Velká Británie / www.lux.org.uk
» DKSG archive, Balkanima and Alternative Film/Video festivals / Milan Milosavljevic, ředitel, Akademski filmski centar / Srbsko / www.dksg.rs
» 25FPS festival / Marina Kožul, programový dramaturg / Chorvatsko / www.25fps.hr
» Centre Pompidou / Charlene Dinhut, kurátorka / Francie / www.centrepompidou.fr
» Sixpack Films / Isabella Reicher, distributor, TV sales / Rakousko / www.sixpackfilm.com
» ICA / Nico Marzano, vedoucí filmového oddělení / Velká Británie / www.ica.art
» CFMDC / Genne Speers, distributor / Kanada / www.cfmdc.org

11:30 – 12:30 | diskusní panel I.

Kurátorský aspekt: Jak galerie, festivaly a distributoři vyhledávají nové talenty, nové autory a je to součástí toho, jak vnímají svoje poslání? Jak tyto úvahy a postupy souvisí s tím, jak budují své kolekce a připravují své programy, a jak probíhá proces přihlašování a posuzování nových děl či autorů, co hledají festivaly a co hledají galerie?

» Josh Siegel, kurátor filmového oddělení (The Museum of Modern Art – MoMA, USA)
» Genne Speers, distributor (CFMDC, Kanada)
» Koyo Yamashita, ředitel (Image Forum, Japonsko)

14:00 – 15:00 | diskusní panel II.

Organizační aspekt: Jak by měli neetablovaní autoři vhodně svá díla nabízet festivalům, distributorům a galeriím, v jaké podobě se k nim kurátoři potřebují dostat, jak má autor ideálně postupovat, když je ještě neznámý; sdílení zkušeností a příklady dobré praxe.

» Maria Palacios Cruz, zástupce ředitele (LUX, UK)
» Milan Milosavljevic, ředitel (DKSG archive, Balkanima and Alternative Film/Video festivals, Akademski filmski centar, Srbsko)
» Marina Kožul, programový dramaturg (25FPS festival, Chorvatsko)
» Daniel Queiroz, programový dramaturg (Semana dos Realizadores, Brazílie)

15:10 – 16:10 | diskusní panel III.

Diskursivní aspekt: Mají galerie, festivaly a distributoři ambice nastavovat trendy, hledat nové styly? Jak o nich pak dávají vědět? Ovládají „velká jména“ a zavedení autoři preferovaný vyhledávaný styl toho, co galerie a festivaly prezentují? Jak se k objevitelským strategiím festivalů a galerií (popř. distributorů) staví odborné časopisy z oblasti filmového a výtvarného umění a experimentálního filmu?

» Charlene Dinhut, vedoucí Oddělení kulturního rozvoje (Centre Pompidou, Francie)
» Isabella Reicher, distribuce, TV sales (Sixpack Films, Rakousko)
» Nico Marzano, vedoucí filmového oddělení (ICA, UK)

16:20 – 17:30 | diskusní panel IV.

Visegrad Accelerator: 360° dokumentární filmy a interaktivní aplikace, které pracují se skutečností v prostředí virtuální reality, jsou rychle se rozvíjející oblastí audiovizuální tvorby. V tomto prostředí vznikají také vzdělávací aplikace či výtvarná umělecká díla. Jak se dostávají k divákům a jakého diváka vlastně oslovují? Jaké distribuční kanály využívají? Zajímají klasické distributory a galeristy? Jaká jsou specifika a podoby experimentování s audiovizuálními tvary pro VR v zemích střední Evropy? Diskutovat budeme s tvůrci či zástupci společností produkujících obsah pro VR ze zemí V4.

» Michal Lovecký, zakladatel (Go360, Česká republika)
» Era Vati, multimediální umělkyně (Maďarsko)
» Andrea Slováková, specialista a kurátor VR projektů, kurátorka (MFDF Ji.hlava, Slovensko)
» Jan Horský, zakladatel (iNFINITY Production, Česká republika)

Projekt vznikl za podpory Mezinárodního visegrádského fondu.

17:30 – 18:00 | pozvání na filmový program projekcí a přípitek

 

čtvrtek, 26. října 2017

10:00 – 12:00 | one-to-one meetingy

Představení tvorby autorů experimentálních filmů z Východní Evropy přímo jednotlivým distributorům, festivalům a galeristům při osobních setkáních

 

HISTORIE

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms